Учители в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Олга Събева Преподавател по английски език

Геновева Пенева Преподавател по химия

Веселин Веселинов Преподавател по химия

Румяна Григорова Преподавател по Математика

Милена Стоянова Преподавател по физическо възпитание и спорт

Мариана Николова Преподавател по математика и информатика

Дияна Добрева Преподавател по биология

Елена Ачева Преподавател по български език и литература

Веселин Керемедчиев Преподавател по география

Величка Маркова Преподавател по информатика

инж. Христо Терзиев Преподавател по информационни технологии

Радостина Рахчева Преподавател по немски език

Светлана Занкова Пом.-директор по УД. Преподавател по биология

Антоанета Костадинова Преподавател по български език и литература

Светла Възелова Преподавател по български език и литература

Кремена Стоянова Преподавател по английски език

Екатерина Колева Преподавател по география и история

Георги Димитров Преподавател по физическо възпитание и спорт

Теодор Тодоров Преподавател по философски цикъл

Христо Червенски Преподавател по физика и астрономия

Нина Дойнова Преподавател по история

Стоянка Димитрова Преподавател по физика

Калина Иванова Преподавател по английски език

Стоян Петров Преподавател по физическо възпитание и спорт

Таня Кидакова Училищен психолог

Турхан Сюлейманов Преподавател по Информатика

Доротея Райкова Преподавател по английски език

Красимир Стоянов Преподавател по български език и литература

Незиха Арабаджиева Преподавател по математика

Лена Петкова Преподавател по английски език

инж. Ирина Минкова Преподавател по информационни технологии

Ирена Димитрова Преподавател по български език и литература

Станислав Петров Преподавател по английски език

Емилия Станкова Преподавател по Математика

инж. Надя Добрева Преподавател по информационни технологии

Учители

Преподаватели по български език и литература

1. Светла Възелова

2. Антоанета Костадинова

3. Елена Ачева

4. Ирена Димитрова

5. Красимир Стоянов

Преподаватели по английски език

1. Лена Петкова

2. Доротея Райкова

3. Олга Събева

4. Кремена Стоянова

5. Калина Иванова

6. Станислав Петров

 7. Даниела Узунова

Преподаватели по математика

1. Емилия Станкова

2. Румяна Григорова

3. Мариана Николова

4. Незиха Арабаджиева

5. Снежина Огнянова

Преподаватели по информатика

1. Величка Маркова

2. Мариана Николова

3. Турхан Сюлейманов

Преподаватели по информационни технологии

1. Нели Стоянова

2. инж. Христо Терзиев

3. инж. Ирина Минкова

4. инж. Надя Добрева

Преподаватели по биология

1. Светлана Занкова

2. Диана Добрева

3. Милена Стоянова

Преподаватели по химия

1. Веселин Веселинов

2. Геновева Пенева

Преподаватели по физика

1. Христо Червенски

2. Стоянка Димитрова

Преподаватели по история

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Нина Дойнова

Преподаватели по география

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Веселин Керемедчиев

Преподаватели по немски език

1. Радостина Рахчева

Преподаватели по руски език

1. Даниела Куманова

Преподаватели по философски цикъл

1. Теодор Тодоров

Преподаватели по изобразително изкуство

1. Стоянка Димитрова

Преподаватели по технологии и предприемачество

1. Иваничка Миланова

Преподаватели по физическо възпитание и спорт

1. Георги Димитров

2. Милена Стоянова

3. Стоян Петров

Музика

1. Теменужка Иванова

Училищен психолог

1. Таня Кидакова

Покана за дарения

Актуално

Задължителна литература за 5. клас

1. Митологичен модел за [ ... ]

УчебнициОще...

Задължителна литература за 6. клас

1. Човекът и природата

Любен [ ... ]
УчебнициОще...
Задължителна литература за 7. клас

 Задължителна литература за 7. клас

І. Българинът във [ ... ]

УчебнициОще...
Задължителна литература за 8. клас

Списък със задължителна литература за 8. клас

1. Античност

1. Старогръцка [ ... ]

УчебнициОще...
Задължителна литература за 9. клас

Задължителни литературни творби за 9. клас съгласно учебната [ ... ]

УчебнициОще...
Още новини