Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - Математика

ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 Г.
МАТЕМАТИКА
4 КЛАС - максимален брой точки - 100
Име на ученика Училище Точки място
1 РУМЕН КАЛОЯНОВ МОНЕВ ОУ "В.Левски" 72 първо
2 РУМЕН АНТОНОВ МОНЕВ ОУ "В.Левски" 61 второ
3 НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ ИЛИЕВ СУ"Хр.Ботев" Разград 59 трето
4 ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА СУ"Хр.Ботев" Разград 46  
5 РАДОСТИН БИСЕРОВ БОНЕВ ОУ "В.Левски" 36  
6 МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА СУ"Хр.Ботев" Цар Калоян 36  
7 ПЛАМЕНА МАРИЯНОВА ТОМОВА СУ"Хр.Ботев" Разград 30  
8 ТОДОР КРАСИМИРОВ МАТЕВ СУ"Хр.Ботев" Разград 20  
9 ТОМА МАРИЯНОВ ТОМОВ СУ"Хр.Ботев" Разград 10  
10 МЕРТ ДЖУНЕЙТ КЪРСЪРТЛЪ СУ"Хр.Ботев" Разград 10  
5 КЛАС -  максимален брой точки - 21
Име на ученика Училище Точки място
1 НИЯ КАЛОЯНОВА КОЙЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 17 първо
2 ДАРЕНА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 14,5 второ
3 НЕДА МИЛЕНОВА МИТЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 14 трето
4 НУР МОХАМЕД ШАЕР ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 13,5  
5 НИКОЛАЙ ИВАЙЛО ЦАЧЕВ ОУ "В.Левски" 13  
6 ЛИЛИЯ СИМЕОНОВА КАРЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 11,5  
7 НАТАЛИ ИВАНОВА КОЛЕВА ОУ "В.Левски" 10,5  
8 ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ПЕНЧЕВА ОУ "Н.Й.Вапцаров" 9  
9 ДАНИЕЛ РАДОСЛАВОВ КИРАНСКИ ОУ "В.Левски" 7  
10 ФРАНЧЕСКА ТЕМЕНУШКОВА ТОДОРОВА СУ"Хр.Ботев" Разград 7  
11 КАЛИНА МАРЧЕВА ЙОРДАНОВА ОУ "В.Левски" 6,5  
12 ВЛАДИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 6  
13 НИКОЛ КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА ОУ "В.Левски" 5  
14 НЕВЕНА НЕЛКОВА КАСПАРОВА ОУ "В.Левски" 4  
15 ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОДОРОВ ОУ "В.Левски" 3  
16 НЕРСАН НЕРГИНОВ НАЗИФОВ ОУ "В.Левски" 3  
17 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ ОУ "В.Левски" 1  
18 АНГЕЛ БИСЕРОВ БОЖАНОВ ОУ "В.Левски" 1  
19 МАГДАЛЕНА ДЕЯНОВА ДРАГАНОВА ОУ "В.Левски" 1  
6 КЛАС - максимален брой точки - 21
Име на ученика Училище Точки място
1 ИВАН МОМЧИЛОВ ИВАНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 21 първо
2 ТЕОДОРА МАРИАНОВА ТОДОРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 20 второ
3 МАЯ СОТИРОВА ХРИСТОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 19 трето
4 ИВАН ДЕНИСЛАВОВ ГЕНЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 18  
5 ПЛАМЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 11  
6 КОРАЙ НЕРГИНОВ ХАМДИЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 11  
7 ЯВОР ЮЛИЯНОВ ДАНАИЛОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 10  
8 НАДЕЖДА ЕМИЛОВА МИХОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 8  
9 ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 8  
10 МИРА РАДОСТИНОВА РАЙЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 7  
11 ЕМРЕ ЕРСИН ХЮСЕИН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 6  
12 ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 5  
13 ПРЕСИЯНА СТАНИСЛАВОВА ТОДОРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 2  
7 КЛАС -  максимален брой точки - 100
Име на ученика Училище Точки място
1 МОМЧИЛ ЯНКОВ ЯНКОВ ОУ "В.Левски" 59 трето
2 ТЕОДОР РОСЕНОВ ТОДОРОВ ОУ "В.Левски" 27  
3 ИВАННА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА ОУ "В.Левски" 22  
4 ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВ ОУ "В.Левски" 21  
8 КЛАС - максимален брой точки - 21
Име на ученика Училище Точки място
1 РАДИНА КОСЕВА КОСЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 20 първо
2 СОНЯ НАЧЕВА НАЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 18 второ
3 ИРЕНА СВЕТЛИНОВА СТАНЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 16 трето
4 МАРТИНА ПЛАМЕНОВА ПЕЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 14  
5 ДАНАИЛА ДИАНОВА ВЛАДИМИРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9  
6 ЯВОР ЛАТИНОВ МЛАДЕНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 7  
7 НИКОЛЕТА ИВАЙЛОВА  ТОДОРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 7  
8 ДЖЕМАЛ КЕМАЛ АЛИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 7  
9 ДИЛЯРА СЕВГИН МУСТАФА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 6,5  
10 НИЯЗИ ТЮРКЕШ КЕРВАН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 5  
11 МЕЛИХ ЗАФЕР ХЮСЕИН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 3,5  
12 ХРИСТИЯН СИМЕОНОВ КАРЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 2  
9 КЛАС - максимален брой точки - 21
Име на ученика Училище Точки място
1 ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 16,5 трето
2 ДЖЕМ СТЕФАНОВ ЕНЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9,5  
3 СИМОНА РОСЕНОВА АНДРЕЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9  
4 СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ СТОЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9  
5 МАРИЯ ПОПГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 8  
6 ПЕТЪР ЕМИЛОВ СТОЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 5  
7 АСЯ РОСЕНОВА АНДРЕЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 3  
10 КЛАС - максимален брой точки - 21
Име на ученика Училище Точки място
1 МОНИКА ВЛАДИМИРОВА ДАЦОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 13 трето
2 ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ ЦОНЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9,5  
3 ИНА ИВАЙЛОВА ВЪЗЕЛОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9  
4 ТЕОДОРА СВИЛЕНОВА СТАЙКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9  
5 АЙЛИН КЕМАЛ АЛИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9  
6 НАТАЛИЯ МАРТИНОВА НЕШЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 8  
7 РАДИНА ЖИВКОВА ЙОРДАНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 7  
8 МАРТИН КАМЕНОВ ДОНЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 7  
9 ДЖАН ЧЕТИН НЕДЖМИДИН НПТГ "Шандор Петьофи" 5  
10 ТЕОДОРА ЦВЕТОМИРОВА ЦОНЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 4  
11 НИКОЛАЙ МИЛЕНОВ НИКОЛАЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 4  
11 КЛАС - максимален брой точки - 21
Име на ученика Училище Точки място
1 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОСЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 15 трето
2 ДИМАНА ЙОРДАНОВА МИРЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 13  
3 МУСТАФА АЙДЪНОВ МУСТАФОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 10  
4 ДЕНИС ДИНЧЕРОВ КЪРОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9  
5 АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИСЛАВОВ ЖЕКОВ НПТГ "Шандор Петьофи" 8  
6 РЕНЕЛ ИЛХАН ХАДЖИЮМЕР ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 2  
12 КЛАС - максимален брой точки - 65
Име на ученика Училище Точки място
1 МАРТИН ЙОРДАНОВ ПЕНЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 60 първо
2 СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ДЕЯНОВА ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" 55 второ
3 НИКОЛАЙ ДАНАИЛОВ ЙОРДАНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 50 трето
4 ЙОНЕТА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 45  
5 СИМЕОН ДАНАИЛОВ КАСТАДИНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 44  
6 ДЕЯН ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 43  
7 АКСЕЛ НУРАЙ АХМЕД ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 43  
8 АДРИАНА МИЛЕНОВА НИКОЛАЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 32  
9 ТЕОДОСИ МАРИНОВ ТАШЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 31  
10 ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ СТОЯНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 30  
11 ОКАН  СЕЗГИН СЕИД  ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 29  
12 МАРИЯ РУМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 28  
13 ДЖАН АЙДЪНОВ ЯЗАДЖИЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 27  
14 МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕНЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 16  

