Регламент на турнир „Обрешков”

23 12 15

Разградската Математическа гимназия винаги е имала политика за откриване на талантливи ученици и развиване на дарбите им. Турнирът “Обрешков” е една от възможностите за това. Той стартира през 1975 г. като състезание по математика, в следващите години – и по физика, химия, биология, информатика, а тази година ще има състезание още по география и по информационни технологии. Тъй като най-малките участници в него са третокласници, той е чудесна възможност да се издирват природоматематически таланти, да се следи тяхното развитие през годините.

ПРОВЕЖДАНЕ: Ежегодно през месец февруари се провеждат състезанията в сградата на ПМГ „Акад. Н. Обрешков”. Продължителността е два астрономически часа. Участието и класирането е индивидуално. Наградите и грамотите връчва директорът на тържествения концерт по повод патронния празник на гимназията.

КЛАСОВЕ И СЪСТЕЗАТЕЛНИ ГРУПИ:

Математика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас
Биология и здравно образование VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ-ХІІ клас
Химия и опазване на околната среда VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ-ХІІ клас
Физика VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ-ХІІ клас
Информатика V – VІІІ, ІХ-Х; ХІ-ХІІ клас
География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х – ХІІ клас
Информационни технологии ІІІ - ІV, V - VІІ, VІІІ - Х, ХІ – ХІІ клас

РЕГЛАМЕНТ

Математика – Учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас решават 3 задачи, оформени в тема. Общият брой точки е 21. Задачите са на база изучаван учебен материал с повишена трудност. Учениците от VІІ и ХІІ клас решават тема с формат на външно оценяване и ДЗИ.

Информатика – Състезателни групи:23 12 15 1

I група – 5 ÷ 8 клас

II група – 9 ÷ 10 клас

III група – 11 ÷ 12 клас

Всеки ученик работи самостоятелно на отделен компютър. Темата се състои от 3 задачи от алгоритмичен характер, свързани със създаване на компютърна програма на език за програмиране (С++ или Visual Basic). Решението на задачите изисква владеене на учебното съдържание по групи, както следва:

       5 ÷ 8 клас – оператори за вход, изход, присвояване; оператори за разклонение на изчислителния процес; оператори за цикъл.

       9 ÷ 10 клас – по учебните програми за профилирана подготовка (за 9 и 10 клас)

      11 ÷ 12 клас – по учебните програми за профилирана подготовка (за 11 и 12 клас)

Биология и здравно образование – Учениците, изучаващи учебно съдържание за VІІ, VІІІ и ІХ клас, решават тест от 30 въпроса. Първите 20 тестови задачи са от затворен тип с 4 възможни отговора, от които само един е верен, а останалите 10 са със свободен отговор. Тестовите задачи за Х клас са 28, а останалите две са генетични задачи, които изискват цялостно решение. За ХІ и ХІІ клас тестът е с формат на матура.

Химия и опазване на околната среда - Учениците, изучаващи учебно съдържание за VІІ, решават тест от 20 въпроса и 2 задачи, които изискват цялостно решение. ІХ и Х клас решават 3 логически и изчислителни задачи, а за ХІ и ХІІ клас решават задачи, подобни на тези за кандидатстуденски изпит по химия.

Физика – Учениците, изучаващи учебно съдържание за VІІ решават тест от 20 въпроса и 2 задачи, които изискват цялостно решение. За учебно съдържание VІІІ и ІХ клас – 10 въпроса с избираем отговор и 10 със свободен отговор. Учебно съдържание Х клас – 10 тестови въпроса и 5 задачи за решаване. Тестът за ХІІ клас съдържа 20 въпроса и пет задачи от учебно-изпитната програма за Държавен зрелостен изпит по физика.

География и икономика - Състезанието по География и икономика се организира за първи път и в него могат да участват ученици от V до ХІІ клас, разпределени в шест възрастови групи.

За всички групи работният лист включва 30 въпроса и една практическа задача. От 1 до 30 въпросите са от затворен тип, с предложени четири варианта, от които само един е верен. Практическата задача е с 10 подусловия - работи се по карта, картосхема, диаграма и др. Участниците от V до ІХ клас се състезават в самостоятелни възрастови групи, а Х – ХІІ клас в една обща група. Въпросите са съобразени с учебната програмата по география и икономика в съответния клас.

Информационни технологии

23 12 15 2ТЕМА: УРОЦИТЕ НА ЖИВОТА

Цели: Провокиране на креативно мислене у учениците, развитие на презентационните им умения и проверка на дигиталните им компетентности.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Право на участие имат ученици от ІІІ-ти до ХІІ-ти клас.

