Учители в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Кремена Стоянова Преподавател по Английски език

Милена Стоянова Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Дияна Добрева Преподавател по Биология

Мариана Николова Преподавател по Математика и информатика

Светлана Занкова Пом.-директор по УД. Преподавател по Биология

Емилия Станкова Преподавател по Математика

Румяна Григорова Преподавател по Математика

Олга Събева Преподавател по Английски език

Екатерина Колева Преподавател по География и история

Геновева Пенева Преподавател по Химия

Антоанета Костадинова Преподавател по Български език и литература

Елена Ачева Преподавател по Български език и литература

Теодор Тодоров Преподавател по Философски цикъл

Георги Димитров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Светла Възелова Преподавател по Български език и литература

Величка Маркова Преподавател по Информатика

Радостина Рахчева Преподавател по Немски език

Веселин Керемедчиев Преподавател по География

Христо Червенски Преподавател по Физика и астрономия

д-р инж. Христо Терзиев Преподавател по Информационни технологии и Информатика

Станислав Петров Преподавател по Английски език

Стоян Петров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Доротея Райкова Преподавател по Английски език

Ирена Димитрова Преподавател по Български език и литература

Стоянка Димитрова Преподавател по Физика

Нина Дойнова Преподавател по История

Незиха Арабаджиева Преподавател по Математика

Турхан Сюлейманов Преподавател по Информатика

инж. Надя Добрева Преподавател по Информационни технологии

Даниела Куманова Преподавател по Руски език

Таня Кидакова Училищен психолог

Снежина Огнянова Преподавател по Математика

инж. Ирина Минкова Преподавател по Информационни технологии

Лена Петкова Преподавател по Английски език

Красимир Стоянов Преподавател по Български език и литература

Учители

Преподаватели по български език и литература

1. Светла Възелова

2. Антоанета Костадинова

3. Елена Ачева

4. Ирена Димитрова

5. Красимир Стоянов

Преподаватели по английски език

1. Лена Петкова

2. Доротея Райкова

3. Олга Събева

4. Кремена Стоянова

5. Калина Иванова

6. Станислав Петров

 7. Даниела Узунова

Преподаватели по математика

1. Емилия Станкова

2. Румяна Григорова

3. Мариана Николова

4. Незиха Арабаджиева

5. Снежина Огнянова

Преподаватели по информатика

1. Величка Маркова

2. Мариана Николова

3. Турхан Сюлейманов

4. д-р инж. Христо Терзиев

Преподаватели по информационни технологии

1. д-р инж. Христо Терзиев

2. инж. Ирина Минкова

3. инж. Надя Добрева

Преподаватели по биология

1. Светлана Занкова

2. Диана Добрева

3. Милена Стоянова

Преподаватели по химия

1. Геновева Пенева

2. Недка Тицова

Преподаватели по физика

1. Христо Червенски

2. Стоянка Димитрова

Преподаватели по история

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Нина Дойнова

Преподаватели по география

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Веселин Керемедчиев

Преподаватели по немски език

1. Радостина Рахчева

Преподаватели по руски език

1. Даниела Куманова

Преподаватели по философски цикъл

1. Теодор Тодоров

Преподаватели по изобразително изкуство

1. Стоянка Димитрова

Преподаватели по технологии и предприемачество

1. Иваничка Миланова

Преподаватели по физическо възпитание и спорт

1. Георги Димитров

2. Милена Стоянова

3. Стоян Петров

Музика

1. Теменужка Иванова

Училищен психолог

1. Таня Кидакова

Покана за дарения

Актуално

Списък на учебниците за учебната 2020-2021

  Учебници за 5. Клас

№ Предмет Автор/Авторски колектив Издателство 1 Български [ ... ]
УчебнициОще...
83 възпитаници се присъединиха към Алумни ППМГ

83 зрелостници от Випуск „2020“ на ППМГ “Академик [ ... ]

НовиниОще...
ФОТОКОМЕНТАТОР – ОНЛАЙН вестник в ППМГ – БРОЙ 8, 2020 г.

Издават клуб „Фотография и журналистика“ и клуб [ ... ]

Електронен вестникОще...
Още новини