Списък на учебниците за учебната 2021-2022

ППМГ

  

Учебници за 5. Клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език Т.Ангелова и колектив „Просвета плюс“
2 Литература В.Михайлова и колектив „Просвета плюс“
3 Английски език Hello „Просвета 1945“
4 Математика Илия Костов и колектив „САНПРО“
5 Инф. технологии А.Ангелов и колектив „Просвета плюс“
6 История и цивилизации Т.Леков и колектив „Просвета 1945“
7 География и икономика Ст.Дерменджиева и колектив „Просвета 1945“
8 Човек и природа М.Гайдарова и колектив „Просвета 1945“
9 Музика В.Сотирова и колектив „Просвета 1945“
10 Изобр. изкуство П.Цанев и колектив „Просвета 1945“
11 Технологии и предприемачество Л.Витанов и колектив „Просвета 1945“

*Забележка: Учебниците се осигуряват от училището и ще бъдат раздадени в началото на учебната година.

Учебници за 6. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език М.Георгиева и колектив „Анубис“
2 Литература В.Михайлова и колектив „Просвета плюс“
3 Английски език Blaze 6 Express   Publishing
4 Математика Илия Костов и колектив „САНПРО“
5 Инф. технологии А.Ангелов и колектив „Просвета плюс“
6 История и цивилизации Пл.Павлов и колектив „Просвета 1945“
7 География и икономика Ст.Дерменджиева и колектив „Просвета 1945“
8 Човек и природа М.Гайдарова и колектив „Просвета 1945“
9 Музика В.Сотирова и колектив „Просвета 1945“
10 Изобр. изкуство П.Цанев и колектив „Просвета 1945“
11 Технологии и предприемачество Л.Витанов и колектив „Просвета 1945“

*Забележка: Учебниците се осигуряват от училището и ще бъдат раздадени в началото на учебната година.

Учебници за 7. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език Т.Ангелова и колектив „Просвета плюс“
2 Литература В.Михайлова и колектив „Просвета плюс“
3 Английски език Live Beat“ 7 Pearson
4 Математика Илия Костов и колектив „САНПРО“
5 Инф. технологии А.Ангелов и колектив „Просвета плюс“
6 История и цивилизации Р.Гаврилова и колектив „Просвета 1945“
7 География и икономика Ст.Дерменджиева и колектив „Просвета 1945“
8 Биология и здравно образование М.Кабасанова и колектив „Просвета 1945“
9 Физика и астрономия Д.Мърваков и колектив „Просвета 1945“
10 Химия и опазване на околната среда М. Костадинов и колектив „Клет“
11 Музика В.Сотирова и колектив „Просвета 1945“
12 Изобр. изкуство П.Цанев и колектив „Просвета 1945“
13 Технологии и предприемачество Л.Витанов и колектив „Просвета 1945“

*Забележка: Учебниците се осигуряват от училището и ще бъдат раздадени в началото на учебната година.

Учебници за 8. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 8 клас Петя Маркова и колектив „БГ Учебник“
2 Литература – 8 клас Илияна Кръстева   и колектив „Булвест 2000“
3 Английски език LegacyА1, А2, В1.1 Express   Publishing
4

Математика – 8 клас (, , )

Математика – 8 клас ()

Кирил Банков и колектив

Иван Томов и колектив

„Просвета 1945

„Регалия 6“

5 Информатика – 8 клас -електронен учебник Кр. Манев и колектив „Изкуства“
6 Философия – 8 клас Евелина Варджийска „Просвета 1945
7 Инф. технологии – 8 клас Елиза Стефанова и колектив „Просвета 1945
8 Музика – 8 клас Л. Пейчева и колектив „Просвета 1945“
9 Изобр. изкуство – 8 клас П. Цанев и колектив „Просвета 1945“
10 Предприемачество – 8 клас Кирил Тодоров и колектив „Мартилен“

Учебници за 9. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 9 клас Ангел Петров и колектив „Булвест 2000“
2 Литература – 9 клас Бойко Пенчев и колектив „Булвест 2000“
3 Английски език Legacy B1 – part 1 Express   Publishing
4 Руски език „Привет“ А.1 – Радкова, Деянова „Просвета 1945“
5 Немски език Magnet Smart   A1-Band 1 “Klett”
6

