Резултати от „Европейско кенгуру“ – 1 клас

Европейско кенгуру 2017  
имена училище нас.място клас точки    
Матей Любомиров Даскалов ОУ"Н.Икономов" Разград 1 79 I място в Разград 14 място в България
Александър Стефанов Стоянов ОУ"Васил Левски" Разград 1 70 II място в Разград  
Никола Симеонов Ганев СУ"Хр.Ботев" Разград 1 67 III място в Разград  
Саша Борислав Ковачка ОУ"Васил Левски" Разград 1 60    
Арман Алпер Ахмед ОУ"Васил Левски" Разград 1 60    
Преслав Николаев Петков ОУ"Н.Икономов" Разград 1 59    
Шенгюл Шенол Исмаил СУ"Хр.Ботев" Разград 1 59    
Самир Наим Рамадан ОУ"Н.Икономов" Разград 1 57    
Кристияна Викторова Шамова ОУ"Васил Левски" Разград 1 54    
Александра Мирославова Минкова ОУ"Васил Левски" Разград 1 54    
Виктория Стефанова Димитрова ОУ"Н.Икономов" Разград 1 54    
Петър Симеонов Проданов ОУ"Васил Левски" Разград 1 53    
Александра Петрова Петрова СУ"Хр.Ботев" Разград 1 52    
Стефани Христова Христова ОУ"Н.Икономов" Разград 1 51    
Николай Евгениев Енчев ОУ"Васил Левски" Разград 1 50    
Йоана Росенова Йорданова ОУ"Н.Икономов" Разград 1 50    
Михаела Христофорова Христова ОУ"Н.Икономов" Разград 1 50    
Симеон Николов Симеонов ОУ"Н.Икономов" Разград 1 50    
Раян Людмилов Куцаров ОУ"Васил Левски" Разград 1 49    
Каан Тахир Мехмед ОУ"Васил Левски" Разград 1 49    
Даниел Георгиев Георгиев ОУ"Н.Икономов" Разград 1 49    
Дариел Пламенов Шилаков ОУ"Н.Икономов" Разград 1 49    
Йордан Йорданов Панчев ОУ"Васил Левски" Разград 1 47    
Божидар Димитров Башаков ОУ"Н.Икономов" Разград 1 46    
Симона Адрианова Дойнова ОУ"Васил Левски" Разград 1 45    
Михаела Тихомирова Цонева ОУ"Н.Икономов" Разград 1 45    
Арман Орхан Али СУ"Хр.Ботев" Разград 1 45    
Вероника Невенова Станчева ОУ"Васил Левски" Разград 1 41    
Берк Сюлейман Сюлейман ОУ"Васил Левски" Разград 1 40    
Мишел Пламенова Памукова ОУ"Н.Икономов" Разград 1 39    
Драгомир Христов Неделчев СУ"Хр.Ботев" Разград 1 39    
Страхил Анатолиев Аврамов ОУ"Васил Левски" Разград 1 38    
Ефе Али Назмиев ОУ"Васил Левски" Разград 1 38    
Ния Методи Ботровлиева ОУ"Васил Левски" Разград 1 38    
Камелия Стилиянова Гичева ОУ"Васил Левски" Разград 1 38    
Мария Стефанова Десиславова СУ"Хр.Ботев" Разград 1 38    
Мая Денева Куманова СУ"Хр.Ботев" Разград 1 37    
Светлозара Десиславова Христова СУ"Хр.Ботев" Разград 1 37    
Ясмин Осман Хатиб ОУ"Васил Левски" Разград 1 36    
Костантин Николаев Димов ОУ"Н.Икономов" Разград 1 36    
Вероника Светославова Лазарова ОУ"Н.Икономов" Разград 1 35    
Радостин Ивайлов Руменов ОУ"Васил Левски" Разград 1 34    
Мирослава Тихомирова Тодорова ОУ"Н.Икономов" Разград 1 34    
Моника Николова Минкова ОУ"Васил Левски" Разград 1 33    
Крисия Красимирова Петева ОУ"Н.Икономов" Разград 1 31    
Вероника Денчева Русева ОУ"Н.Икономов" Разград 1 30    
Кристиян Деянов Николов ОУ"Н.Вапцаров" Разград 1 27    
Николай Венцеславов Кочанов ОУ"Васил Левски" Разград 1 26    
Христо Христов Христов СУ"Хр.Ботев" Разград 1 26    
Нелина Крумова Вълкова ОУ"Н.Икономов" Разград 1 25    
Аксел Алексиев Кирилов ОУ"Н.Икономов" Разград 1 24    
Анита Андреева Андреева ОУ"Н.Вапцаров" Разград 1 23    
Симге Метинова Юмерова ОУ"Н.Икономов" Разград 1 23    
Али Вели Халил СУ"Хр.Ботев" Разград 1 21    
Анелия Ангелова Колева ОУ"Н.Икономов" Разград 1 20    
Симона Светославова Великова ОУ"Н.Икономов" Разград 1 19    
Николай Калоянов Неделчев ОУ"Н.Икономов" Разград 1 19    
Илкай Севгин Назиф ОУ"Н.Икономов" Разград 1 18    
Георги Искренов Стефанов СУ"Хр.Ботев" Разград 1 17    
Денис Орханов Ахмедов СУ"Хр.Ботев" Разград 1 17    
Калоян Красимиров Николов ОУ"Н.Икономов" Разград 1 16    
Снежана Росенова Ранкова СУ"Хр.Ботев" Разград 1 14    
Траяна Пламенова Тодорова ОУ"Н.Икономов" Разград 1 13    
Айча Кенан Селяйдин СУ"Хр.Ботев" Разград 1 13    
Лора Паменова Памукова ОУ"Н.Икономов" Разград 1 7    
Велизара Викторова Владимирова ОУ"Васил Левски" Разград 1 6    
Грета Илкова Илиева ОУ"Н.Вапцаров" Разград 1 4    
Моника Росенова Лазарова ОУ"Васил Левски" Разград 1 3    
Изабел Росенова Лазарова ОУ"Васил Левски" Разград 1 3    
Радост Цветкова Русева ОУ"Васил Левски" Разград 1 3    
Рая Даринова Димитрова ОУ"Н.Икономов" Разград 1 0    

