График за провеждане на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии в област Разград

ППМГ Разград