Контролни и класни работи

ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10          
9.10-13.10 Математика         
16.10-20.10          
23.10-27.10       БЕЛ  
30.10-31.10          
ноември          
6.11-10.11 Математика         
13.11-17.11   ЧП БЕ    
20.11-24.11       БЕЛ  
27.11-1.12         География
декември          
4.12-8.12 Математика  ЧП      
11.12-15.12       БЕЛ  
18.12-22.12 АЕ     История  
януари          
3.01-5.01          
8.01-12.01 Математика  БЕ      
15.01-19.01       БЕЛ  
22.01-26.01       История  
29.01-2.02          
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09     АЕ    
октомври          
2.10-6.10   АЕ БЕЛ    
9.10-13.10   Математика   АЕ  
16.10-20.10         АЕ
23.10-27.10       БЕЛ  
30.10-31.10          
ноември          
6.11-10.11 БЕЛ        
13.11-17.11   АЕ БЕЛ    
20.11-24.11 Философия     АЕ  
27.11-1.12   Математика     АЕ
декември          
4.12-8.12     БЕЛ АЕ  
11.12-15.12   Математика      
18.12-22.12 БЕЛ        
януари          
3.01-5.01   АЕ      
8.01-12.01         АЕ
15.01-19.01 БЕЛ Математика      
22.01-26.01   АЕ БЕЛ    
29.01-2.02          
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09     АЕ    
октомври          
2.10-6.10   АЕ БЕЛ    
9.10-13.10   АЕ Математика     
16.10-20.10         АЕ
23.10-27.10       БЕЛ  
30.10-31.10 АЕ        
ноември          
6.11-10.11 БЕЛ        
13.11-17.11   АЕ БЕЛ    
20.11-24.11     АЕ   Философия
27.11-1.12     Математика     
декември          
4.12-8.12     БЕЛ АЕ   
11.12-15.12          
18.12-22.12 БЕЛ      Математика  
януари          
3.01-5.01          
8.01-12.01     АЕ    
15.01-19.01 БЕЛ       АЕ
22.01-26.01     БЕЛ    
29.01-2.02         АЕ      
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09   БЕ АЕ    
октомври          
2.10-6.10   АЕ   БЕЛ  
9.10-13.10   АЕ      
16.10-20.10         АЕ
23.10-27.10          
30.10-31.10   АЕ      
ноември          
6.11-10.11 БЕ   Математика     
13.11-17.11   АЕ   Философия  
20.11-24.11     АЕ    
27.11-1.12     БЕЛ    
декември          
4.12-8.12     АЕ  
11.12-15.12     Математика  
18.12-22.12     БЕЛ  
януари          
3.01-5.01   АЕ      
8.01-12.01         АЕ
15.01-19.01          
22.01-26.01   АЕ БЕЛ    
29.01-2.02     Математика     
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09   БЕ      
октомври          
2.10-6.10       БЕЛ  
9.10-13.10   AE      
16.10-20.10          
23.10-27.10          
30.10-31.10   AE      
ноември          
6.11-10.11 БЕ   Математика     
13.11-17.11 Философия        
20.11-24.11   АЕ      
27.11-1.12         БЕЛ
декември          
4.12-8.12         География АЕ 
11.12-15.12     Математика БЕЛ 
18.12-22.12          
януари          
3.01-5.01          
8.01-12.01          
15.01-19.01   АЕ      
22.01-26.01         БЕЛ
29.01-2.02     Математика     
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10          Физика  
9.10-13.10          
16.10-20.10 Математика         
23.10-27.10          
30.10-31.10 Химия        
ноември          
6.11-10.11   психол. и логика      
13.11-17.11     АЕ    
20.11-24.11 Математика  БЕ      
27.11-1.12 Испански     БЕЛ  
декември          
4.12-8.12   БЕ   Физика  
11.12-15.12 Математика  АЕ   
18.12-22.12 БЕЛ  
януари          
3.01-5.01       География Биология
8.01-12.01 РЕ/ИЕ         
15.01-19.01 Математика         
22.01-26.01   История      
29.01-2.02           БЕЛ  
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10   Физика   БЕ  
9.10-13.10          
16.10-20.10          
23.10-27.10          
30.10-31.10 Химия АЕ      
ноември          
6.11-10.11   психол. и логика      
13.11-17.11   Физика     Мат. ЗИП
20.11-24.11 Математика      БЕ  
27.11-1.12   ИЕ   БЕЛ  
декември          
4.12-8.12   БЕ      
11.12-15.12   АЕ       
18.12-22.12   БЕЛ    Математика  
януари          
3.01-5.01         Биология
8.01-12.01 География   РЕ/ИЕ     
15.01-19.01   АЕ      
22.01-26.01   история     Математика 
29.01-2.02       БЕЛ     Мат.ЗИП
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10          