Моля, учениците за награждаване да бъдат на 6 март 2019 г. в 13.55 ч. в читалище „Развитие“ – стария театър.

Покана за дарения

Актуално

Явор ДАНАИЛОВ: Език се учи докато палиш огън, печеш курабийки, общуваш и играеш

 

Преди дни възпитаникът на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ [ ... ]

В медиитеОще...

Задължителна литература за 5. клас

1. Митологичен модел за [ ... ]

УчебнициОще...

Задължителна литература за 6. клас

1. Човекът и природата

Любен [ ... ]
УчебнициОще...
Задължителна литература за 7. клас

 Задължителна литература за 7. клас

І. Българинът във [ ... ]

УчебнициОще...
Задължителна литература за 8. клас

Списък със задължителна литература за 8. клас

1. Античност

1. Старогръцка [ ... ]

УчебнициОще...
Задължителна литература за 9. клас

Задължителни литературни творби за 9. клас съгласно учебната [ ... ]

УчебнициОще...
Задължителна литература за 10. клас

Задължителни литературни творби за 10. клас съгласно учебната [ ... ]

УчебнициОще...
Списък на учебниците за учебната 2019-2020

Учебници за 5. Клас

№ Предмет Автор/Авторски колектив Издателство 1 Български [ ... ]
УчебнициОще...
“Екип7”: Виктория Василева от ППМГ със злато на чук

 

Вестник “Екип7” публикува: Виктория Василева [ ... ]

В медиитеОще...
Четвъртите в България учат в Математическата гимназия!

Никита, Габриела, Евгения, Симона и Невена донесоха слава [ ... ]

СпортОще...
В Математическата гимназия пикникът няма край

За да разберете какво е „Денят на пикника“, първо [ ... ]

НовиниОще...
Випуск 2019 (СНИМКИ)

Тържествено връчване на дипломи на Випуск 2019 в ППМГ „Академик [ ... ]

НовиниОще...

        СПИСЪК НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ [ ... ]

Алумни ППМГОще...
Награди и Лауреатско звание за Севдийе от 8б на Национален конкурс

Първият български космонавт генерал Георги Иванов награди [ ... ]

НовиниОще...
Деня на пикника празнуваха в ППМГ

На събитието в училищния двор за пръв път бе представен [ ... ]

В медиитеОще...
НА ДОБЪР ЧАС, ВИПУСК 2019!

Момчетата и момичетата, завършили училище през 2019 г, са [ ... ]

НовиниОще...
ВИПУСК 2019 идва на училище за последен път

Абитуриентският бал на ППМГ "Акад. Н. Обрешков се състоя [ ... ]

НовиниОще...
ФОТОРЕПОРТЕР – „Аналогов“ и онлайн вестник в ППМГ – БРОЙ 3, 2019 г.

Издават клуб „Фотография и журналистика“ и клуб „Динамичен [ ... ]

Електронен вестникОще...
Дебют на Петър и Павел от 9а

на НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, [ ... ]

НовиниОще...
Още новини