Резултати от Великденско математическо състезание - 11 и 12 клас

Великденско математическо състезание - 2017
11 и 12 клас - мах 60 точки
име, презиме, фамилия училище точки място
1 РАДМИЛ РАДОСТИНОВ РАЙЧЕВ ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 58 I място
2 МАРИЯ СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА ПГПЧЕ"Е.ЙОСИФ" 56 I място
3 ЦВЕТЕЛИНА СВЕТЛОМИРОВА МИНКОВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 53 II място
4 ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 43  
5 КРИСТИЯНА МИЛЕНОВА КИРОВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 41  
6 ДИМИТЪР ДИЯНОВ СТОЯНОВ ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 4  

Резултати от Великденско математическо състезание - 10 клас

Великденско математическо състезание - 2017
10 клас - мах 75 точки 
име, презиме, фамилия училище точки място
1 СИМЕОН ДАНАИЛОВ КОСТАДИНОВ ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 37  
2 НИКОЛАЙ ДАНАИЛОВ ЙОРДАНОВ ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 20  
3 МЕЙДА ИЛДЖАНОВА ФИКРИЕВА ПГПЧЕ"Е.ЙОСИФ" 19  
4 ЦВЕТОМИРА СЕВДАЛИНОВА ДАЧЕВА ПГПЧЕ"Е.ЙОСИФ" 18  
5 МАРТИН ЙОРДАНОВ ПЕНЕВ ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 17  
6 ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИВАНОВ ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 16  
7 ИПЕК СЕЗГИН АЛИ ПГПЧЕ"Е.ЙОСИФ" 11  