9.10-13.10     Химия    
16.10-20.10   БЕЛ Химия    
23.10-27.10 Физика       Биология
30.10-31.10          
ноември          
6.11-10.11     психол. и логика   Математика 
13.11-17.11       БЕЛ  
20.11-24.11 АЕ   Химия    
27.11-1.12 Биология     БЕЛ  
декември          
4.12-8.12   БЕЛ
11.12-15.12   АЕ  Математика
18.12-22.12 Физика БЕЛ      
януари          
3.01-5.01       РЕ/НЕ
8.01-12.01   Химия     География
15.01-19.01       БЕЛ История
22.01-26.01 АЕ       Математика 
29.01-2.02          
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10          
9.10-13.10          
16.10-20.10     АЕ    
23.10-27.10          
30.10-31.10 Химия        
ноември          
6.11-10.11     психол. и логика   Математика 
13.11-17.11        Физика    
20.11-24.11     АЕ БЕ  
27.11-1.12   БЕЛ      
декември          
4.12-8.12       БЕ
11.12-15.12     АЕ Математика
18.12-22.12   БЕЛ      
януари          
3.01-5.01     АЕ   Биология
8.01-12.01 ИЕ/НЕ        Геогр.ЗИП
15.01-19.01 География        
22.01-26.01 История       Матемематика
29.01-2.02        БЕЛ      
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
10А ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10          
9.10-13.10       БЕЛ  
16.10-20.10 Математика         
23.10-27.10     Физика   АЕ
30.10-31.10 Химия        
ноември          
6.11-10.11         АЕ
13.11-17.11 БЕЛ   Биология    
20.11-24.11 Математика  История      
27.11-1.12   Етика и право ИЕ    
декември          
4.12-8.12       БЕЛ АЕ
11.12-15.12 Математика  География      
18.12-22.12   Физика    
януари        
3.01-5.01 БЕЛ   АЕ 
8.01-12.01 Математика    ИЕ 
15.01-19.01    
22.01-26.01   История      
29.01-2.02               АЕ
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
10Б ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10          
9.10-13.10   БЕЛ      
16.10-20.10     Матемематика   АЕ
23.10-27.10     Физика    
30.10-31.10          
ноември          
6.11-10.11         Химия
13.11-17.11 БЕЛ       АЕ
20.11-24.11   История Биология    
27.11-1.12         Химия
декември          
4.12-8.12   Математика
11.12-15.12   БЕЛ АЕ 
18.12-22.12   География Физика    
януари          
3.01-5.01 БЕЛ        
8.01-12.01 РЕ/НЕ         
15.01-19.01     Матем.   АЕ
22.01-26.01   История      
29.01-2.02       Химия    
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
10В ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10 БЕЛ   Химия    
9.10-13.10   БЕЛ      
16.10-20.10         АЕ
23.10-27.10     Физика    
30.10-31.10          
ноември          
6.11-10.11         Математика 
13.11-17.11 БЕЛ       АЕ
20.11-24.11 История     Биология  
27.11-1.12     Етика и право    
декември          
4.12-8.12   БЕЛ
11.12-15.12   АЕ  Математика
18.12-22.12   География Физика    
януари          
3.01-5.01 БЕЛ        
8.01-12.01     НЕ/РЕ Биология  
15.01-19.01         АЕ
22.01-26.01       История Математика 
29.01-2.02                  ИТ
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
10Г ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09   БЕЛ      
октомври          
2.10-6.10          
9.10-13.10       БЕЛ  
16.10-20.10 АЕ        
23.10-27.10       География  
30.10-31.10          
ноември          
6.11-10.11   Химия     Математика
13.11-17.11 АЕ БЕЛ      
20.11-24.11 История   Биология    
27.11-1.12   Химия     Физика
декември          
4.12-8.12   БЕЛ   География  
11.12-15.12 АЕ      Математика
18.12-22.12          
януари          
3.01-5.01   БЕЛ      
8.01-12.01 НЕ/РЕ        
15.01-19.01 АЕ     География  
22.01-26.01   История     Математика 
29.01-2.02   Химия      
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
11А ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10          
9.10-13.10          
16.10-20.10   БЕЛ      
23.10-27.10     Физика БЕЛ  
30.10-31.10 АЕ        
ноември          
6.11-10.11       БЕЛ  
13.11-17.11     Физика Математика   
20.11-24.11   БЕЛ Биология    
27.11-1.12 АЕ   Философия    
декември          
4.12-8.12 БЕЛ История  
