Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - Информационни технологии

ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 г.
Информационни технологии
Възрастова група  5 - 6 клас
Име Клас Брой точки (максимум 60) място
1 Теодор Николаев Възелов 5 51 първо
2 Соня Саркис Ованесян 5 49 второ
3 Станимир Ивов Иванов 6 45 трето
4 Явор Юлиянов Данаилов 6 45 трето
5 Иван Нколаев Наков 6 43  
6 Ава Дауд Аляовлу 5 40  
7 Красимир Бориславов Бориславов 5 34  
8 Нур Мохамед Шаер 5 33  
9 Христас Христов Крумов 5 28  
10 Стилиян Георгиев Димитров 5 0  
11 Теодора Марианова Тодорова 6 0  
         
Възрастова група  7 - 8 клас
Име клас Брой точки (максимум 50) място
1 Никола Димитров Вълчев 44 трето
2 Николета Ивайлова Тодорова 43  
3 Берк Сейхан Бехчет 42  
4 Станислава Мирославова Георгиева 41  
5 Мартина Пламенова Пеева 41  
6 Данаила Дианова Владимирова 41  
7 Явор Латинов Младенов  39  
8 Станко Динев Мечков 39  
9 Ирена Светлинова Станчева 37  
10 Мирослав Петров Иванов 32  
         
Възрастова група  9 -10 клас
Име Клас Брой точки (максимум 60)  
1 Петър Емилов Стоев 42  
2 Джем Стефанов Енчев 38  
         
Възрастова група 11-12 клас
Име Клас Брой точки (максимум 60) място
1 Милко Ивайлов Мизурски 12а 46 трето
2 Деян Пламенов Петков 12а 42  

Моля, учениците за награждаване да бъдат на 6 март в 13.55 ч. в читалище „Развитие“ – стария театър.

Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - Информатика

ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 г.
Информатика
8 КЛАС  - максимален брой - 20 точки
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ Точки място
1 Николета Ивайлова Тодорова ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 19 първо
2 Мартина Пламенова Пеева ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 18 второ
3 Ниязи Тюркеш Керван ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 12 трето
4 Радина Косева Косева ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 11  
5 Мелих Зафер Хюсеин ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 11  
6 Явор Латинов Младенов  ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 9  
7 Севдийе Салиева Ислямова ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 8  
8 Ирена Светлинова Станчева ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 4  
9 Станко Динев Мечков ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 1  
9 - 10 КЛАС -  максимален брой - 20 точки
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ Точки  
1 Петър Йорданов Петров ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 9  
2 Венцислав Валентинов Неделчев  ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 9  
3 Джем Стефанов Енчев ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 9  
4 Денис Исмаил Билял ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 7  
5 Павел Ангелов Дамянов ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 6  
6 Петър Емилов Стоев ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 3  
7 Светослав Емилов Стоев ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 2  
8 Валентин Петров Начев ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 2  
9 Кристиан Цветанов Колев НПТГ "Шандор Петьофи" 1  
10 Ивайло Пламенов Неделчев НПТГ "Шандор Петьофи" 0  
11 - 12  КЛАС -  максимален брой - 20 точки
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ Точки място
1 Иван Йорданов Досев ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 19 първо
2 Валентин Любославов Георгиев ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 18 второ
3 Илиян Милчев Маринов  ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 6  
4 Окан Сезгин Сеид ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 5  
5 Михаела Пламенова Пенева ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 4  
6 Александър Владиславов Жеков НПТГ "Шандор Петьофи" 2  
7 Виктор Валентинов Стоянов ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 1  

Моля, учениците за награждаване да бъдат на 6 март в 13.55 ч. в читалище „Развитие“ – стария театър.

Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - География

ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 г.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
5 КЛАС - максимален брой точки - 40
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ Точки  
1 НАДЕЖДА ТИХОМИРОВА ТОДОРОВА ОУ  "Н.Й.Вапцаров" 26  
2 СОНЯ САРКИС ОВАНЕСЯН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 22  
6 КЛАС - максимален брой точки - 40
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ Точки  
1 НИНА ПЕТРОВА МИНКОВА СУ "Хр.Ботев" 29  
2 ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ СУ "Хр.Ботев" 28  
7 КЛАС - максимален брой точки - 40
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ Точки място
1 ИВАННА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА ОУ "В.Левски" 36 второ
2 ДАЯНА КРАСИМИРОВА ГАНЧЕВА СУ "Хр.Ботев" 32 трето
3 ЯНА ИСКРЕНОВА ИВАНОВА СУ "Хр.Ботев" 32 трето
4 СЕЛИН МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА СУ "Хр.Ботев" 28  
5 ДОРОТЕЯ РОСЕНОВА ДЕЧЕВА СУ "Хр.Ботев" 26  
6 МАРТИН СЛАВОМИРОВ СЛАВОВ СУ "Хр.Ботев" 20  
8 КЛАС - максимален брой точки - 40
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ Точки  
1 МЕРТ АЙДЪН ИСМАИЛ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 24  
2 СТИЛИАН ИВОВ ПЕНЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 23  
3 РАЙАН ДИМЧЕВ  СТОЯНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 20  
4 АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА КИРИКОЙ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 19  
5 СТЕФАНИЯ ПЕТРОВА КАРАКАШЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 19  
6 ПРЕСИЯНА МИРОСЛАВОВА ДОСЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 19  
7 ПОЛИНА СВИЛЕНОВА ПЕТРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 15  
8 НИХАЛ НИХАТОВА МЕХМЕДОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 14  
9 ФУНДА АХМЕД МУСТАФА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 13  
10 ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА НЕДКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 12  
11 ЕСРА ЗЕРИН САЛИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 12  
12 ЖАНЕТ СТАМЕНОВА ИВАНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 11  
13 КРИСТИЯНА СВЕТЛОЗАРОВА ПЕТРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 10  
14 КРИСТИНА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 10  
15 БЕГЮН ГЮРХАН ИБРЯМ  ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 9  
9 КЛАС - максимален брой точки - 40
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ Точки място
1 СМИЛЯН ПАВЛОВ ПАНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 35 второ
2 ПЕТЪР ЕМИЛОВ СТОЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 31 трето
3 МАРИЯ ПЕТРОВА КРЪСТЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 31 трето
4 ДЖЕМ СТЕФАНОВ ЕНЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 30  
5 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ НАЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 29  
6 ПРЕСЛАВА ЧАВДАРОВА ПЕТКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 29  
7 КРИСТИЯНА ХРИСТОВА НЕНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 28  
8 РАЛИЦА НЕНКОВА СТАНЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 26  
9 СЛАВЕНА ДЕСИСЛАВОВА СТЕФАНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 25  
10 НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЕВТИМОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 22  
11 ЛИЛИ МИРОСЛАВОВА ТОНЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 21  
10 КЛАС - максимален брой точки - 40
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ Точки място
1 НИКОЛАЙ МИЛЕНОВ НИКОЛАЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 40 първо
2 САЛИМ БЕЙХАН  МЕХМЕД ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 36 второ
3 АЛЕКСАНДРА МИРОСЛАВОВА ФИЛИПОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 35 трето
4 СЕНЕМ СЕЙФЕДИН ОСМАН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 33  
5 ПЕТЯ КАЛОЯНОВА ПЕТКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 30  
6 МАРИСА КАЛОЯНОВА ПЕТКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 30  
7 ПЛАМЕН НЕДЯЛКОВ НАЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 27  
8 МАРИНА КРАСИМИРОВА КАРАЧАНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 26  
9 СЮЛЕЙМАН СЕЙФЕДИН ОСМАН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 26  
10 ГАБРИЕЛА ДАНКОВА ЦОНЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 26  
11 и 12 КЛАС - максимален брой точки - 40
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ Точки място
1 РАДОСЛАВ АЛЕКСЕЕВ СТОЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 35 второ
2 МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ СУ "Хр.Ботев" 32 трето
3 МАРИНЕЛА ЕМИЛОВА РАДЕВА СУ "Хр.Ботев" 30  
4 ДЕЯН ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 28  
5 АЛИСХАН ТУРГУТ МЕХМЕД ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 17  

Моля, учениците за награждаване да бъдат на 6 март в 13.55 ч. в читалище „Развитие“ – стария театър.

Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - Физика

ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 г.
Физика
8 и 9 КЛАС - максимален брой точки - 20
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 ПЕТЪР ЕМИЛОВ СТОЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 20 първо
2 ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 20 първо
3 ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ НЕДЕЛЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 20 първо
4 ДЖЕМ ЕМИЛОВ ЕНЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 15 трето
5 СИМОНА РОСЕНОВА АНДРЕЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 15 трето
6 АСЯ РОСЕНОВА АНДРЕЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 12  
7 СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ СТОЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 11  
8 СМИЛЯН ПАВЛОВ ПАНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 8  
9 ЦВЕТОМИР СВЕТОСЛАВОВ СТОЯНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 1  
10 клас - максимален брой точки - 20
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ  
1 СИМОНА ДИАНОВА ТОДОРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 13  
2 АЛЕКСАНДРА МИРОСЛАВОВА ФИЛИПОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 13  
11 КЛАС - максимален брой точки - 20
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 ДЕНИС ДИНЧЕРОВ КЪРОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 15 трето
2 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОСЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 13  
3 ДЖАН ЧЕТИН НЕДЖМИДИН НПТГ "Шандор Петьофи" 12  
4 ДИМАНА ЙОРДАНОВА МИРЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 7  
12  КЛАС - максимален брой точки - 50
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 ВАЛЕНТИН ЛЮБОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 37 трето
2 МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕНЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 29,5  
3 ДЕЯН ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 28,5  
4 ТЕОДОСИ МАРИНОВ ТАШЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 21  

Моля, учениците за награждаване да бъдат на 6 март в 13.55 ч. в читалище „Развитие“ – стария театър.

Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - Биология

ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 г.
Биология и здравно образование
7 клас - максимален брой точки - 75
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ  
1 СЕЛИН МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА СУ "Хр.Ботев" 28  
2 МАРИЯ ДРАГОМИРОВА ПЕТРОВА СУ "Хр.Ботев" 24,5  
3 ДАЯНА КРАСИМИРОВА ГАНЧЕВА СУ "Хр.Ботев" 17  
8В клас - максимален брой точки - 60
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 АНДЖЕЛИНА ВАНЬО ТОДОРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 55,5 първо
2 КАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА СПАСОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 50 второ
3 СОНЯ НАЧЕВА НАЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 47,5 трето
4 ЕДЖЕ АДЕМ ХЮСЕИН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 45  
5 ДЖЕМАЛ КЕМАЛ АЛИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 45  
8/9 КЛАС - максимален брой точки -65
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 ЕБРУ ИЛХАНОВА АБДУЛГАФУРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 58 първо
2 МЕРИЛИН ГЮНЕР ХАЛИЛ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 48 второ
3 АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ДЕСКОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 41  
4 СМИЛЯН ПАВЛОВ ПАНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 40  
5 ИВАН МИЛЕНОВ БЕНЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 36  
6 ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 35,5  
7 ЕЛИС ШЕНОЛ ХИЛМИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 34  
8 СИЛВИЯНА СВИЛЕНОВА ДИМИТРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 31,5  
9 НИХАД НУРАЙЕВ НИХАДОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 21,5  
10 ВЛАДИСЛАВ ДОЙЧИНОВ ТЕРЗИЕВ НПТГ "Шандор Петьофи" 16  
11 ДОБРИЛ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ НПТГ "Шандор Петьофи" 13  
10 КЛАС - максимален брой точки - 66
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 ТЕРЕЗА СВИЛЕНОВА ИЛИЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 56,6 първо
2 АЛЕКСАНДРА МИРОСЛАВОВА ФИЛИПОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 54,2 второ
3 СЕНЕМ СЕЙФЕДИН ОСМАН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 51,9 трето
4 ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА НЕДЕЛЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 49,1  
5 СЕБИЛЕ САИД АЛИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 51,4  
6 ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВА НАКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 44,8  
7 НИХАЛ СУНАЙ НЕДЖМИДИН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 44,6  
8 СТИЛИЯНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 43,4  
9 ХЕЛИН МЕХМЕД АХМЕД ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 42,5  
10 МЕЛЕК ЛЕВЕНТОВА АЛИЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 42  
11 ВАНЕСА ИВАЙЛОВА СТАНЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 41,3  
12 МАРИНА КРАСИМИРОВА КАРАЧАНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 39  
13 МАРИЕТА РОСЕНОВА ИВАНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 38,8  
14 НЕВЕНА НЕНКОВА СТАНЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 35,9  
15 НАРИН ЯКУБОВА ЯКУБОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 35,8  
16 БЕГИЕ АХМЕДОВА АХЕДОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 34,7  
17 РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 33,5  
18 БИРОЛ РАХМИ РАФИ НПТГ "Шандор Петьофи" 28,3  
19 АТИЛЛА ОСМАНОВ АХМЕДОВ НПТГ "Шандор Петьофи" 22,0  
20 БУРЧИН БЕЛГИН ОСМАН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 22,1  
11 КЛАС - максимален брой точки - 60
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 ТЕОДОРА ПЕТРОВА КОЛЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 54,5 първо
2 РАДОСТИНА ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 47 второ
3 АЛПАЙ НЕСИН ХАВЕНГЕЛИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 40,5  
4 СЕЗЕНАЙ АХМЕДОВА АХМЕДОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 35  
5 НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 34  
6 СИНАН АЙДЪН ДАХИЛ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 30  
7 РЕНЕЛ ИЛХАН ХАДЖИЮМЕР ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 27,5  
12 КЛАС - максимален брой точки - 100
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 НИКОЛ СВЕТОСЛАВОВА СТОЯНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 95,5 първо
2 СЛАВЕНА ПЛАМЕНОВА БОЖИДАРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 89,5 второ
3 АДРИАНА МИЛЕНОВА НИКОЛАЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 84,5 трето
4 ТЕОДОРА ПЕТРОВА ТОДОРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 77  
5 КИРИЛ НИКОЛАЕВ НАКОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 74  
6 БОРИСЛАВ ДЕЯНОВ КОЛАРОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 70,5  
7 АЛИША АЛЬОШЕВА ГОРЕЛЬОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 70  
8 ДАРИЯ РОСЕНОВА ВАНГЕЛОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 68  
9 ГЮНИЗ КЯМИЛ МЕХМЕДОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 67  
10 ПЕТЯ ВЕНКОВА ВЕЛИКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 62  
11 БЮШРА ЕРДИНЧ ИЛЯЗ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 59  
12 БЕРНА СУНАЙ БЕЙТИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 56  
13 ХЮСЕИН РЕДЖЕБОВ ФАИКОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 55,5  
14 ФАТМЕ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 54,5  
15 ТАНСУ ЮЗДЖАНОВА ДЖЕВАТОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 50,5  
16 ГИЗЕМ ЕРОЛОВА ХАСАНБАШЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 50  
17 МЕРДЖАН СЕВДЖАНОВА ШУКРИЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 50  
18 ЕСРА ГЮРДЖАН ЮСУФ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 42  
19 ГАЛИНА ЧАВДАРОВА ДИМИТРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 40  
20 МАРИЯ КРАСИМИРОВА МИХАЙЛОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 38  
21 ДИЛЕК ЮМЕР ИБРАХИМ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 37  
22 СИЛВЕНА МИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА НПТГ "Шандор Петьофи" 30  

