Контролни и класни работи

5A понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02          
12.02-16.02       БЕЛ  
19.02-23.02 Математика        
26.02-02.03 БЕЛ   ЧП    
март          
06.03-09.03   АЕ   БЕЛ  
12.03-16.03 БЕЛ        
19.03-23.03 Математика        
26.03-30.03         История
април          
10.04-13.04   География   БЕЛ  
16.04-20.04 БЕЛ   ЧП    
23.04-27.04       АЕ-кл.р.  
май          
2.05-04.05 Математика БЕЛ      
7.05-11.05     БЕЛ кл.р.    
14.05-18.05 БЕЛ       Матем. кл.р.
28.05-01.06     ЧП    
юни          
04.06-08.06   История      
           
           
понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02     Математика   АЕ
12.02-16.02     АЕ    
19.02-23.02         БЕЛ
26.02-02.03   АЕ      
март          
06.03-09.03          
12.03-16.03 БЕЛ   Математика    
19.03-23.03   АЕ     БЕЛ
26.03-30.03         АЕ
април          
10.04-13.04     АЕ    
16.04-20.04   Философия      
23.04-27.04 АЕ        
май          
2.05-04.05     Математика   АЕ
7.05-11.05       АЕ  
14.05-18.05 БЕЛ-кл.р.        
28.05-01.06   АЕ-кл.р.    
юни          
04.06-08.06 Матем.кл.р.        
11.06-15.06          
18.06-22.06          
           
понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02         Математика
12.02-16.02 АЕ        
19.02-23.02       АЕ  
26.02-02.03   БЕЛ     АЕ
март          
06.03-09.03          
12.03-16.03 БЕЛ АЕ      
19.03-23.03   БЕЛ   Математика  
26.03-30.03 АЕ        
април          
10.04-13.04          
16.04-20.04 АЕ   Философия    
23.04-27.04 БЕЛ       АЕ
май          
2.05-04.05          
7.05-11.05         Матем.кл.р.
14.05-18.05 БЕЛ кл.р.   АЕ  
28.05-01.06     АЕ кл.р.    
юни          
04.06-08.06     АЕ   Математика
11.06-15.06   БЕЛ      
18.06-22.06   АЕ      
           
понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02     АЕ    
12.02-16.02   АЕ      
19.02-23.02     АЕ   БЕ
26.02-02.03   АЕ      
март          
06.03-09.03     АЕ    
12.03-16.03         БЕ
19.03-23.03     АЕ    
26.03-30.03       АЕ  
април          
10.04-13.04     Математика   БЕЛ
16.04-20.04     АЕ   БЕ
23.04-27.04     Математика АЕ  
май          
2.05-04.05     АЕ Философия  
7.05-11.05       АЕ  
14.05-18.05     Матем.кл.р.    
28.05-01.06     АЕ кл.р.   БЕ
юни        
04.06-08.06   АЕ БЕЛ кл.р.    
11.06-15.06     АЕ    
18.06-22.06         БЕЛ
           
           
понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02          
12.02-16.02          
19.02-23.02         БЕ
26.02-02.03          
март          
06.03-09.03          
12.03-16.03 АЕ       БЕ
19.03-23.03          
26.03-30.03     БЕЛ    
април          
10.04-13.04     Математика   БЕЛ
16.04-20.04   Философия     БЕ
23.04-27.04 АЕ   Математика    
май          
2.05-04.05          
7.05-11.05          
14.05-18.05 Матем.кл.р.    
28.05-01.06 АЕ кл.р.    
юни    
04.06-08.06 БЕЛ кл.р.    
11.06-15.06 АЕ        
18.06-22.06         БЕЛ
           
           
           
понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02     АЕ БЕЛ  
12.02-16.02       Физика ИЕ
19.02-23.02   География   БЕЛ  
26.02-02.03 Биология   Математика    
март          
06.03-09.03     История   Химия
12.03-16.03       Физика ИЕ
19.03-23.03 АЕ БЕЛ      
26.03-30.03   БЕЛ Математика    
април          
10.04-13.04         Биология
16.04-20.04       Физика АЕ
23.04-27.04     Психология ИЕ  
май          
2.05-04.05     Математика Физика  
7.05-11.05       Химия АЕ
14.05-18.05 География БЕЛ кл.р.
28.05-01.06   АЕ кл.р.
юни  
04.06-08.06   Матем.кл.р. ИЕ/АЕкл.р.
11.06-15.06 АЕ БЕЛ      
18.06-22.06       Физика Биология
           
           
понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02          
12.02-16.02   БЕЛ     ИЕ
19.02-23.02 География БЕЛ      
26.02-02.03 Биология        
март          
06.03-09.03 Химия     Физика  
12.03-16.03   АЕ     ИЕ
19.03-23.03 БЕЛ История      
26.03-30.03 Математика БЕЛ      
април          
10.04-13.04         Биология
16.04-20.04       Физика  
23.04-27.04 Мат.ЗИП   ИЕ    
май          
2.05-04.05   АЕ   Физика  
7.05-11.05 Химия   Психол. и лог    
14.05-18.05 География БЕЛ кл.р.  
28.05-01.06 Мат.кл.р. АЕ кл.р.  
юни    
04.06-08.06   ИЕ/РЕ кл.р. Биология
11.06-15.06 БЕЛ АЕ      
18.06-22.06 Мат. ЗИП     Физика  
           
           
понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02 Физика        
12.02-16.02     Химия БЕЛ  
19.02-23.02 География   Химия    
26.02-02.03 Бел       Биология
март          
06.03-09.03 Физика        
12.03-16.03 БЕЛ     АЕ  
19.03-23.03     История Математика  
26.03-30.03     Химия БЕЛ  
април          
10.04-13.04 Физика        
16.04-20.04   Биология БЕЛ    
23.04-27.04     Химия Математика  
май          
2.05-04.05 Физика АЕ      
7.05-11.05     БЕЛ Матем.кл.р.  
14.05-18.05 География   Химия  
28.05-01.06     Псих. и логика АЕ кл.р.  
юни          
04.06-08.06 НЕ/РЕ кл.р. Биология      
11.06-15.06 БЕЛ кл.р. АЕ      
18.06-22.06 Физика   Химия    
           
           
понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02       БЕЛ  
12.02-16.02     АЕ ИЕ  
19.02-23.02   География   БЕЛ  
26.02-02.03 Биология        
март          
06.03-09.03          
12.03-16.03   Химия     АЕ
19.03-23.03 БЕЛ     Математика  
26.03-30.03         История
април          
10.04-13.04 АЕ Псих. и логика      
16.04-20.04     ИЕ   Физика
23.04-27.04     АЕ Математика  
май          
2.05-04.05       Биология  
7.05-11.05   Химия   Мат.кл.р.  
14.05-18.05 БЕЛ кл.р. География      
28.05-01.06 АЕ кл.р        
юни          
04.06-08.06   ИЕ/НЕ кл.р. Биология  
11.06-15.06 БЕЛ        
18.06-22.06          
           
           
           
10А понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02       БЕЛ  
12.02-16.02         Математика
19.02-23.02   Физика ИЕ    
26.02-02.03 АЕ        
март          
06.03-09.03       БЕЛ  
12.03-16.03   Биология      
19.03-23.03     ИЕ    
26.03-30.03   Физика     АЕ
април          
10.04-13.04   Физика Етика и право    
16.04-20.04     История БЕЛ  
23.04-27.04     ИЕ   АЕ
май          
2.05-04.05         Математика
7.05-11.05   Физика   БЕЛ  
14.05-18.05     География АЕ кл.р.
28.05-01.06       ИЕ кл.р.
юни          
04.06-08.06 Матем.кл.р.     Биология
11.06-15.06 БЕЛ кл.р. История    
18.06-22.06   Физика      
           
           
           
