Учители в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Дияна Добрева Преподавател по Биология

Христо Червенски Преподавател по Физика и астрономия

Веселин Керемедчиев Преподавател по География

Елена Ачева Преподавател по Български език и литература

Радостина Рахчева Преподавател по Немски език

Румяна Григорова Преподавател по Математика

Георги Димитров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Геновева Пенева Преподавател по Химия

Олга Събева Преподавател по Английски език

Емилия Станкова Преподавател по Математика

Кремена Стоянова Преподавател по Английски език

д-р инж. Христо Терзиев Преподавател по Информационни технологии и Информатика

Величка Маркова Преподавател по Информатика

Теодор Тодоров Преподавател по Философски цикъл

Мариана Николова Преподавател по Математика и информатика

Светлана Занкова Пом.-директор по УД. Преподавател по Биология

Антоанета Костадинова Преподавател по Български език и литература

Милена Стоянова Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Екатерина Колева Преподавател по География и история

Светла Възелова Преподавател по Български език и литература

Таня Кидакова Училищен психолог

Ирена Димитрова Преподавател по Български език и литература

Нина Дойнова Преподавател по История

Стоян Петров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

инж. Ирина Минкова Преподавател по Информационни технологии

инж. Надя Добрева Преподавател по Информационни технологии

Турхан Сюлейманов Преподавател по Информатика

Снежина Огнянова Преподавател по Математика

Стоянка Димитрова Преподавател по Физика

Лена Петкова Преподавател по Английски език

Незиха Арабаджиева Преподавател по Математика

Доротея Райкова Преподавател по Английски език

Калина Иванова Преподавател по Английски език

Станислав Петров Преподавател по Английски език

Даниела Куманова Преподавател по Руски език

Учители

Преподаватели по български език и литература

1. Светла Възелова

2. Антоанета Костадинова

3. Елена Ачева

4. Ирена Димитрова

5. Красимир Стоянов

Преподаватели по английски език

1. Лена Петкова

2. Доротея Райкова

3. Олга Събева

4. Кремена Стоянова

5. Калина Иванова

6. Станислав Петров

 7. Даниела Узунова

Преподаватели по математика

1. Емилия Станкова

2. Румяна Григорова

3. Мариана Николова

4. Незиха Арабаджиева

5. Снежина Огнянова

Преподаватели по информатика

1. Величка Маркова

2. Мариана Николова

3. Турхан Сюлейманов

4. д-р инж. Христо Терзиев

Преподаватели по информационни технологии

1. д-р инж. Христо Терзиев

2. инж. Ирина Минкова

3. инж. Надя Добрева

Преподаватели по биология

1. Светлана Занкова

2. Диана Добрева

3. Милена Стоянова

Преподаватели по химия

1. Геновева Пенева

2. Недка Тицова

Преподаватели по физика

1. Христо Червенски

2. Стоянка Димитрова

Преподаватели по история

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Нина Дойнова

Преподаватели по география

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Веселин Керемедчиев

Преподаватели по немски език

1. Радостина Рахчева

Преподаватели по руски език

1. Даниела Куманова

Преподаватели по философски цикъл

1. Теодор Тодоров

Преподаватели по изобразително изкуство

1. Стоянка Димитрова

Преподаватели по технологии и предприемачество

1. Иваничка Миланова

Преподаватели по физическо възпитание и спорт

1. Георги Димитров

2. Милена Стоянова

3. Стоян Петров

Музика

1. Теменужка Иванова

Училищен психолог

1. Таня Кидакова

Покана за дарения

Актуално

Състезания за прием в ПЕТИ клас за учебната 2021/2022 година

СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ППМГ“АКАД.Н.ОБРЕШКОВ“ [ ... ]

Прием 5 класОще...

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

Долуподписаният/ата [ ... ]

Прием 5 класОще...
Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета на ППМГ

 

О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

към отчет за касово [ ... ]

БюджетОще...
Полезно за ученици, родители, учители за предстоящата 2020/2021 учебна година

За всички нас предстои една необичайна учебна година – [ ... ]

НовиниОще...
Моника Дацова и националния отбор по математическа лингвистика

Трета в България на националната олимпиада по математическа [ ... ]

КласиранияОще...
Списък на учебниците за учебната 2020-2021

  Учебници за 5. Клас

№ Предмет Автор/Авторски колектив Издателство 1 Български [ ... ]
УчебнициОще...
Още новини