Математика – 9 клас (, 9б)

Математика – 9 клас (, )

Иван Томов и колектив

Кирил Банков и колектив

„Регалия 6“

„Просвета 1945“

7 Инф. технологии – 9клас Н. Николова и колектив „Просвета 1945
8 Философия – 9 клас Евелина Варджийска и колектив „Просвета 1945
9 История и цивилизации за 8. клас Б. Гаврилов и колектив „Просвета 1945
10 История и цивилизации за 9. клас Михаил Груев и колектив „Просвета 1945
11 География и икономика за 8. и 9. клас

Ст. Дерменджиева и колектив

„Просвета 1945
12 Биология и здравно образование – 8 клас – за , и клас Р. Бостанджиев и колектив „Просвета 1945
13 Биология и здравно образование – 9 клас за 9а, 9б и 9г клас М. Маркова и колектив „Просвета 1945
  Биология и здравно образование – 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – за   9в клас Вл. Овчаров и колектив „Булвест 2000“
14 Физика и астрономия – 9клас Максим Максимов и колектив „Булвест 2000“
15 Химия и опазване на околната среда – 8 клас Ст. Манев и колектив „Просвета 1945
16 Химия и опазване на околната среда – 9 клас Д. Ташева и колектив „Просвета 1945
17 Музика – 9 клас Л. Пейчева и колектив „Просвета 1945“
18 Изобр. изкуство – 9 клас П. Цанев и колектив „Просвета 1945“

Учебници за 10. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 10 клас Петя Маркова и колектив „БГ Учебник“
2 Литература – 10 клас Б. Пенчев и колектив „Булвест 2000“
3 Английски език Legacy B1 – part 2 Express   Publishing
4 Руски език „Привет А1,2“ – Радкова, Деянова „Просвета 1945“
5 Немски език Magnet Smart   A1-Band 2 Klett
6

Математика – 10 клас (10а)

Математика – 10 клас (10б)

Математика - 10 клас (10в, 10г)

Иван Томов и колектив

Мая Алашка и колектив

Кирил Банков и колектив

„Регалия 6“

„Архимед“

„Просвета 1945“

7 Инф. Технологии – 10 клас Н. Николова и колектив „Просвета 1945“
8 Философия – 10 клас Евелина Варджийска и колектив „Просвета 1945
9 История и цивилизации – 10 клас Пл. Павлов и колектив „Просвета 1945
10 География и икономика – 10 клас

Ст. Дерменджиева и колектив

„Просвета 1945
11 Биология и здравно образование – 10 клас Вл. Овчаров и колектив „Булвест 2000“
12 Физика и астрономия – 10 клас М. Максимов и колектив Klett
13 Химия и опазване на околната среда – 10 клас Л. Боянова и колектив „Просвета 1945“
14 Музика – 10 клас Л. Пейчева и колектив „Просвета 1945“
15 Изобр. изкуство – 10 клас П. Цанев и колектив „Просвета 1945“

Учебници за 11. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 11 клас Ангел Петров и колектив „Булвест 2000“
2 Литература – 11 клас Весела Михайлова и колектив „Просвета плюс“
3

Английски език – ЗУЧ

Английски език – ПП (Модул 1, 2, 3, 4)

Legacy“ В2.1

LegacyB2 – Part 1 (Oral communication, Written communication, Language through literature, Culture and intercultural communication)

Express   Publishing“ /“Юнивърс“ ЕООД

„Express   Publishing“ /“Юнивърс“ ЕООД

4 Руски език „Привет“ А.2 – Радкова, Деянова „Просвета 1945“
5 Немски език Magnet Smart A2 -Band 1 Klett
6

Математика - 11 клас – ЗУЧ и ПП - 1 и 2 част (11а, 11б)

Математика – ЗУЧ (11в, 11г)

Иван Томов и колектив

Кирил Банков и колектив

„Регалия 6“

„Просвета 1945“

7 Информатика – ПП (11а, 11б)

Модул 1 – Обектно ориентирано програмиране – Красимир Манев (помагало)

Модул 2 – Структури от данни – Красимир Манев (помагало)

