Списък на учебниците за учебната 2020-2021

ППМГ Разград

  Учебници за 5. Клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език Т.Ангелова и колектив „Просвета плюс“
2 Литература В.Михайлова  и колектив „Просвета плюс“
3 Английски език Hello „Просвета  1945“
4 Математика Илия Костов и колектив „САНПРО“
5 Инф. технологии А.Ангелов и колектив „Просвета плюс“
6 История и цивилизации Т.Леков и колектив „Просвета 1945“
7 География и икономика Ст.Дерменджиева и колектив „Просвета  1945“
8 Човек и природа М.Гайдарова и колектив „Просвета  1945“
9 Музика В.Сотирова и колектив „Просвета  1945“
10 Изобр. Изкуство П.Цанев и колектив „Просвета  1945“
11 Технологии и предприемачество Л.Витанов и колектив „Просвета  1945“

*Забележка: Учебниците се осигуряват от училището и ще бъдат раздадени в началото на учебната година.

Учебници за 6. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език М.Георгиева и колектив „Анубис“
2 Литература В.Михайлова  и колектив „Просвета плюс“
3 Английски език Blaze 6 Express  Publishing
4 Математика Илия Костов и колектив „САНПРО“
5 Инф. технологии А.Ангелов и колектив „Просвета плюс“
6 История и цивилизации Пл.Павлов и колектив „Просвета  1945“
7 География и икономика Ст.Дерменджиева и колектив „Просвета  1945“
8 Човек и природа М.Гайдарова и колектив „Просвета  1945“
9 Музика В.Сотирова и колектив „Просвета  1945“
10 Изобр. Изкуство П.Цанев и колектив „Просвета  1945“
11 Технологии и предприемачество Л.Витанов и колектив „Просвета  1945“

*Забележка: Учебниците се осигуряват от училището и ще бъдат раздадени в началото на учебната година.

Учебници за 7. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език Т.Ангелова  и колектив „Просвета плюс“
2 Литература В.Михайлова  и колектив „Просвета плюс“
3 Английски език Live Beat“ 7 Pearson
4 Математика Илия Костов и колектив „САНПРО“
5 Инф. технологии А.Ангелов и колектив „Просвета плюс“
6 История и цивилизации Р.Гаврилова и колектив „Просвета  1945“
7 География и икономика Ст.Дерменджиева и колектив „Просвета  1945“
8 Биология и здравно образование М.Кабасанова и колектив „Просвета  1945“
9 Физика и астрономия Д.Мърваков и колектив „Просвета  1945“
10 Химия и опазване на околната среда Л.Боянова и колектив „Просвета плюс“
11 Музика В.Сотирова и колектив „Просвета  1945“
12 Изобр. Изкуство П.Цанев и колектив „Просвета  1945“
13 Технологии и предприемачество Л.Витанов и колектив „Просвета  1945“

*Забележка: Учебниците се осигуряват от училището и ще бъдат раздадени в началото на учебната година.

Учебници за 8. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 8 клас Ангел Петров и колектив „Булвест 2000“
2 Литература – 8 клас Илияна Кръстева  и колектив „Булвест 2000“
3 Английски език LegacyА1, А2, В1.1 Express  Publishing
4 Математика – 8 клас Кирил Банков и колектив „Просвета 1945
5 Информатика – 8 клас -електронен учебник Кр.Манев и колектив „Изкуства“
6 Философия – 8 клас Евелина Варджийска „Просвета 1945
7 Инф. Технологии – 8 клас Елиза Стефанова и колектив „Просвета 1945
8 Музика – 8 клас В.Сотирова и колектив „Просвета  1945“
9 Изобр. изкуство – 8 клас П.Цанев и колектив „Просвета  1945“

Учебници за 9. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 9 клас Ангел Петров и колектив „Булвест 2000“
2 Литература – 9 клас Албена Хранова и колектив „Просвета  1945“
3 Английски език Legacy B1 – part 1 Express  Publishing
4 Руски език „Привет“ А.1 – Радкова, Деянова „Просвета  1945“
5 Немски език Magnet  Smart  A1-Band 1 Klet
6 Математика-9кл.  - за 9а, 9б, 9в, 9г

Г.Паскалев и колектив

„Архимед“

7 Инф. Технологии – 9клас Н. Николова и колектив „Просвета 1945
8 Философия – 9 клас Евелина Варджийска и колектив „Просвета 1945
9 История и цивилизации за 8. клас Б.Гаврилов и колектив „Просвета 1945
10 История и цивилизации за  9. клас Михаил Груев и колектив „Просвета 1945
11 География и икономика за 8. и 9. клас

