Регламент на турнир „Обрешков”

23 12 15

Разградската Математическа гимназия винаги е имала политика за откриване на талантливи ученици и развиване на дарбите им. Турнирът “Обрешков” е една от възможностите за това. Той стартира през 1975 г. като състезание по математика, в следващите години – и по физика, химия, биология, информатика, а тази година ще има състезание още по география и по информационни технологии. Тъй като най-малките участници в него са третокласници, той е чудесна възможност да се издирват природоматематически таланти, да се следи тяхното развитие през годините.

ПРОВЕЖДАНЕ: Ежегодно през месец февруари се провеждат състезанията в сградата на ПМГ „Акад. Н. Обрешков”. Продължителността е два астрономически часа. Участието и класирането е индивидуално. Наградите и грамотите връчва директорът на тържествения концерт по повод патронния празник на гимназията.

КЛАСОВЕ И СЪСТЕЗАТЕЛНИ ГРУПИ:

Математика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас
Биология и здравно образование VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ-ХІІ клас
Химия и опазване на околната среда VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ-ХІІ клас
Физика VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ-ХІІ клас
Информатика V – VІІІ, ІХ-Х; ХІ-ХІІ клас
География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х – ХІІ клас
Информационни технологии ІІІ - ІV, V - VІІ, VІІІ - Х, ХІ – ХІІ клас

РЕГЛАМЕНТ

Математика – Учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас решават 3 задачи, оформени в тема. Общият брой точки е 21. Задачите са на база изучаван учебен материал с повишена трудност. Учениците от VІІ и ХІІ клас решават тема с формат на външно оценяване и ДЗИ.

Информатика – Състезателни групи:23 12 15 1

I група – 5 ÷ 8 клас

II група – 9 ÷ 10 клас

III група – 11 ÷ 12 клас

Всеки ученик работи самостоятелно на отделен компютър. Темата се състои от 3 задачи от алгоритмичен характер, свързани със създаване на компютърна програма на език за програмиране (С++ или Visual Basic). Решението на задачите изисква владеене на учебното съдържание по групи, както следва:

       5 ÷ 8 клас – оператори за вход, изход, присвояване; оператори за разклонение на изчислителния процес; оператори за цикъл.

       9 ÷ 10 клас – по учебните програми за профилирана подготовка (за 9 и 10 клас)

      11 ÷ 12 клас – по учебните програми за профилирана подготовка (за 11 и 12 клас)

Биология и здравно образование – Учениците, изучаващи учебно съдържание за VІІ, VІІІ и ІХ клас, решават тест от 30 въпроса. Първите 20 тестови задачи са от затворен тип с 4 възможни отговора, от които само един е верен, а останалите 10 са със свободен отговор. Тестовите задачи за Х клас са 28, а останалите две са генетични задачи, които изискват цялостно решение. За ХІ и ХІІ клас тестът е с формат на матура.

Химия и опазване на околната среда - Учениците, изучаващи учебно съдържание за VІІ, решават тест от 20 въпроса и 2 задачи, които изискват цялостно решение. ІХ и Х клас решават 3 логически и изчислителни задачи, а за ХІ и ХІІ клас решават задачи, подобни на тези за кандидатстуденски изпит по химия.

Физика – Учениците, изучаващи учебно съдържание за VІІ решават тест от 20 въпроса и 2 задачи, които изискват цялостно решение. За учебно съдържание VІІІ и ІХ клас – 10 въпроса с избираем отговор и 10 със свободен отговор. Учебно съдържание Х клас – 10 тестови въпроса и 5 задачи за решаване. Тестът за ХІІ клас съдържа 20 въпроса и пет задачи от учебно-изпитната програма за Държавен зрелостен изпит по физика.

География и икономика - Състезанието по География и икономика се организира за първи път и в него могат да участват ученици от V до ХІІ клас, разпределени в шест възрастови групи.

За всички групи работният лист включва 30 въпроса и една практическа задача. От 1 до 30 въпросите са от затворен тип, с предложени четири варианта, от които само един е верен. Практическата задача е с 10 подусловия - работи се по карта, картосхема, диаграма и др. Участниците от V до ІХ клас се състезават в самостоятелни възрастови групи, а Х – ХІІ клас в една обща група. Въпросите са съобразени с учебната програмата по география и икономика в съответния клас.

Информационни технологии

23 12 15 2ТЕМА: УРОЦИТЕ НА ЖИВОТА

Цели: Провокиране на креативно мислене у учениците, развитие на презентационните им умения и проверка на дигиталните им компетентности.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Право на участие имат ученици от ІІІ-ти до ХІІ-ти клас.

Участието е индивидуално.

Състезанието се провежда в два кръга:

Първи кръг е неприсъствен. Участниците трябва да изготвят проект, в който да бъдат представени най-малко 10 житейски ситуации (явления, дейности, процеси, конструкции, механизми, предмети и други), в които намират приложение някои от темите, изучавани в различни учебни дисциплини.

