Резултати от Национално Математическо Състезание “Европейско Кенгуру“

ППМГ

Отговори 1-4 клас  =>> Изтегляне

Резултати от Национално Математическо Състезание “Европейско Кенгуру“

ПЪРВИ клас

ВТОРИ клас

ТРЕТИ клас

ЧЕТВЪРТИ клас

ОБЩ ПРОТОКОЛ