Регламент на Турнир „Обрешков” - 2023

ppmg kontakti 2019

РЕГЛАМЕНТ НА ТУРНИР „ОБРЕШКОВ” - 2023

Разградската Математическа гимназия винаги е имала политика за откриване на талантливи ученици и развиване на дарбите им. Турнирът “Обрешков” е една от възможностите за това. Той стартира през 1975 г. като състезание по математика, в следващите години – и по физика, химия, биология, информатика и информационни технологии.

ПРОВЕЖДАНЕ: Ежегодно през месец февруари се провеждат състезанията в сградата на ППМГ „Акад. Н. Обрешков”. Продължителността е два астрономически часа.Участието и класирането е индивидуално. Наградите и грамотите връчва директорът на патронния празник на гимназията.

КЛАСОВЕ И СЪСТЕЗАТЕЛНИ ГРУПИ:

Математика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас
Биология VІІ, VІІІ-ІХ, Х, ХІ-ХІІ клас
Химия VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас
Информатика V – VІІ; VІІІ, ІХ-Х; ХІ -ХІІ клас
Информационни технологии V-VІІІ; ІХ-ХІІ клас

РЕГЛАМЕНТ

Математика – Учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ и ХІ клас решават 3 задачи, оформени в тема. Задачите са на база изучаван учебен материал с повишена трудност. Учениците от VІІ, Х и ХІІ клас решават тема с формат на външно оценяване и ДЗИ.

Информатика – Състезателни групи:

 • I – 5 ÷ 7 клас
 • II – 8 клас
 • III – 9 ÷ 10 клас
 • IV – 11 ÷ 12 клас

I група работят със Scratch. Останалите групи работят по учебните програми за съответните класове на език за програмиране (С++, C#, Java или Visual Basic). Всеки ученик работи самостоятелно на отделен компютър. Темата се състои от 2 задачи от алгоритмичен характер, свързани със създаване на компютърна програма.

Биология – Учениците, изучаващи учебно съдържание за VІІ, VІІІ и ІХ клас, решават тест от 30 въпроса. Първите 20 тестови задачи са от затворен тип с 4 възможни отговора, от които само един е верен, а останалите 10 са със свободен отговор. Учениците, изучаващи учебно съдържание за Х клас, решават 28 тестови въпроса и две генетични задачи, които изискват цялостно решение. За ХІ и ХІІ клас тестът е с формат на матура.

Химия - Учениците, изучаващи учебно съдържание за VІІ и VІІІ клас, решават тест от 20 въпроса и 2 логически задачи, които изискват цялостно решение. Учениците от ІХ, Х и ХІ клас решават 3 логически и изчислителни задачи, а за ХІІ клас решават 3 логически задачи, подобни на тези за кандидатстуденски изпит по химия.

Информационни технологии

Участниците в турнира подготвят научноизследователски и иновационни проекти в категорията „Приложение на информационните технологии в реалния живот“.

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1.1. Изисквания към проекта:

Всяко проектно предложение трябва да съдържа:

 • Подробно описание на проекта в обем до 10 страници (формат А4) и приложения към него, ако има такива (графики, таблици, илюстрации, фотографии и други до 10 страници допълнително) в 1 екземпляр на български език;
 • Прототипи, макети и модели, описани в проекта се представят при провеждане на събеседването с журито;
 • Резюме на проекта в обем до 1 страница на български език, което съдържа:

а) заглавие на проекта;

б) цели на проекта;

в) използвани методи и материали;

г) наблюдения и заключения.

Всяко проектно предложение се подава на български език в електронен формат.

1.2. Изисквания към участниците:

 • В разработването на един проект могат да участват индивидуални участници или екипи до трима човека.
 • В конкурса могат да участват ученици в следните възрастови групи:
  • 5-8 клас
  • 9-12 клас

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

 • Оригинален и иновативен научен подход при идентифициране на проблема и методите за неговото решаване;
 • Коректно описание на задачите;
 • Последователен подход при провеждане на изследването;
 • Умения за анализ и интерпретация на резултатите;
 • Техническо оформление на разработката;
 • Умения за устно представяне на проекта и защита на разработката.

ІІІ. ЕТАПИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

 • I етап. Журито, съставено от учители от ППМГ, оценява за техническо съответствие всички постъпили проекти.
 • II етап. Журито извършва оценка на научната стойност на допуснатите за участие във втория етап на конкурса проекти.
 • III етап. Журито провежда събеседване с авторите на проекти и пристъпва към финално класиране на участниците.

ІV. КЛАСИРАНЕ

 • Срокът за изпращане на проекти за участие в турнира е 1 февруари 2023 г.

Участниците са длъжни да предоставят цялата информация, свързана с проекта (изходни кодове; изпълними кодове; документация; презентация; указания за инсталация и изпълнение и други необходими файлове; адрес, на който е публикуван проектът – за интернет базирани проекти). Всички компоненти на проекта да бъдат на български език и в един ZIP файл с подходящо име. Всяко проектно предложение се подава на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • В документацията да се посочат имената на участниците, клас, училище; ръководител на проекта, телефон за връзка и електронен адрес.
 • Защита през месец февруари по график (допуснатите участници ще бъдат уведомени).

Дати за провеждане на Турнир „Обрешков“ за 2022/2023 учебна година:

15.02.2023 г. – Математика;

14.02.2023 г. – Биология;

16.02.2023 г. – Химия;

16.02.2023 г. – Информатика;

13.02.2023 г. – Информационни технологии.

Начало на всички състезания от Турнир „Обрешков”: 14.30 часа

Отново на Националната олимпиада по БЕЛ

ППМГЗа една седмица Фатменур от 10. б ще представя Разград на национално ниво по български език и по екология. „Общинският кръг на олимпиадата по БЕЛ беше по-лесен от контролните на госпожа Антоанета Костадинова“, казва Фани с усмивка и с огромна благодарност за отличната подготовка по БЕЛ в Математическата гимназия

Винаги са й препоръчвали да се насочи към нещо, свързано с езика: журналистика, право. Но не! Фатменур Ердинчева настоява, че математиката й харесва. На НВО след 7 клас има 98 точки от 100 по БЕЛ и е приета сред първите в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“. И така успоредно с предметите, които се изучават в профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“, Фатменур напредва в „двете крайности“ – компютри и български. Сякаш не съществуват други направления за нея. Учи едното, но ѝ върви и другото.

Тази неделя- 17 април, тя и още една девойка от Разград се състезаваха с най-добрите в страната на Националната олимпиада по български език и литература. Поискахме да разкрие тайната – как трябва да се готви човек, за да постигне успех по български.

Удава ми се да анализирам текстове, да структурирам тези, да отговарям на въпроси по най-верния начин. – казва Фатменур и признава, че не се е готвила никъде другаде, освен в час - Благодаря изключително много на госпожа Антоанета Костадинова, че ми вдъхна много кураж в тази олимпиада – ние много се упражняваме в час и аз свиквам с разчитането на текстове. Начинът, по който тя се изразява, начинът, по който тя тълкува някои неща, ми помагат да развия у себе си качеството да анализирам текст. Аз наистина не знаех, че ще се класирам, защото първият и вторият кръг нямаха почти нищо общо. Общинският кръг беше по-лесен от контролните на госпожа Костадинова, а вторият кръг вече беше много труден“.

Много обича да слуша музика - и българска, и английска, напр. нашумелите песни в Тик-ток. Обича да се занимава с по-малкия си брат, ходи на курсове по програмиране. В неделя - 10 април, е била на изпит по програмиране, тази неделя - 17 април, бе на Национална олимпиада по БЕЛ, а в понеделник - 18 април, отпътува за София на конкурса „Млади таланти“, в който проектът й е базиран на знания по математика и по екология.

Национална олимпиада по ИТ

ППМГ

Петър създаде изкуствен интелект, който предсказва развитието на бизнеса

Проектът Markles е на първо място в областния кръг на олимпиадата по ИТ и очаква да бъде допуснат до Националната олимпиада. Преподавател по ИТ на Петър Петров от 12а клас е инж. Надя Добрева

„Все още има малки предприятия, които съхраняват данните си на хартия или в обикновени файлове, без да оползотворяват всички свои възможности.“ – пише Петър Петров от 12а клас в резюмето на проекта си за областния кръг на олимпиадата по ИТ. - „Реших да създам приложението Markles (комбинация от думите маркетинг и sales– продажби), в което бизнесменът да въвежда данни за своите служители, за клиентите, които има, за сключени сделки и продажби. Всичко това се визуализира чрез графики и се генерира прогноза за развитието на този бизнес през следващия месец“. Петър се е вдъхновил да създаде този проект за изкуствен интелект след разговори със свои работещи близки, като е забелязал пропуски в информационната структура на техния бизнес.

Представям си светло бъдеще за моя продукт, защото има много възможности да се разшири и разраства. Той може да предвижда не само данни и числа, а може да групира самите клиенти, да им изпраща маркетинг имейли. Така ще се увеличи броят на потенциалните клиенти, а също и лоялността им към фирмата.“

Мисли да учи в България и си представя своето бъдеще като програмист, работещ за благото на бизнеса.

 

14 4 22 pavel

Приложение за скок с парашут – предложено за Националната олимпиада по ИТ

Софийски клуб за скайдайвинг ще използва проекта на Павел и Денис от 12а клас, чиито научен ръководител е инж. Надя Добрева

На тези момчета им харесва да летят. През 2020 г. „космическият“ проект на Павел Дамянов и Денис Билял (тогава в 10 кл.) бе първи в България на Националната олимпиада по ИТ. През 2022 г., вече като абитуриенти, те отново оглавиха класирането в областния кръг на олимпиадата по ИТ и очакват допускане до Националната олимпиада в направление „Съвременни системи за визуална информация“.

Приложението, което им донесе успех, е със заглавие: „Моментът на скока“. „Искахме заглавието да внушава чувството, което изпитва един практикуващ skydiver”, а именно преборването на страха от скока. Играта пресъздава симулация, в която играчът преживява свободното падане. Той може да използва различни контроли, с които да променя траекторията и скоростта на героя» - пишат Денис и Павел в резюмето си за олимпиадата. Първоначално се свързват със софийски клуб по скайдайвинг, получават указания и материали, свързани с парашутния спорт. Приложението е създадено чрез програмиране на С# и платформата UnityEngine, за 3D графиката е използван Blender, AdovePhotoshop, AdobeIllustrator. „В процеса на реализация нямат строго разпределение на ролите и функциите. Двамата работят в различните платформи за дизайн, програмиране и комплектоване на компонентите“ – казва техният научен ръководител и преподавател по ИТ инж. Н. Добрева. Клубът, който ги е подпомогнал при подготовката на проекта, сега проявява интерес да използва приложението „Моментът на скока“ за подготовката на бъдещи скайдайвъри, които искат първоначално да тестват виртуално преживяването.

 

14 4 22 fani

„Да покажем, че математиката и историята не са страшни!“

Два отбора от 10б клас с преподавател по ИТ инж. Ирина Минкова са предложени за националния кръг на олимпиадата по ИТ

ДесетокласницитеБлаговеста, Фатменур, Богдан и Мартин са посветили последните два месеца на създаване на проекти по информационни технологии, които ги класираха на първо място в областния кръг на олимпиадата по ИТ. Работили са от вкъщи, но в непрекъсната онлайн връзка помежду си – след училище, вечер и основно нощем. Единият проект доказва, че „математиката не е страшна“, а другият – че „историята е интересна“, споделят те. Успехът им е доказателство, че информационните технологии също не са страшни, не са скучна и досадна наука, а нещо, с което се забавляваш, докато вървиш към първото място в Разградска област.

Играй и се усъвършенствай“ е заглавието на проекта на Благовеста Велчева и Богдан Богданов. „Това е игра за деца от 1. и 2. клас, в която се решават задачи и има допълнителни малки игри, с които да могат да разпускат. Целта е чрез играта да им покажем, че математиката не е страшна“. Работили са 2 месеца върху играта, заедно решават какъв ще е дизайнът, и си разпределят задачите.

Колко добре познаваш родината си“ е проектът на Фатменур Бейтиева и Мартин Тотев. В този отбор един е дизайнерът, а друг пише кода. Изображенията са от източници, които се разпространяват свободно в интернет. „Всеки трябва да знае историята на България, затова чрез нашия проект ученици от 5. до 7. клас тестват знанията си и научават нови факти. Представлява карта на България с бутони към всяка област, които отварят въпрос. На въпросите може да се отговори за 20 секунди, има и подпомагащи изображения. Калкулират се точки или се губят при неправилен отговор“ – разказват Фани и Мартин.

Покана за дарения

Актуално

Да премериш сили по математика на международно ниво!

Ралица Илиева и Невена Драганова от 7. клас са на пето място [ ... ]

НовиниОще...
За първи път в новата история на МГ

 Наши са титлите във всички възрастови групи по шахмат

Мартин [ ... ]

НовиниОще...
Математика за всички

 

 

З А Я В Л Е Н И Е за участие в състезанието [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Европейско кенгуру

З А Я В Л Е Н И Е за участие в състезанието ==>>

Олимпиади и състезанияОще...
Контролни и класни работи

ППМГ "Академик Никола Обрешков"

График за провеждане на [ ... ]

Контролни и класни работиОще...
Три пъти злато за нашите шахматисти

Най-големите взеха победата „без бой“, най-малките [ ... ]

НовиниОще...
Прием в пети клас за учебната 2024/2025

Изтеглете Заявление за участие в класиране от тук ==>>

Прием 5 класОще...
Ритъмът в МГ

Отново ни даваха по телевизията благодарение на събитие, [ ... ]

НовиниОще...
Още новини