10Б понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02          
12.02-16.02         БЕЛ
19.02-23.02   Физика АЕ    
26.02-02.03   Математика      
март          
06.03-09.03          
12.03-16.03   Биология   Химия  
19.03-23.03   Физика     Математика
26.03-30.03     АЕ    
април          
10.04-13.04   Физика      
16.04-20.04     История   БЕЛ
23.04-27.04   Химия     Математика
май          
2.05-04.05     АЕ    
7.05-11.05         БЕЛ
14.05-18.05   Физика География    
28.05-01.06 НЕ/РЕ кл.р.   АЕ кл.р.    
юни      
04.06-08.06 Матем.кл.р.   Биология  
11.06-15.06   История БЕЛ кл.р.    
18.06-22.06 Физика Химия      
           
           
10В понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02          
12.02-16.02 БЕЛ        
19.02-23.02   Химия АЕ    
26.02-02.03 Физика        
март          
06.03-09.03   БЕЛ      
12.03-16.03   Химия   Биология  
19.03-23.03     АЕ    
26.03-30.03 Физика     Математика  
април          
10.04-13.04 Физика Химия      
16.04-20.04   БЕЛ История    
23.04-27.04     АЕ   Етика и право
май          
2.05-04.05 Физика БЕЛ      
7.05-11.05   Химия Матем.кл.р.  
14.05-18.05 География   АЕ кл.р.  
28.05-01.06     НЕ/РЕ кл.р. Биология  
юни          
04.06-08.06   Химия   Математика  
11.06-15.06 БЕЛ кл.р.   История    
18.06-22.06 Физика        
           
           
           
10Г понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02          
12.02-16.02 БЕЛ        
19.02-23.02 АЕ     География  
26.02-02.03          
март          
06.03-09.03         БЕЛ
12.03-16.03   Биология   Химия  
19.03-23.03 АЕ        
26.03-30.03   Физика   Математика  
април          
10.04-13.04          
16.04-20.04   Химия История    
23.04-27.04 БЕЛ        
май          
2.05-04.05         БЕЛ
7.05-11.05   Физика   Матем.кл.р.  
14.05-18.05 АЕ кл.р.     География  
28.05-01.06 НЕ/РЕ кл.р        
юни          
04.06-08.06       Биология БЕЛ кл.р.
11.06-15.06     История Математика  
18.06-22.06 АЕ Химия      
           
           
11А понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02          
12.02-16.02          
19.02-23.02 АЕ     БЕЛ  
26.02-02.03   Физика      
март          
06.03-09.03          
12.03-16.03   История     Биология
19.03-23.03 АЕ     БЕЛ  
26.03-30.03   Физика Химия    
април          
10.04-13.04   БЕЛ     Математика
16.04-20.04     Философия    
23.04-27.04 География        
май          
2.05-04.05 АЕ        
7.05-11.05   БЕЛ кл.р.      
14.05-18.05     Химия Матем.кл.р  
28.05-01.06   Физика НЕ/РЕкл.р.    
юни          
04.06-08.06 АЕ кл.р.       Биология
11.06-15.06   История Химия    
18.06-22.06   Физика БЕЛ    
           
           
           
           
11Б понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02          
12.02-16.02          
19.02-23.02       БЕЛ  
26.02-02.03 Физика       АЕ
март          
06.03-09.03         Математика
12.03-16.03   История     Биология
19.03-23.03 Физика     БЕЛ  
26.03-30.03 АЕ     Химия  
април          
10.04-13.04   БЕЛ      
16.04-20.04 Физика Математика      
23.04-27.04 АЕ     Философия  
май          
2.05-04.05 География        
7.05-11.05 Физика   БЕЛ кл.р.  
14.05-18.05   Математика   Химия  
28.05-01.06   НЕ/РЕкл.р.   АЕ кл.р.
юни          
04.06-08.06 Матем.кл.р.       Биология
11.06-15.06 АЕ История      
18.06-22.06   Химия Бел    
           
           
           
