Контролни и класни работи

  ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09          
  октомври          
  30.09-04.10 АЕ        
  07.10-11.10          
  14.10-18.10   БЕЛ      
  21.10-25.10         МАТ
  29.10-31.10          
  ноември          
  04.11-08.11   БЕЛ      
  11.11-15.11 АЕ        
  18.11-22.11   БЕЛ      
  25.11-29.11       ГИ ЧП
  декември          
  02.12-06.12       МАТ  
  09.12-13.12 БЕЛ      
  16.12-20.12 АЕ     ИЦ  
  януари          
  06.01-10.01          
  13.01-17.01   МАТ     ЧП
  20.01-24.01   БЕЛ      
  27.01-31.01   ИЦ      
             
             
  ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09          
  октомври          
  30.09-04.10   БЕЛ АЕ    
  07.10-11.10          
  14.10-18.10 МАТ        
  21.10-25.10   БЕЛ      
  29.10-31.10          
  ноември          
  04.11-08.11   БЕЛ      
  11.11-15.11     АЕ   ИЦ
  18.11-22.11 ГИ ЧП      
  25.11-29.11          
  декември          
  02.12-06.12 МАТ        
  09.12-13.12 БЕЛ      
  16.12-20.12     АЕ    
  януари          
  06.01-10.01          
  13.01-17.01   ЧП     ИЦ
  20.01-24.01   БЕЛ МАТ    
  27.01-31.01          
             
             
  ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09     БЕЛ МАТ  
  октомври          
  30.09-04.10          
  07.10-11.10       МАТ  
  14.10-18.10     БЕЛ ФА  
  21.10-25.10   АЕ      
  29.10-31.10     БЕЛ ФА  
  ноември          
  04.11-08.11       МАТ ХООС
  11.11-15.11     БЕЛ БЗО  
  18.11-22.11       ФА  
  25.11-29.11     БЕЛ ГИ  
  декември          
  02.12-06.12 МАТ БЕЛ    
  09.12-13.12     ИЦ   ХООС
  16.12-20.12 МАТ   ФА    
  януари          
  06.01-10.01     БЕЛ    
  13.01-17.01   АЕ   ФА  
  20.01-24.01 МАТ   БЕЛ    
  27.01-31.01 ИЦ        
             
             
  ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09         АЕ
  октомври          
  30.09-04.10          
  07.10-11.10       МАТ  
  14.10-18.10   АЕ      
  21.10-25.10   БЕЛ АЕ    
  29.10-31.10   АЕ      
  ноември          
  04.11-08.11   АЕ      
  11.11-15.11   БЕЛ     АЕ
  18.11-22.11       МАТ АЕ
  25.11-29.11       АЕ  
  декември          
  02.12-06.12 ФИЛ       АЕ
  09.12-13.12     АЕ МАТ  
  16.12-20.12   БЕЛ
  януари  
  06.01-10.01   АЕ
  13.01-17.01         АЕ
  20.01-24.01          
  27.01-31.01 АЕ        
             
             
  ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09         АЕ
  октомври          
  30.09-04.10          
  07.10-11.10       МАТ  
  14.10-18.10   АЕ      
  21.10-25.10     БЕЛ    
  29.10-31.10   АЕ      
  ноември          
  04.11-08.11         АЕ
  11.11-15.11     БЕЛ    
  18.11-22.11       МАТ  
  25.11-29.11   АЕ      
  декември          
  02.12-06.12 ФИЛ        
  09.12-13.12   АЕ   МАТ  
  16.12-20.12   БЕЛ    
  януари      
  06.01-10.01      
  13.01-17.01   АЕ    
  20.01-24.01          
  27.01-31.01 АЕ       АЕ
             
             
  ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09         АЕ
  октомври          
  30.09-04.10         АЕ
  07.10-11.10          
  14.10-18.10 МАТ АЕ      
  21.10-25.10 БЕЛ     АЕ  
  29.10-31.10          
  ноември          
  04.11-08.11 АЕ        
  11.11-15.11   БЕЛ АЕ    
  18.11-22.11       АЕ  
  25.11-29.11       АЕ МАТ
  декември          
  02.12-06.12 ФИЛ        
  09.12-13.12     АЕ    
  16.12-20.12 БЕЛ   АЕ  
  януари          
  06.01-10.01       АЕ
  13.01-17.01 МАТ     АЕ  
  20.01-24.01          
  27.01-31.01 АЕ        
             