Моля, учениците за награждаване да бъдат на 6 март 2019 г. в 13.55 ч. в читалище „Развитие“ – стария театър.

ППМГ Разград

Покана за дарения

 ФОТОКОМЕНТАТОР – ОНЛАЙН вестник в ППМГ

19 3 20 broi7

Актуално

Допълнение към регламента за прием в пети клас

Допълнение към регламента за прием в пети клас САМО за учебната [ ... ]

Прием 5 класОще...
Виртуален 24 май в ППМГ

ВИРТУАЛЕН 24 МАЙ в Профилирана природоматематическа [ ... ]

НовиниОще...
ППМГ с най-много класирани на национални олимпиади в Разградска област

Трети сме в България по история и цивилизация, четвърти [ ... ]

КласиранияОще...
Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в ППМГ - Разград

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНА [ ... ]

Прием 8 класОще...

СЪОБЩЕНИЕ ОТ 5 МАЙ 2020 Г. ОТНОСНО

ПРИЕМА В ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА [ ... ]

Прием 5 класОще...
ФОТОКОМЕНТАТОР – ОНЛАЙН вестник в ППМГ – БРОЙ 7, 2020 г.

Издават клуб „Фотография и журналистика“ и клуб „Динамичен [ ... ]

Електронен вестникОще...
48-и патронен празник на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Концерт по случай 48-ия патронен празник на ППМГ, връчване [ ... ]

НовиниОще...
Небивал успех на първата ВИКТОРИНА

Госпожа Емилия Станкова и нейният клуб „Математическа [ ... ]

НовиниОще...
Пети и десети клас „издърпаха“ конкуренцията

И ръководството на ППМГ участва в хвърлянето на медицинска [ ... ]

СпортОще...
Още новини