На 16.04.2022 год. в ППМГ ще се проведе ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ППМГ