             
  ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09         АЕ
  октомври          
  30.09-04.10          
  07.10-11.10 АЕ     МАТ  
  14.10-18.10   АЕ      
  21.10-25.10 АЕ       БЕЛ
  29.10-31.10          
  ноември          
  04.11-08.11   АЕ      
  11.11-15.11   БЕЛ     АЕ
  18.11-22.11       МАТ АЕ
  25.11-29.11       АЕ  
  декември          
  02.12-06.12 ФИЛ       АЕ
  09.12-13.12     АЕ МАТ  
  16.12-20.12   БЕЛ      
  януари          
  06.01-10.01         АЕ
  13.01-17.01         АЕ
  20.01-24.01          
  27.01-31.01 АЕ        
             
             
  ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09          
  октомври          
  30.09-04.10          
  07.10-11.10          
  14.10-18.10   ФА      
  21.10-25.10   АЕ ХООС    
  29.10-31.10   ФА      
  ноември          
  04.11-08.11         БЕЛ
  11.11-15.11 МАТ     АЕ  
  18.11-22.11   ФА   ИЦ  
  25.11-29.11 ГИ       БЗО
  декември          
  02.12-06.12   АЕ   МАТ  
  09.12-13.12 ФИЛ   ХООС    
  16.12-20.12 БЕЛ ФА      
  януари          
  06.01-10.01     НЕ/РЕ МАТ  
  13.01-17.01   ИЦ АЕ  
  20.01-24.01 ГИ   БЗО    
  27.01-31.01   ФА      
             
             
  ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09          
  октомври          
  30.09-04.10          
  07.10-11.10         ФА
  14.10-18.10 МАТ   АЕ    
  21.10-25.10          
  29.10-31.10   ХООС      
  ноември          
  04.11-08.11       МАТ БЕЛ
  11.11-15.11   АЕ     ФА
  18.11-22.11       ИЦ  
  25.11-29.11 ГИ       БЗО
  декември          
  02.12-06.12   АЕ   МАТ  
  09.12-13.12 БЕЛ ХООС      
  16.12-20.12 МАТ   АЕ    
  януари        
  06.01-10.01 ФИЛ   НЕ/РЕ    
  13.01-17.01   ИЦ     ФА
  20.01-24.01 ГИ   БЗО    
  27.01-31.01          
             
             
  ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09          
  октомври          
  30.09-04.10          
  07.10-11.10          
  14.10-18.10     АЕ    
  21.10-25.10          
  29.10-31.10     ХООС БЗО  
  ноември          
  04.11-08.11   БЕЛ      
  11.11-15.11   ФА     АЕ
  18.11-22.11 МАТ       ИЦ
  25.11-29.11     ГИ БЗО  
  декември          
  02.12-06.12     ФИЛ    
  09.12-13.12   ХООС АЕ    
  16.12-20.12 МАТ БЕЛ      
  януари    
  06.01-10.01     НЕ/РЕ АЕ
  13.01-17.01   ИЦ     ФА
  20.01-24.01     ГИ    
  27.01-31.01          
             
             
  ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09          
  октомври          
  30.09-04.10          
  07.10-11.10          
  14.10-18.10          
  21.10-25.10 АЕ   ХООС    
  29.10-31.10 ИЦ     БЕЛ  
  ноември          
  04.11-08.11   ГИ      
  11.11-15.11   ФА     БЗО
  18.11-22.11 МАТ       АЕ
  25.11-29.11          
  декември          
  02.12-06.12 АЕ   ФИЛ    
  09.12-13.12 БЕЛ   МАТ  
  16.12-20.12 АЕ ХООС    
  януари          
  06.01-10.01     НЕ/РЕ    
  13.01-17.01   ГИ   ФА  
  20.01-24.01          
  27.01-31.01 ИЦ        
             
             
  10А ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09          
  октомври          
  30.09-04.10         МАТ
  07.10-11.10          
  14.10-18.10   БЗО      
  21.10-25.10     БЕЛ    
  29.10-31.10     ФА ФИЛ  
  ноември          
  04.11-08.11 ХООС       МАТ
  11.11-15.11     ФА    
  18.11-22.11 БЕЛ   АЕ    
  25.11-29.11   ИЦ      
  декември          
  02.12-06.12     ФА   МАТ
  09.12-13.12         НЕ/РЕ
  16.12-20.12   ГИ БЕЛ    
  януари        
  06.01-10.01   БЗО   ХООС
  13.01-17.01     АЕ   МАТ
  20.01-24.01   ИЦ   ФА  
  27.01-31.01   ГИ      
             
             
  10Б ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09          
  октомври          
  30.09-04.10          
  07.10-11.10          
  14.10-18.10   БЗО   ФА  
  21.10-25.10     БЕЛ   МАТ
  29.10-31.10       ФИЛ  
  ноември          
  04.11-08.11 ХООС     ФА  
  11.11-15.11         БЕЛ
  18.11-22.11 МАТ   АЕ    
  25.11-29.11   ИЦ   ФА  
  декември          
  02.12-06.12          
  09.12-13.12     НЕ/РЕ МАТ
  16.12-20.12     БЕЛ ГИ  
  януари        
  06.01-10.01   БЗО   ХООС
  13.01-17.01     АЕ ГИ  
  20.01-24.01   ИЦ   ФА  
  27.01-31.01          
             
