Учители в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

инж. Христо Терзиев Преподавател по информационни технологии

Христо Червенски Преподавател по физика и астрономия

Величка Маркова Преподавател по информатика

Геновева Пенева Преподавател по химия

Дияна Добрева Преподавател по биология

Светлана Занкова Пом.-директор по УД. Преподавател по биология

Веселин Веселинов Преподавател по химия

Румяна Григорова Преподавател по Математика

Радостина Рахчева Преподавател по немски език

Антоанета Костадинова Преподавател по български език и литература

Теодор Тодоров Преподавател по философски цикъл

Георги Димитров Преподавател по физическо възпитание и спорт

Елена Ачева Преподавател по български език и литература

Светла Възелова Преподавател по български език и литература

Олга Събева Преподавател по английски език

Кремена Стоянова Преподавател по английски език

Милена Стоянова Преподавател по физическо възпитание и спорт

Екатерина Колева Преподавател по география и история

Веселин Керемедчиев Преподавател по география

Мариана Николова Преподавател по математика и информатика

Стоян Петров Преподавател по физическо възпитание и спорт

инж. Надя Добрева Преподавател по информационни технологии

Станислав Петров Преподавател по английски език

Калина Иванова Преподавател по английски език

Стоянка Димитрова Преподавател по физика

Турхан Сюлейманов Преподавател по Информатика

Лена Петкова Преподавател по английски език

Нина Дойнова Преподавател по история

Емилия Станкова Преподавател по Математика

Таня Кидакова Училищен психолог

Доротея Райкова Преподавател по английски език

инж. Ирина Минкова Преподавател по информационни технологии

Ирена Димитрова Преподавател по български език и литература

Даниела Куманова Преподавател по Руски език

Красимир Стоянов Преподавател по български език и литература

Учители

Преподаватели по български език и литература

1. Светла Възелова

2. Антоанета Костадинова

3. Елена Ачева

4. Ирена Димитрова

5. Красимир Стоянов

Преподаватели по английски език

1. Лена Петкова

2. Доротея Райкова

3. Олга Събева

4. Кремена Стоянова

5. Калина Иванова

6. Станислав Петров

 7. Даниела Узунова

Преподаватели по математика

1. Емилия Станкова

2. Румяна Григорова

3. Мариана Николова

4. Незиха Арабаджиева

5. Снежина Огнянова

Преподаватели по информатика

1. Величка Маркова

2. Мариана Николова

3. Турхан Сюлейманов

Преподаватели по информационни технологии

1. Нели Стоянова

2. инж. Христо Терзиев

3. инж. Ирина Минкова

4. инж. Надя Добрева

Преподаватели по биология

1. Светлана Занкова

2. Диана Добрева

3. Милена Стоянова

Преподаватели по химия

1. Веселин Веселинов

2. Геновева Пенева

Преподаватели по физика

1. Христо Червенски

2. Стоянка Димитрова

Преподаватели по история

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Нина Дойнова

Преподаватели по география

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Веселин Керемедчиев

Преподаватели по немски език

1. Радостина Рахчева

Преподаватели по руски език

1. Даниела Куманова

Преподаватели по философски цикъл

1. Теодор Тодоров

Преподаватели по изобразително изкуство

1. Стоянка Димитрова

Преподаватели по технологии и предприемачество

1. Иваничка Миланова

Преподаватели по физическо възпитание и спорт

1. Георги Димитров

2. Милена Стоянова

3. Стоян Петров

Музика

1. Теменужка Иванова

Училищен психолог

1. Таня Кидакова

ППМГ Разград

Покана за дарения

 

Актуално

Още новини