Държавен план-прием в V клас в ППМГ "Акад. Н. Обрешков" - Разград за учебната 2022-2023 г.

ППМГ