             
  10В ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09          
  октомври          
  30.09-04.10          
  07.10-11.10       ФА  
  14.10-18.10   ХООС      
  21.10-25.10       ФА  
  29.10-31.10 БЗО     ФИЛ  
  ноември          
  04.11-08.11     БЕЛ    
  11.11-15.11   ХООС   МАТ  
  18.11-22.11       АЕ  
  25.11-29.11 ФА   ИЦ    
  декември          
  02.12-06.12 БЗО     МАТ
  09.12-13.12   ХООС   НЕ/РЕ
  16.12-20.12 ФА   ГИ
  януари      
  06.01-10.01       БЕЛ
  13.01-17.01   ХООС   АЕ
  20.01-24.01     ИЦ    
  27.01-31.01 ФА   ГИ    
             
             
  10Г ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09          
  октомври          
  30.09-04.10          
  07.10-11.10 БЗО   АЕ    
  14.10-18.10          
  21.10-25.10          
  29.10-31.10       ФИЛ  
  ноември          
  04.11-08.11     ГИ   БЕЛ
  11.11-15.11       МАТ ХООС
  18.11-22.11       ФА  
  25.11-29.11   ИЦ      
  декември          
  02.12-06.12 БЗО   МАТ  
  09.12-13.12     НЕ/РЕ ХООС
  16.12-20.12     АЕ  
  януари          
  06.01-10.01     АЕ БЕЛ
  13.01-17.01     ГИ ФА  
  20.01-24.01   ИЦ      
  27.01-31.01          
             
             
  11А ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09     ФИЛ    
  24.09-27.09     БЕЛ    
  октомври          
  30.09-04.10     МАТ    
  07.10-11.10     БЕЛ    
  14.10-18.10         ФА
  21.10-25.10     БЕЛ    
  29.10-31.10     МАТ    
  ноември          
  04.11-08.11 ХООС       ФА
  11.11-15.11   БЕЛ      
  18.11-22.11 БЗО АЕ      
  25.11-29.11 ИЕ   МАТ    
  декември          
  02.12-06.12     БЕЛ   РЕ
  09.12-13.12 ИЦ   ГИ  
  16.12-20.12   ХООС МАТ    
  януари          
  06.01-10.01       МАТ  
  13.01-17.01 БЗО АЕ      
  20.01-24.01 ИЕ   БЕЛ    
  27.01-31.01 ИЦ       ФА
             
             
  11Б ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09         ФИЛ
  24.09-27.09     БЕЛ    
  октомври          
  30.09-04.10          
  07.10-11.10 ФА   БЕЛ    
  14.10-18.10          
  21.10-25.10     БЕЛ    
  29.10-31.10 ФА        
  ноември          
  04.11-08.11     БЗО МАТ  
  11.11-15.11   БЕЛ ХООС    
  18.11-22.11   АЕ МАТ    
  25.11-29.11 ИЕ   ФА    
  декември          
  02.12-06.12   БЕЛ РЕ
  09.12-13.12 ИЦ     ГИ  
  16.12-20.12   ХООС ФА    
  януари          
  06.01-10.01     МАТ  
  13.01-17.01 АЕ БЗО    
  20.01-24.01 ИЕ БЕЛ    
  27.01-31.01 ИЦ        
             
             
  11В ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09     АЕ   ФИЛ
  октомври          
  30.09-04.10       ФА  
  07.10-11.10 БЕЛ БЗО      
  14.10-18.10          
  21.10-25.10       ФА  
  29.10-31.10     АЕ ХООС  
  ноември          
  04.11-08.11          
  11.11-15.11   БЗО   БЕЛ  
  18.11-22.11       ХООС  
  25.11-29.11   МАТ   ФА  
  декември          
  02.12-06.12 НЕ/РЕ   ГИ  
  09.12-13.12       ХООС МАТ
  16.12-20.12 БЕЛ ИЦ      
  януари          
  06.01-10.01   БЗО АЕ    
  13.01-17.01 ФА     БЕЛ  
  20.01-24.01   ИЦ   ХООС  
  27.01-31.01          
             
             
  11Г ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09          
  24.09-27.09   ФИЛ      
  октомври          
  30.09-04.10          
  07.10-11.10 БЕЛ   БЗО    
  14.10-18.10          
  21.10-25.10       АЕ  
  29.10-31.10     ХООС    
  ноември          
  04.11-08.11     АЕ   ФА
  11.11-15.11   ГИ   БЕЛ  
  18.11-22.11   МАТ БЗО    
  25.11-29.11   ИЕ     МАТ
  декември          
  02.12-06.12   НЕ ИЦ    
  09.12-13.12   ХООС АЕ    
  16.12-20.12 БЕЛ        
  януари          
  06.01-10.01 АЕ       ФА
  13.01-17.01   ГИ   БЕЛ  
  20.01-24.01 ИЕ ИЦ    
  27.01-31.01          
             