11.12-15.12 НЕ/РЕ   БЕЛ
18.12-22.12   Химия Математика    
януари          
3.01-5.01          
8.01-12.01 АЕ        БЕЛ
15.01-19.01       История География
22.01-26.01   БЕЛ      
29.01-2.02         Математика 
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
11Б ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10          
9.10-13.10          
16.10-20.10   БЕЛ Математика     
23.10-27.10       БЕЛ  
30.10-31.10   Физика      
ноември          
6.11-10.11       БЕЛ АЕ
13.11-17.11   Математика    Физика  
20.11-24.11   БЕЛ     Биология
27.11-1.12   Математика    Философия  
декември          
4.12-8.12   История     БЕЛ
11.12-15.12 АЕ  НЕ/РЕ    
18.12-22.12 БЕЛ Химия    
януари          
3.01-5.01          
8.01-12.01   Математика      БЕЛ
15.01-19.01 География История      
22.01-26.01   БЕЛ      
29.01-2.02          
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
11В ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10          
9.10-13.10          
16.10-20.10     БЕЛ    
23.10-27.10   Химия     БЕЛ
30.10-31.10 Физика        
ноември          
6.11-10.11 Математика  АЕ      
13.11-17.11   Химия      
20.11-24.11   Физика БЕЛ    
27.11-1.12 Биология       Философия
декември          
4.12-8.12   История БЕЛ    
11.12-15.12 НЕ/РЕ       БЕЛ
18.12-22.12 Математика  Химия      
януари          
3.01-5.01   АЕ       
8.01-12.01 Биология       БЕЛ
15.01-19.01   История География    
22.01-26.01 Математика    БЕЛ    
29.01-2.02 Химия         АЕ    
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
11Г ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10         БЕЛ
9.10-13.10          
16.10-20.10     БЕЛ    
23.10-27.10     География   БЕЛ
30.10-31.10          
ноември          
6.11-10.11 Математика        БЕЛ
13.11-17.11     Биология    
20.11-24.11     БЕЛ   АЕ
27.11-1.12     География Философия  
декември          
4.12-8.12     БЕЛ История  
11.12-15.12 НЕ/РЕ   Математика
18.12-22.12 Химия     АЕ   
януари          
3.01-5.01          
8.01-12.01     География   БЕЛ
15.01-19.01       История АЕ
22.01-26.01 Математика        Физика
29.01-2.02          
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
12А ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10 Физика        
9.10-13.10          
16.10-20.10         История
23.10-27.10          
30.10-31.10   БЕЛ      
ноември          
6.11-10.11          
13.11-17.11     Математика  АЕ  
20.11-24.11 Физика        
27.11-1.12   БЕЛ      
декември          
4.12-8.12 Свят и личност   География    
11.12-15.12 БЕЛ НЕ/РЕ
18.12-22.12 Математика  АЕ 
януари          
3.01-5.01          
8.01-12.01     АЕ БЕЛ ЗИП  
15.01-19.01 Математика        История
22.01-26.01     Математика    
29.01-2.02          
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
12Б ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10   Физика      
9.10-13.10          
16.10-20.10     История   Математика 
23.10-27.10          
30.10-31.10   БЕЛ      
ноември          
6.11-10.11          
13.11-17.11       АЕ  
20.11-24.11   Физика     Математика 
27.11-1.12     БЕЛ    
декември          
4.12-8.12     Свят и личност    
11.12-15.12 БЕЛ  РЕ 
18.12-22.12 Математика  АЕ 
януари          
3.01-5.01     География    
8.01-12.01     АЕ БЕЛ ЗИП
15.01-19.01 Математика    История    
22.01-26.01          
29.01-2.02          
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
12В ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10 Физика        
9.10-13.10          
16.10-20.10       История  
23.10-27.10     Биология    
30.10-31.10   БЕЛ      
ноември          
6.11-10.11     Математика     
13.11-17.11     АЕ    
20.11-24.11 Физика        
27.11-1.12 Свят и личност   Биология    
декември          
4.12-8.12 НЕ/РЕ  АЕ     
11.12-15.12 Математика   БЕЛ
18.12-22.12          
януари          
3.01-5.01       БЕЛ 
8.01-12.01 БЕЛ ЗИП   География    
15.01-19.01     Математика  История  
22.01-26.01     Биология    
29.01-2.02          
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  
           