Ст.Дерменджиева и колектив

„Просвета 1945
12 Биология и здравно образование – 8 клас – за 9а, 9б и 9г клас Р.Бостанджиев и колектив „Просвета 1945
13 Биология и здравно образование – 9 клас за 9а, 9б и 9г клас М.Маркова и колектив „Просвета 1945
  Биология и здравно образование – 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – за  9в клас Вл. Овчаров и колектив „Булвест 2000“
14 Физика и астрономия – 9клас Максим Максимов и колектив „Булвест 2000“
15 Химия и опазване на околната среда – 8 клас Ст.Манев и колектив „Просвета 1945
16 Химия и опазване на околната среда – 9 клас Д.Ташева и колектив „Просвета 1945
17 Музика – 9 клас В.Сотирова и колектив „Просвета  1945“
18 Изобр. изкуство – 9 клас П.Цанев и колектив „Просвета  1945“

Учебници за 10. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 10 клас Ангел Петров и колектив „Булвест 2000“
2 Литература – 10 клас Б.Биолчев и колектив „Клет България“
3 Английски език Legacy B1 – part 1,2 Express  Publishing
4 Руски език „Привет А1,2“ – Радкова, Деянова „Просвета  1945“
5 Немски език Magnet  Smart  A1-Band 2 Klet
6

Математика – 10кл. - за 10а, 10б

Математика  - 10кл. - за 10в, 10г

Мая Алашка и колектив

К.Банков и колектив

„Архимед“

„Просвета 1945“

7 Инф. Технологии – 10 клас Н.Николова и колектив „Просвета  1945“
8 Философия – 10 клас Евелина Варджийска и колектив „Просвета 1945
9 История и цивилизации – 10 клас Пл.Павлов и колектив „Просвета 1945
10 География и икономика – 10 клас

Ст.Дерменджиева и колектив

„Просвета 1945
11 Биология и здравно образование – 10клас Вл.Овчаров и колектив „Булвест 2000“
12 Физика и астрономия – 10клас М. Максимов и колектив Klet
13 Химия и опазване на околната среда – 10 кл. Л.Боянова и колектив „Просвета  1945“
14 Музика – 10 клас Л.Пейчева и колектив „Просвета  1945“
15 Изобр. изкуство – 10кл. П.Цанев и колектив „Просвета  1945“

Учебници за 11. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 11 клас Ангел Петров  и колектив „Булвест - 2000“
2 Литература – 11 клас Борис Минков и колектив „Анубис“
3 Английски език за 11а, 11б и 11в Legacy“ В2.1 Express  Publishing“ /“Юнивърс“ ЕООД
4 Английски език за 11г „Focus“ Пиърсън
5 Руски език „Привет“ А.2 – Радкова, Деянова „Просвета  1945“
6 Немски език Magnet  Smart  A2-Band 1 Klet
7

Математика- 11кл.  - 11а, 11б – ЗУЧ и ПП - 1 и 2 част

Математика  - 11в, 11г – ЗУЧ

Иван Тонов и колектив

Кирил Банков и колектив

„Регалия 6“

„Просвета“

8 Гражданско оброзование Хр.Тодоров и колектив „Просвета  1945“

 *Забележка: Учебниците за профилирана подготовка по английски език, информатика, информационни технологии, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия ще бъдат определени  в началото на учебната година.

 

Учебници за 12. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 12клас - ЗП Т.Ангелова и колектив

„Просвета  София“ АД

2 Литература – 12 кл. – ЗП и ПП Ил.Кръстева и колектив

„Булвест 2000“

3 Христоматия по литература – 11/12 клас   „Дамян Яков“
4 Английски език Solutions – Advanсed2nd edition Oxford
5 Руски език „Я знаю на отлично русский язык для 12 классов“ Klett
6 Немски език Direkt zwei -12.Klasse PONS
7 Испански език Nuevo español en marcha Basico Edelsa
8

Математика – 12а, 12б – ПП

Математика – 12в, 12г – ЗП

Т.Витанов и колектив

Т.Витанов и колектив

„Анубис“

„Анубис“

9 Свят и личност М.Грекова и колектив  „Просвета  София“
10 История и цивилизация – 11 клас В.Гюзелев и колектив  „Просвета  София“ АД
11 География и икономика – 10 клас за 12а, 12б и 12в клас Нено Димов и колектив „Просвета  София“ АД
12 География и икономика - 11 клас ПП

Само за 12.г

Нено Димов и колектив

 „Просвета  София“ АД

13 Биология и здравно образование – 11 клас - ПП

Само за 12.в

Вл.Овчаров и колектив

„Гея либрис“

14 Физика и астрономия – 10 клас Хр.Попов и колектив  „Просвета  София“ АД
15 Химия и опазване на околната среда – 11 клас - ПП

Само за 12.в

Г.Близнаков и колектив

 „Просвета  София“ АД

Покана за дарения

Актуално

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета на ППМГ

 

О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

към отчет за касово [ ... ]

БюджетОще...
Господин Мануел Василев ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА

Господин Мануел Василев

ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА

Вече 10 години [ ... ]

В медиитеОще...
С две награди е и д-р инж. Христо Терзиев

 

С две награди е и д-р инж. Христо Терзиев

Нашият преподавател [ ... ]

В медиитеОще...
Крис Йотов победи в състезанието за компютърни игри Пловдив Game Jam

Джем Енчев, Пламен Петров от 11б, Иван Наков от 8б и Кристиан [ ... ]

В медиитеОще...
Още новини