             
  12А ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09         БЕЛ
  24.09-27.09   МАТ      
  октомври          
  30.09-04.10     СЛ    
  07.10-11.10 БЕЛ       АЕ
  14.10-18.10   МАТ   ИЦ  
  21.10-25.10     ФА    
  29.10-31.10 АЕ        
  ноември          
  04.11-08.11   МАТ      
  11.11-15.11          
  18.11-22.11     ФА   БЕЛ
  25.11-29.11 ИЕ   МАТ    
  декември          
  02.12-06.12 БЕЛ        
  09.12-13.12 МАТ ФА    
  16.12-20.12 АЕ МАТ      
  януари        
  06.01-10.01       БЕЛ
  13.01-17.01 ИЕ   МАТ    
  20.01-24.01 ГИ     ИЦ  
  27.01-31.01          
             
             
  12Б ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09         БЕЛ
  24.09-27.09   АЕ      
  октомври          
  30.09-04.10     СЛ    
  07.10-11.10 БЕЛ   ФА    
  14.10-18.10 ИЦ     МАТ  
  21.10-25.10   АЕ      
  29.10-31.10          
  ноември          
  04.11-08.11          
  11.11-15.11     ФА МАТ  
  18.11-22.11         БЕЛ
  25.11-29.11       РЕ
  декември      
  02.12-06.12 БЕЛ   НЕ
  09.12-13.12 ФА
  16.12-20.12 АЕ   МАТ  
  януари          
  06.01-10.01         БЕЛ
  13.01-17.01       МАТ  
  20.01-24.01     ГИ ИЦ  
  27.01-31.01          
             
             
  12В ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09         БЕЛ
  24.09-27.09       АЕ  
  октомври          
  30.09-04.10     СЛ    
  07.10-11.10   ФА      
  14.10-18.10       ИЦ БЗО
  21.10-25.10     АЕ    
  29.10-31.10       ХООС  
  ноември          
  04.11-08.11          
  11.11-15.11   ФА      
  18.11-22.11 МАТ       БЕЛ
  25.11-29.11         БЗО
  декември          
  02.12-06.12 НЕ/РЕ АЕ
  09.12-13.12 МАТ БЕЛ
  16.12-20.12          
  януари          
  06.01-10.01         БЕЛ
  13.01-17.01   ФА     БЗО
  20.01-24.01       ИЦ  
  27.01-31.01 ГИ        
             
             
  12Г ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ
  септември          
  17.09-20.09   АЕ     БЕЛ
  24.09-27.09          
  октомври          
  30.09-04.10     СЛ    
  07.10-11.10          
  14.10-18.10         ИЦ
  21.10-25.10          
  29.10-31.10   АЕ ФА    
  ноември          
  04.11-08.11          
  11.11-15.11   ГИ     БЕЛ
  18.11-22.11 МАТ       ФА
  25.11-29.11 ФА   РЕ
  декември    
  02.12-06.12 БЕЛ   НЕ
  09.12-13.12 МАТ   БЕЛ
  16.12-20.12   ГИ   АЕ  
  януари          
  06.01-10.01     ФА   БЕЛ
  13.01-17.01         ФА
  20.01-24.01   ГИ     ИЦ
  27.01-31.01          
             
             
  Легенда:          
  БЕЛ - български езис и литература      
  АЕ - английски език          
  ИЕ - испански език          
  РЕ - руски език          
  НЕ - немски език          
  МАТ - математика          
  ИЦ - история и цивилизации        
  ГИ - география и икономика        
  БЗО - биология и здравно образование      
  ХООС - химия и опазване на околната среда    
  ФА - физика и астрономия        
             
  С червено са означени датите на класните работи.    

Покана за дарения

Актуално

Задължителна литература за 5. клас

1. Митологичен модел за [ ... ]

УчебнициОще...

Задължителна литература за 6. клас

1. Човекът и природата

Любен [ ... ]
УчебнициОще...
Задължителна литература за 7. клас

 Задължителна литература за 7. клас

І. Българинът във [ ... ]

УчебнициОще...
Задължителна литература за 8. клас

Списък със задължителна литература за 8. клас

1. Античност

1. Старогръцка [ ... ]

УчебнициОще...
Задължителна литература за 9. клас

Задължителни литературни творби за 9. клас съгласно учебната [ ... ]

УчебнициОще...
Още новини