Изисквания към проекта:

  1. Проектът да е разработен с PowerPoint или като web сайт.
  2. Материалът да е на български език.
  3. Текстът и примерите да са авторски. Целта е участниците сами да открият области на приложение. Няма да бъдат журирани разработки, в които примерите са само от учебниците или от интернет.
  4. Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.

Творбите не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране на състезанието. До 13.02.2016 г. на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. трябва да се изпратят:

  1. Проектът като архивиран файл;
  2. Текстов файл със следните данни: трите имена, клас, училище, ръководител, e-mail за контакти и кратко описание на представените в проекта примери за практическо приложение.
  3. Декларация в свободен стил, свързана с т. 4 от изискванията към проекта.

Тема на писмото (относно): Турнир Обрешков

При оценката на проектите ще се следи за:

* Степен на съответствие на заданието.

* Съдържание.

* Евристичност.

* Техническо изпълнение.

* Дизайн.

* Граматическа издържаност на текста.

* Разнообразие на области на приложение.

* Функционалност.

Втори кръг е присъствен с продължителност един час и ще се проведе на 23.02.2016 г. от 1500ч. в ПМГ „Акад. Н. Обрешков“. До него се допускат тези, които са събрали повече от 50% от точките на първи кръг. По време на втория кръг учениците ще използват информационните технологии, за да решават различни задачи с практико-приложен характер, зададени от организаторите.

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в четири възрастови групи:

ІІІ-ти и ІV-ти клас;

от V-ти до VІІ-ми клас;

VІІІ-ми и Х-ти;

oт ХІ-ти до ХІІ клас.

Дати за провеждане на Турнир „Обрешков“ за 2015/2016 учебна година:

09.02.2016г. – Математика

11.02.2016г. – Химия и опазване на околната среда

16.02.2016г. – Биология и здравно образование

18.02.2016г. – Физика

23.02.2016г. – Информационни технологии

25.02.2016г. – География и икономика и Информатика

Начало на всички състезания от Турнир „Обрешков”:

15.00 часа

Покана за дарения

Актуално

Елис Ерханова спечели с есето си „Ако бях полицай”

10 прекрасни есета на наши ученици бяха удостоени с грамоти, [ ... ]

НовиниОще...
Първо издание на състезание, посветено на Деня на народните будители

Браво на малките математици, които смело се включиха в [ ... ]

КласиранияОще...
Нашият Суни е първи във фотографски конкурс на Област Разград

Сюлейман Узун от географската паралелка Хг клас спечели [ ... ]

НовиниОще...
Прием в пети клас за учебната 2019/2020 година

ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ – Разград ще приеме за учебната [ ... ]

Прием 5 класОще...
Електронен дневник на ППМГ

ВХОД В ДНЕВНИКА

=> Към електронния дневник на ППМГ <=

ПРОФИЛИРАНА [ ... ]

е-ДневникОще...
График за провеждане на родителски срещи в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА 7.11.2018Г.

ОТ [ ... ]

Родителски срещиОще...
Стипендии - I срок на учебната 2018/2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СТИПЕНДИИ – ПЪРВИ СРОК

1. Стипендии [ ... ]

СтипендииОще...

5А клас Септември дати понеделник вторник сряда четвъртък петък 17-21.09           24-28.09   ЧП БЕЛ   ИСТОРИЯ Октомври дати понеделник вторник сряда четвъртък петък 1-5   АЕ ГИ     8-12 МАТЕМАТИКА   БЕЛ     15-19           22-26     БЕЛ     29-02.11   МАТЕМАТИКА       Ноември дати понеделник вторник сряда четвъртък петък 5-9   ЧП       12-16     БЕЛ     19-23       БЕЛ   26-30   АЕ ГИ     Декември дати понеделник вторник сряда четвъртък петък 3-7   ЧП БЕЛ     10-14     ИСТОРИЯ     17-21 МАТЕМАТИКА         Януари дати понеделник вторник сряда четвъртък петък 2-4           7-11         БЕЛ [ ... ]

Контролни и класни работиОще...
Откриване на учебната 2018/2019 година

Уважаеми ученици, родители и приятели, 

на 17 септември [ ... ]

НовиниОще...
Дневно разписание

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

 

1. 08.00 – 08.45

2. 09.05 – 09.50

3. [ ... ]

Дневно разписаниеОще...
Момичета променят бъдещето чрез изкуствен интелект

Симона е измислила холограмна сфера, която пресъздава [ ... ]

В медиитеОще...
Министерството препоръча Ася и Симона на Майкрософт

В края на август гръцката столица Атина бе домакин на Alice [ ... ]

НовиниОще...

График за изпити

за оформяне на годишна оценка на Кристиана [ ... ]

ГрафициОще...

СЪОБЩЕНИЕ

 Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2018 г. се променя [ ... ]

НовиниОще...

       

СПИСЪК НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО [ ... ]

Алумни ППМГОще...
Списък на учебниците за учебната 2018-2019

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ

8а, 8б, 8в, 8г

Български език ЗП  [ ... ]
УчебнициОще...
Почна голямото местене на Математическата

Започна голямото преместване на Профилираната природоматематическа [ ... ]

В медиитеОще...
Още новини