Регистър на услуги

blanki

ТУК МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ УКАЗАНИЯ И НЕОБХОДИМИТЕ ВИ БЛАНКИ

=> Заявления за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда <=

=> Валидиране на документи <=

=> Заявление за допускане до изпити за промяна на оценка <=

=> Заявление за отсъствия <=

=> Заявление за изпити – самостоятелна форма <=

=> Европейско приложение на диплома <=

=> Издаване на диплома <=

=> Издаване на дубликати <=

=> Служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1<=

=> Издаване служебна бележка за допускане ДЗИ 2 <=

=> Приемане и преместване на ученици <=

=> Издаване на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства <=