Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии

Стипендии ППМГ

27 6 18 stipendii Page 02

27 6 18 stipendii Page 03

27 6 18 stipendii Page 04

27 6 18 stipendii Page 05

27 6 18 stipendii Page 06

27 6 18 stipendii Page 07

27 6 18 stipendii Page 08

27 6 18 stipendii Page 09

27 6 18 stipendii Page 10