           
           
12Г ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
септември          
18.09-21.09          
25.09-29.09          
октомври          
2.10-6.10          
9.10-13.10          
16.10-20.10         История
23.10-27.10   География      
30.10-31.10 БЕЛ        
ноември          
6.11-10.11     Математика     
13.11-17.11   География      
20.11-24.11   АЕ   Физика ЗИП  
27.11-1.12 БЕЛ       Свят и личност
декември          
4.12-8.12   НЕ/РЕ    БЕЛ  
11.12-15.12   География Математика    
18.12-22.12 АЕ       
януари          
3.01-5.01 БЕЛ         
8.01-12.01   География   БЕЛ ЗИП  
15.01-19.01     Матем.   История
22.01-26.01         Физика ЗИП
29.01-2.02          
           
           
Забележка: С червен цвят са отбелязани класните работи.  

Актуално

Класиране – Коледно математическо състезание 2017

Резултати от Коледното математическо състезание, което [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   11 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   10 клас  [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   9 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   8 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   7 клас  [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   6 клас   [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   5 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   4 клас   [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   3 клас- [ ... ]

КласиранияОще...

5А ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ септември           18.09-21.09           25.09-29.09           октомври           2.10-6.10           9.10-13.10 Математика          16.10-20.10           23.10-27.10       БЕЛ   30.10-31.10           ноември           6.11-10.11 Математика          13.11-17.11   ЧП БЕ     20.11-24.11       БЕЛ   27.11-1.12         География декември           4.12-8.12 Математика  ЧП       11.12-15.12       БЕЛ   18.12-22.12 АЕ     История   януари           3.01-5.01           8.01-12.01 Математика  БЕ       15.01-19.01       БЕЛ   22.01-26.01       История   29.01-2.02                                   Забележка: [ ... ]

Контролни и класни работиОще...
Класни ръководители

Класни ръководители на паралелките за учебната 2017/2018 г.

Класни ръководителиОще...
„13. клас” върза вратовръзките на 5. клас в Математическата

Тук ще учи осмокласничката с най-висок бал в Разградска [ ... ]

НовиниОще...
Заявление за отсъствия

В сила от 15 септември 2017 година

Ученик може да отсъства [ ... ]

БланкиОще...
Седмично разписание в ППМГ

Седмично разписание за първи срок на учебната 2017/2018 година.

Стая [ ... ]

Седмично разписаниеОще...
Още новини

Випуск 2017

vipysk ppmg 2017