Участието е индивидуално.

Състезанието се провежда в два кръга:

Първи кръг е неприсъствен. Участниците трябва да изготвят проект, в който да бъдат представени най-малко 10 житейски ситуации (явления, дейности, процеси, конструкции, механизми, предмети и други), в които намират приложение някои от темите, изучавани в различни учебни дисциплини.

Изисквания към проекта:

  1. Проектът да е разработен с PowerPoint или като web сайт.
  2. Материалът да е на български език.
  3. Текстът и примерите да са авторски. Целта е участниците сами да открият области на приложение. Няма да бъдат журирани разработки, в които примерите са само от учебниците или от интернет.
  4. Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.

Творбите не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране на състезанието. До 13.02.2016 г. на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. трябва да се изпратят:

  1. Проектът като архивиран файл;
  2. Текстов файл със следните данни: трите имена, клас, училище, ръководител, e-mail за контакти и кратко описание на представените в проекта примери за практическо приложение.
  3. Декларация в свободен стил, свързана с т. 4 от изискванията към проекта.

Тема на писмото (относно): Турнир Обрешков

При оценката на проектите ще се следи за:

* Степен на съответствие на заданието.

* Съдържание.

* Евристичност.

* Техническо изпълнение.

* Дизайн.

* Граматическа издържаност на текста.

* Разнообразие на области на приложение.

* Функционалност.

Втори кръг е присъствен с продължителност един час и ще се проведе на 23.02.2016 г. от 1500ч. в ПМГ „Акад. Н. Обрешков“. До него се допускат тези, които са събрали повече от 50% от точките на първи кръг. По време на втория кръг учениците ще използват информационните технологии, за да решават различни задачи с практико-приложен характер, зададени от организаторите.

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в четири възрастови групи:

ІІІ-ти и ІV-ти клас;

от V-ти до VІІ-ми клас;

VІІІ-ми и Х-ти;

oт ХІ-ти до ХІІ клас.

Дати за провеждане на Турнир „Обрешков“ за 2015/2016 учебна година:

09.02.2016г. – Математика

11.02.2016г. – Химия и опазване на околната среда

16.02.2016г. – Биология и здравно образование

18.02.2016г. – Физика

23.02.2016г. – Информационни технологии

25.02.2016г. – География и икономика и Информатика

Начало на всички състезания от Турнир „Обрешков”:

15.00 часа

Покана за дарения

Актуално

Оказва се, че да учиш език е чиста математика

Теодора Тодорова от 10.б отива на национална олимпиада по [ ... ]

НовиниОще...
Протокол „Европейско кенгуру“

Протокол с резултати на учениците от Национално математическо [ ... ]

КласиранияОще...
Загадки, задачи и поканИ за бал!

Ученици от 12 „б“ клас от ППМГ поканиха класния си ръководител [ ... ]

НовиниОще...
Отборът на ППМГ - победител в областните Ученически игри по шахмат!

Автори: Дефне Белгинова 9в клас и Мартин Катев, преподавател [ ... ]

СпортОще...
Отново ТУРНИР „ОБРЕШКОВ“ след пауза през пандемията

„Обичайните заподозрени“ заеха първите места в състезанието [ ... ]

НовиниОще...
Световнопризнат скулптор създаде барелефа в Математическата гимназия

 

Рафаил Георгиев е роден през 1986 г. в гр. Разград, България. [ ... ]

НовиниОще...
Барелеф на академик Обрешков и футбол между роботи на патронния празник

На 51-ия патронен празник на ППМГ бе открит барелеф на академик [ ... ]

НовиниОще...
Състезания за прием в ПЕТИ клас

СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ППМГ“АКАД. [ ... ]

Прием 5 класОще...
Контролни и класни работи

ППМГ "Академик Никола Обрешков"

График за провеждане на [ ... ]

Контролни и класни работиОще...
Първият LudogorieHack23

Първият LudogorieHack23

Математическата гимназия беше домакин, [ ... ]

НовиниОще...
Открити уроци и конференции за юбилея на Математическата гимназия

Все по-често учениците репортери трябва да влизат с фотоапарат [ ... ]

НовиниОще...
Най-добрите волейболисти учат при нас!

Момчетата ни (11.-12. клас) са първи в Община Разград. Най-полезните [ ... ]

СпортОще...
Безапелационна шахматна победа за Николай Илиев от 8.г

Шестима шахматисти, водени от Т. Сюлейманов и М.Катев, се [ ... ]

СпортОще...
Още новини