Прием за 5. клас в ППМГ "Акад. Никола Обрешков"

Прием в пети клас за учебната 2023/2024

ППМГ

ПРИЕМ

В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

В ППМГ „АКАД. Н. ОБРЕШКОВ“ – РАЗГРАД

 

МЕТОДИКАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО

 

Право на участие в приема в V клас в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ - Разград  имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване по математика в IV клас и са участвали най-малко в една олимпиада на областно ниво и едно състезание или в две състезания в областта на математиката, включени в календара на МОН.

За учебната 2023/2024 година  олимпиадата/състезанията от календара на МОН, които ще участват в приема са:

1. Областен кръг на олимпиада по математика12.02.2023 г. – учениците първо трябва да се явят в училищния кръг, второ - да се класират и трето - да участват в областния кръг;

2. Математическо състезание „Европейско Кенгуру” – областен кръг за ученици от IV клас – 16.03.2023 г.;

3. Пролетно математическо състезание25.03.2023 г.;

4. Математическо състезание „Математика за всеки”13.05.2023 г. - записването и провеждането на състезанието се организира изцяло в ППМГ.

Учениците се класират съгласно чл. 74 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование въз основа на:

1. резултата от националното външно оценяване по математика;

2. успеха от учебните предмети, изучавани в задължителните учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в точки;

3. резултатите от най-малко две от посочените състезания/олимпиада.

При оформяне на количествен бал, в точки, за прием в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ - Разград участва:

1.   резултатът от националното външно оценяване по математика в брой точки;

2.   средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, както следва:

а/ 2.1.  Отличен 6 – 50 точки;

б/ 2.2.  Мн. добър 5 – 39 точки;

в/ 2.3.  Добър 4 – 26 точки;

г/ 2.4.  Среден 3 – 15 точки.

3.  двата най-добри резултата от състезания или олимпиада:

а/ Областен кръг на олимпиада по математика;

б/ Математическо състезание „Европейско Кенгуру”;

в/ Пролетно математическо състезание;

г/ Математическо състезание „Математика за всеки”. 

Балът за участие в класирането се формира като сбор от:

1. Резултата от НВО по математика – максимален брой 100 т., коефициент 1, максимално 100 т.

2. Средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план – максимален брой 50 т., коефициент 1, максимално 50 т.

3. Точки от олимпиадата/състезанията:

а/ Областен кръг олимпиада по математика – максимален брой 21 т., коефициент 4,76, максимално 100 т.

б/ Пролетно математическо състезание – максимален брой 50 т., коефициент 2,00, максимално 100 т.

в/ Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“ – максимален брой 100 т., коефициент 1, максимално 100 т.

г/ Математическо състезание „Математика за всеки“ – максимален брой 45 т., коефициент 2,22, максимално 100 т.

Максимален брой точки за участие в класиране /бал/ - 350 т. Окончателният бал се пресмята с точност до 0,001.

Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием, те се подреждат по допълнителни критерии при следната последователност:

1. Резултат от областен кръг на олимпиадата по математика;

2. Следващите най-добри резултати от състезанията/олимпиадата;

3. Резултат от националното външно оценяване по математика.

Решение на Педагогически съвет №3 /Протокол №3 от 23.12.2022 г./

Публикувано на 15.01.2023 г.

Покана за дарения

Актуално

Великденско математическо състезание

На 22.04.2023 год. в ППМГ “Акад. Н. Обрешков” – гр. Разград [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Вечер на талантите от Математиката се проведе предваканционно в Галерията

15 гении от Математическата гимназия участваха в пролетното [ ... ]

В медиитеОще...
(СНИМКИ) 15-та Вечер на талантите

Снимки на Мая Христова, Доротея Дечева, Мерт Нухредин, Боряна [ ... ]

НовиниОще...
Протокол от Пролетно математическо състезание

Протокол за резултатите от Пролетно математическо състезание  [ ... ]

КласиранияОще...
Оказва се, че да учиш език е чиста математика

Теодора Тодорова от 10.б отива на национална олимпиада по [ ... ]

НовиниОще...
Протокол „Европейско кенгуру“

Протокол с резултати на учениците от Национално математическо [ ... ]

КласиранияОще...
Загадки, задачи и поканИ за бал!

Ученици от 12 „б“ клас от ППМГ поканиха класния си ръководител [ ... ]

НовиниОще...
Отборът на ППМГ - победител в областните Ученически игри по шахмат!

Автори: Дефне Белгинова 9в клас и Мартин Катев, преподавател [ ... ]

СпортОще...
Отново ТУРНИР „ОБРЕШКОВ“ след пауза през пандемията

„Обичайните заподозрени“ заеха първите места в състезанието [ ... ]

НовиниОще...
Световнопризнат скулптор създаде барелефа в Математическата гимназия

 

Рафаил Георгиев е роден през 1986 г. в гр. Разград, България. [ ... ]

НовиниОще...
Барелеф на академик Обрешков и футбол между роботи на патронния празник

На 51-ия патронен празник на ППМГ бе открит барелеф на академик [ ... ]

НовиниОще...
Още новини