„Изкуства“

„Изкуства“

8 Информационни технологии – ПП (11б) По указания на учителя  
9 География и икономика – ПП (11г)

Модул 1 (Природен потенциал. Устойчиво развитие) – Румен Пенин и колектив

Модул 2 (Геополитическа и обществена култура), 3 (Съвременно икономическо развитие), 4 (Европа, Азия, България) – Стели Дерменджиева и колектив

„Клет“

„Просвета 1945“

10 Биология и здравно образование – ПП (11в, 11г) Модул 1(Клетка – елементарна биологична система – 11 клас) – Наташа Цанова, Снежана Томова „Педагог“ 6
11 Химия и опазване на околната среда – ПП (11в)

Модул 1 – Теоретични основи на химията – Невена Върбанова и колектив

Модул 2 – Химия на неорганичните вещества – Лиляна Боянова и колектив

„Педагог 6“

„Просвета“

12 Гражданско образование Хр. Тодоров и колектив „Просвета 1945“

Учебници за 12. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 12клас - ЗП Петя Маркова и колектив „БГ Учебник“
2 Литература – 12 клас – ЗУЧ Весела Михайлова и колектив „Просвета плюс“
3 Английски език – ЗУЧ „Legacy“ В2.1 „Express   Publishing“ /“Юнивърс“ ЕООД
4 Руски език „Привет“ А.2 – Радкова, Деянова „Просвета 1945“
5 Немски език “Magnet Smart” A2 – Band 2 “Klett”
6

Математика – ЗУЧ (12а, 12б)

Математика – ЗУЧ (12в, 12г)

Иван Томов и колектив

Кирил Банков и колектив

„Регалия 6“

„Просвета 1945“

7 Гражданско образование – 12 клас Хр. Тодоров и колектив „Просвета 1945“

*Забележка: Учебниците за профилирана подготовка по английски език, математика, информатика, информационни технологии, физика, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда ще бъдат определени в началото на учебната година.

Задължителна литература за 5. клас

Задължителна литература за 5. клас

1. Митологичен модел за света.

1.1. Древногръцки мит за произхода на боговете. (преразказан от Петър Кърджилов)

1.2. Библейски разказ за началото на света.

2. Фолклорен модел за света.

2.1. "Господ и дяволът правят света"

2.2. "Тримата братя и златната ябълка"

2.3. "Златното момиче"

2.4. "Троица братя града градяха"

2.5. Фолклорен/традиционен календар

3. Разкази за човека и света

3.1. "Хайдути" - Христо Ботев

3.2. "Легенда за рома"(преразказана от Михаил Георгиев)

3.3. “Главатарят, който искал да плени месечината”

3.4. “Котаракът в чизми” - Шарл Перо;

3.5. “Грозното патенце” - Х. К. Андерсен;

3.6. Из "Похитителят на мълнии" - Рик Риърдън - Х глава

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. „Тайната градина” – Франсис Бърнет

2. „Питър Пан” – Джеймс Матю Бари

3. Елин Пелин – приказки

4. Голяма книга на митовете и легендите.

Задължителна литература за 6. клас

Задължителна литература за 6. клас

1. Човекът и природата

 1. Любен Каравелов, „Хубава си, моя горо“
 2. Иван Вазов, „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
 3. Джералд Даръл, „Моето семейство и други животни“

2. Човекът и изкуството

 1. Елин Пелин, „Косачи”
 2. Веселин Ханчев, „Художник“
 3. Иван Вазов, „Под игото“

3. Човекът и другите

 1. Йордан Йовков, „Серафим“
 2. Антоан дьо Сент Екзюпери, „Малкият принц“
 3. .Христо Смирненски, „Братчетата на Гаврош“
 4. Марк Твен, „Принцът и просякът“
 5. Бранислав Нушич, „Автобиография“

Задължителна литература за 7. клас

7 klas

 Задължителна литература за 7. клас

І. Българинът във възрожденския свят

1. Добри Чинтулов - „Стани, стани, юнак балкански“, „Вятър ечи, Балкан стене“. Стихотворения.

2. Христо Ботев - „На прощаване в 1868 г.“

3. Иван Вазов - „Немили – недраги“.

4. Иван Вазов - „Една българка“.

