STEM център в Профилирана природоматематическа гимназия "Академик Никола Обрешков"

ППМГ

2021 10 28 001steam

2021 10 28 002steam

2021 10 28 003steam

2021 10 28 004steam

2021 10 28 005steam

2021 10 28 006steam

2021 10 28 007steam