Учители в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Румяна Григорова Преподавател по Математика

Теодор Тодоров Преподавател по Философски цикъл

Антоанета Костадинова Преподавател по Български език и литература

Мариана Николова Преподавател по Математика и информатика

Георги Димитров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Милена Стоянова Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Светлана Занкова Пом.-директор по УД. Преподавател по Биология

Веселин Керемедчиев Преподавател по География

Величка Маркова Преподавател по Информатика

Геновева Пенева Преподавател по Химия

Емилия Станкова Преподавател по Математика

Ваня Минчева Преподавател по Музика

Кремена Стоянова Преподавател по Английски език

Екатерина Колева Преподавател по География и история

Олга Събева Преподавател по Английски език

д-р инж. Христо Терзиев Преподавател по Информационни технологии и Информатика

Елена Ачева Преподавател по Български език и литература

Дияна Добрева Преподавател по Биология

Светла Възелова Преподавател по Български език и литература

Христо Червенски Преподавател по Физика и астрономия

Стоянка Димитрова Преподавател по Физика

Красимир Стоянов Преподавател по Български език и литература

Денис Ниязиев Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Лена Петкова Преподавател по Английски език

инж. Ирина Минкова Преподавател по Информационни технологии

Снежина Огнянова Преподавател по Математика

Турхан Сюлейманов Преподавател по Информатика

Незиха Арабаджиева Преподавател по Математика

Таня Кидакова Училищен психолог

Стоян Петров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Даниела Куманова Преподавател по Руски език

Станислав Петров Преподавател по Английски език

инж. Надя Добрева Преподавател по Информационни технологии

Калина Иванова Преподавател по Английски език

Нина Дойнова Преподавател по История

Учители

Преподаватели по български език и литература

1. Светла Възелова

2. Антоанета Костадинова

3. Елена Ачева

4. Ирена Димитрова

5. Красимир Стоянов

Преподаватели по английски език

1. Лена Петкова

2. Доротея Райкова

3. Олга Събева

4. Кремена Стоянова

5. Калина Иванова

6. Станислав Петров

 7. Даниела Узунова

Преподаватели по математика

1. Емилия Станкова

2. Румяна Григорова

3. Мариана Николова

4. Незиха Арабаджиева

5. Снежина Огнянова

6. Мартин Катев

Преподаватели по информатика

1. Величка Маркова

2. Мариана Николова

3. д-р инж. Христо Терзиев

4. Турхан Сюлейманов

5. Мартин Катев 

Преподаватели по информационни технологии

1. д-р инж. Христо Терзиев

2. инж. Ирина Минкова

3. инж. Надя Добрева

Преподаватели по биология

1. Светлана Занкова

2. Диана Добрева

3. Милена Стоянова

Преподаватели по химия

1. Геновева Пенева

2. Недка Тицова

Преподаватели по физика

1. Христо Червенски

2. Стоянка Димитрова

Преподаватели по история

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Нина Дойнова

Преподаватели по география

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Веселин Керемедчиев

Преподаватели по немски език

1. Цветелина Александрова

Преподаватели по руски език

1. Даниела Куманова

Преподаватели по философски цикъл

1. Теодор Тодоров

Преподаватели по изобразително изкуство

1. Стоянка Димитрова

Преподаватели по технологии и предприемачество

1. Иваничка Миланова

Преподаватели по физическо възпитание и спорт

1. Георги Димитров

2. Милена Стоянова

3. Стоян Петров

4. Дениз Ниязиев

Музика

1. Ваня Минчева

Училищен психолог

1. Таня Кидакова

Покана за дарения

Актуално

Още новини