5. Иван Вазов - „Опълченците на Шипка“.

6. Иван Вазов - „Българският език“.

 

ІІ. Човекът в обществото

 

 1. Алеко Константинов. - „До Чикаго и назад“.

2. Алеко Константинов. - „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“.

3. Пенчо Славейков - „Неразделни“.

4. Пейо Яворов - „Заточеници“.

5. Eлин Пелин – „По жътва“.

6. Йордан Йовков - „По жицата“.

Задължителна литература за 8. клас

Списък със задължителна литература за 8. клас

books1

1. Античност

1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл

2. „Илиада“ (Омир)

3. „Любов“ (Сафо)

4. „Антигона“ (Софокъл)

2. Средновековие

1. Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Св. Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан

2. „Пространно житие на Константин – Кирил Философ“

3. „Азбучна молитва“ (Константин Преславски)

4. „За буквите“ (Черноризец Храбър)

3. Ренесанс

1. Из „Декамерон“ (Джовани Бокачо): Ден първи, Новела трета – „Притчата за трите пръстена“

2. Из „Дон Кихот“ (Мигел де Сервантес): I и VІІІ глава

3. „Хамлет“ (Уилям Шекспир)

4. Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи...“) (Уилям Шекспир)

5. Сонет 130 („Очите ѝ не са звезди...“) (Уилям Шекспир)

Задължителна литература за 9. клас

books2

Задължителни литературни творби за 9. клас съгласно учебната програма

Просвещение

Джонатан Суифт        "Пътешествията на Гъливър "

Романтизъм

Джордж Байрон         "Дон Жуан "

Александър С. Пушкин           "Евгений Онегин "

Реализъм

Оноре дьо Балзак       "Дядо Горио "

Гюстав Флобер           "Мадам Бовари "

Модернизъм

Шарл Бодлер "Сплин"

Пол Верлен     "Есенна песен "

Българско възраждане

Паисий Хилендарски "История славянобългарска"

Петко Р. Славейков    "Изворът на Белоногата"

Христо Ботев стихотворения, „Смешен плач“ и „Политическа зима“

Задължителна литература за 10. клас

books4

Задължителни литературни творби за 10. клас съгласно учебната програма

 1. Иван Вазов – „Левски“
 2. Иван Вазов – из „Под игото“: главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“ и „Пиянство на един народ“
 3. Алеко Константинов – из „Бай Ганьо. Невероятните разкази за един съвременен българин“ : „Бай Ганьо се върна от Европа“
 4. Пенчо Славейков – „Cis moll
 5. Пейо Яворов – „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“
 6. Димчо Дебелянов – „Да се завърнеш…“
 7. Елин Пелин – „Гераците“
 8. Гео Милев – „Септември“
 9. Христо Смирненски – „Зимни вечери“
 10. Атанас Далчев –„Повест“
 11. Йордан Йовков – „Индже“, „Албена“
 12. Никола Вапцаров – „Писмо“ („Ти помниш ли…“)
 13. Димитър Димов – из „Тютюн“: Iи XVI глава от I част
 14. Николай Хайтов – „Дърво без корен“
 15. Йордан Радичков – „Нежната спирала“

Покана за дарения

Актуално

(СНИМКИ и ВИДЕО) 24 май 2022 г.

ППМГ “Акад. Никола Обрешков” отбеляза 24 май - Деня [ ... ]

НовиниОще...
Първата профилирана гимназия в Разград стана на половин век

Първата профилирана гимназия в Разград стана на половин [ ... ]

НовиниОще...
Корея в сърцето на нашия петокласник Мирослав Андреев

Десетки са нашите ученици, които изучават корейски, защото [ ... ]

НовиниОще...
Прием 2022/2023 в ППМГ

Прием за учебната 2022/2023 година в ППМГ „Академик Никола [ ... ]

ПриемОще...
Математическо състезание Европейско кенгуру

Задачи за 1 клас ==>>

Задачи за 2 kлас ==>>

Задачи за 3 [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Отново на Националната олимпиада по БЕЛ

За една седмица Фатменур от 10. б ще представя Разград на [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Национална олимпиада по ИТ

Петър създаде изкуствен интелект, който предсказва развитието [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Още новини