Резултати от Великденско математическо състезание - 9 клас

Великденско математическо състезание - 2017
9 клас - мах 75 точки
име, презиме, фамилия училище точки място
1 ЯНИСЛАВ РОБЕРТ ХЕРОЛД ППМГ"Н.ПОПОВИЧ"-ШУМЕН 75 I място
2 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОСЕВ ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 65 II място
3 ДЕНИС ДИНЧЕРОВ КЪРОВ ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 51 Vмясто грамота
4 АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИСЛАВОВ ЖЕКОВ ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 24  

Резултати от Великденско математическо състезание - 8 клас

Великденско математическо състезание - 2017
8 клас - мах 75 точки
име, презиме, фамилия училище точки място
1 ДЖАН ЧЕТИН НЕДЖМИДИН ПТГ"Ш.ПЕТЬОФИ" 45 VI място грамота
2 ИНА ИВАЙЛОВА ВЪЗЕЛОВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 43 VI място грамота
3 СИМОНА ДИАНОВА ТОДОРОВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 40  
4 АННА МИЛЕНОВА МИТЕВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 36  
5 ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ ЦОНЕВ ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 36  
6 МОНИКА ВЛАДИМИРОВА ДАЦОВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 35  
7 ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА ПГПЧЕ"Е.ЙОСИФ" 31  
8 ТЕОДОРА СВИЛЕНОВА СТАЙКОВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 17  
9 ТЕОДОРА ЦВЕТОМИРОВА ЦОНЕВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 17  
10 НАТАЛИЯ МАРТИНОВА НЕШЕВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 13  
11 РАДИНА ЖИВКОВА ЙОРДАНОВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 4  

baner priem2018 3

Випуск 2017

vipysk ppmg 2017

Актуално

Списък на учебниците за учебната 2017-2018

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ

9а, 9б, 9в, 9г клас

Български език ЗП [ ... ]
УчебнициОще...

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

Система за [ ... ]

Превенция на агресиятаОще...

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ [ ... ]

Превенция на агресиятаОще...

       

СПИСЪК НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО [ ... ]

Алумни ППМГОще...
График за подаване на документи, класиране и записване | Прием V клас

Съгласно регламента за прием на ученици в V клас е определен [ ... ]

Прием 5 класОще...
Прием 5 клас за учебната 2017/2018г.

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

„АКАДЕМИК [ ... ]

Прием 5 класОще...
В ППМГ представиха урок за решаване на конфликти

Заменик областният управител Евгени Драганов бе сред гостите [ ... ]

В медиитеОще...
В ППМГ в Разград представиха „мобилна антибулинг класна стая“

Проявата по проект „Опознай тъмната си страна“ отразена [ ... ]

В медиитеОще...
Рейтинг-скала с резултатите на учениците, подали заявления за прием в V клас

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК НИКОЛА [ ... ]

Прием 5 класОще...
Връчване на дипломите на випуск 2017

Директорът на ППМГ Мануел Василев връчи дипломите на завършилите [ ... ]

НовиниОще...
Ученици от ППМГ - Разград с две награди от Национален театрален фестивал

Млади актьори от ППМГ - Разград бяха отличени на тазгодишното [ ... ]

НовиниОще...
Географите от ППМГ организираха научна конференция

11г създаде  интерактивна карта на етническите групи [ ... ]

НовиниОще...
Шампионите по техническо чертане

Челни позиции в националните олимпиади по техническо чертане, [ ... ]

В медиитеОще...
И в 8, и в 18 часа гимназията в Разград е пълна с ученици

В последния си брой вестник "Аз-буки" публикува материал [ ... ]

В медиитеОще...
ППМГ има бал

ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - Разград изпрати 43-ия си випуск [ ... ]

В медиитеОще...
Абитуриентите от ППМГ – Разград празнуват своя бал

Снимки: Абитуриентски бал ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ [ ... ]

НовиниОще...
Още новини