Съобщение относно приема на ученици в ППМГ в V клас за учебната 2020/2021 год.

ППМГ Разград