Предстоящи състезания за прием в ПЕТИ клас за учебната 2022/2023 година в ППМГ

ППМГ

 

ОТ ТУК МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ И ДА ГИ РАЗПЕЧАТАТЕ

=> З А Я В Л Е Н И Е  и  Д Е К Л А Р А Ц И Я  за участие в състезанието „Европейско кенгуру“ / „Пролетно математическо състезание“ / „Математика за всеки“ <=