11В понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02          
12.02-16.02   АЕ     Химия
19.02-23.02     Биология   БЕЛ
26.02-02.03     Математика   Физика
март          
06.03-09.03   Химия     БЕЛ
12.03-16.03       История  
19.03-23.03   АЕ Физика    
26.03-30.03       БЕЛ Химия
април          
10.04-13.04     Физика Математика  
16.04-20.04 Биология       БЕЛ
23.04-27.04   География     Химия
май          
2.05-04.05          
7.05-11.05 Философия   Физика    
14.05-18.05     Химия    
28.05-01.06   АЕ кл.р. Матем.кл.р.  
юни          
04.06-08.06     Биология НЕ/РЕкл.р.  
11.06-15.06       История БЕЛ кл.р.
18.06-22.06     Химия   Физика
           
           
11Г понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02          
12.02-16.02          
19.02-23.02       БЕЛ География
26.02-02.03     Математика    
март          
06.03-09.03     Биология   БЕЛ
12.03-16.03 АЕ     История  
19.03-23.03     Физика    
26.03-30.03     Химия   БЕЛ
април          
10.04-13.04       Математика  
16.04-20.04         БЕЛ
23.04-27.04          
май          
2.05-04.05   Философия     БЕЛ
7.05-11.05     Физика   АЕ
14.05-18.05     Химия   География
28.05-01.06       НЕ/РЕ кл.р. АЕ кл.р.
юни      
04.06-08.06     Биология Матем. кл.р.
11.06-15.06 АЕ История      
18.06-22.06 Химия БЕЛ кл.р.      
           
           
           
12А понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02          
12.02-16.02   БЕЛ     АЕ
19.02-23.02     Физика    
26.02-02.03       НЕ/РЕ кл.р.  
март          
06.03-09.03     Физика   АЕ
12.03-16.03     БЕЛ ЗИПкл.р.    
19.03-23.03   Матем. кл.р.     АЕ кл.р.
26.03-30.03   БЕЛ ЗПкл.р.   География  
април          
10.04-13.04   История      
16.04-20.04 Математика   БЕЛ     
23.04-27.04 Свят и личност   Физика    
май          
2.05-04.05          
           
           
12Б понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02          
12.02-16.02     АЕ   БЕЛ
19.02-23.02     Физика Математика  
26.02-02.03   РЕ кл.р.    
март          
06.03-09.03     АЕ    
12.03-16.03   Матем.клр.     БЕЛ ЗИП
19.03-23.03   География     АЕ кл.р.
26.03-30.03   БЕЛ ЗПкл.р.   Математика  
април          
10.04-13.04     Физика   АЕ
16.04-20.04 История БЕЛ       
23.04-27.04 Свят и личност Математика      
май          
2.05-04.05          
           
           
12В понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02          
12.02-16.02     Физика БЕЛ  
19.02-23.02   АЕ     Химия
26.02-02.03     Математика НЕ/РЕ кл.р.  
март          
06.03-09.03     Физика    
12.03-16.03 Биология   Матем.кл.р.    
19.03-23.03     БЕЛ ЗИП   Биология
26.03-30.03   БЕЛ ЗПкл.р.   Геогрфия  
април        
10.04-13.04   АЕ кл.р.   История  
16.04-20.04   БЕЛ Физика    
23.04-27.04 Свят и личност     АЕ  
май          
2.05-04.05          
           
           
12Г понеделник вторник сряда четвъртък петък
февруари          
07.02-09.02          
12.02-16.02         БЕЛ
19.02-23.02       АЕ География
26.02-02.03     Математика НЕ/РЕ кл.р.  
март          
06.03-09.03     Физика    
12.03-16.03     Математика    
19.03-23.03     БЕЛ ЗИПкл.р.   Физика
26.03-30.03 БЕЛ ЗП кл.р.     АЕ  
април          
10.04-13.04 АЕ кл.р.     География
16.04-20.04 БЕЛ        История
23.04-27.04 Свят и личност        
май          
2.05-04.05