Резултати от Великденско математическо състезание 2019 – 8 клас

Великденско математическо състезание - 2019    
8 клас - МАХ 75 т.    
име, презиме, фамилия училище ТОЧКИ място  
1 ХРИСТИЯН СИМЕНОВ КАРЧЕВ ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 44 първо награда
2 СОНЯ НАЧЕВА НАЧЕВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 35 второ награда
3 НИКОЛЕТА ИВАЙЛОВА ТОДОРОВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 26 трето награда
4 ДАНАИЛА ДИАНОВА ВЛАДИМИРОВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 22 четвърто грамота
5 СТЕФАНИЯ ПЕТРОВА КАРАКАШЕВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 14 пето грамота

Резултати от Великденско математическо състезание 2019 – 7 клас

Великденско математическо състезание - 2019    
7 клас - МАХ 100 т.    
име, презиме, фамилия училище ТОЧКИ място  
1 АЙСУ РЕДЖЕБ ШЕФКЕТ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 64 първо награда
2 ПРЕСЛАВА ХРИСТОФОРОВА ХРИСТОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 61 второ награда
3 ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ПАНОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 53 трето награда
4 МОМЧИЛ ЯНКОВ ЯНКОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 49 четвърто грамота
5 НИКИТА СТОИМЕНОВ СТЕФАНОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 47 пето грамота
6 МАРТИН ТИХОМИРОВ ТОТЕВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 40 шесто грамота
7 ИВАННА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 32    
8 АЙЧА БЮЛЕНТ АХМЕД ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 31    
9 ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕЧЕВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 28    
10 МАРТИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 25    
11 ХРИСТИЯН КАМЕНОВ КОСТОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 23    
12 БЕРК ИЛХАН МУСТАФА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 7    

Резултати от Великденско математическо състезание 2019 – 6 клас

Великденско математическо състезание - 2019    
6 клас - МАХ 75 т.    
име, презиме, фамилия училище ТОЧКИ място  
1 НАЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ППМГ"НАНЧО ПОПОВИЧ"-ШУМЕН 64 първо награда
2 ТЕОДОРА МАРИАНОВА ТОДОРОВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 54 второ награда
3 ИВИАНА ЦЕНКОВА ЦОНЕВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 54 второ награда
4 МАЯ СОТИРОВА ХРИСТОВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 43 трето награда
5 ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 40 четвърто грамота
6 НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 39 пето грамота
7 ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 33 шесто грамота
8 МИРА РАДМИЛОВА РАЙЧЕВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 32    
9 ИВАН ДЕНИСЛАВОВ ГЕНЧЕВ ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 32    
10 ФЕИМ СУНАЕВ АХМЕДОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 30    
11 ЛЪЧЕЗАРА РУМЕНОВА ЛЮТАЧКИ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 28    
12 ИВАН МОМЧИЛОВ ИВАНОВ ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 25    
13 ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 24    
14 ДУЙГУ МУСТАФА МЕХМЕД ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 21    
15 ПРЕСИЯНА СТАНИСЛАВОВА ТОДОРОВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 21    
16 ПЛАМЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА ППМГ"АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 21    
17 АЛЕКСАНДЪР САШЕВ СТОЯНОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 20    
18 ДЖЕЙЛЯН ХЮСЕИНОВА ХАСАНОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 15    
19 АЛЕКСАНДЪР СТАНИМИРОВ СИМЕОНОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 13    
20 СИМЕОН ИВАНОВ ИВАНОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 7    
21 ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6    
22 МАРИЯ БОРИСОВА МАРИНОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 0    

Резултати от Великденско математическо състезание 2019 – 5 клас

Великденско математическо състезание - 2019    
5 клас - МАХ 75 т.    
име, презиме, фамилия училище ТОЧКИ място  
1 СОНЯ САРКИС ОВАНЕСЯН ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 63 първо награда
2 НУР МОХАМЕД ШАЕР ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 45 второ награда
3 ТОАНА АЛИ НАЗМИ ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 44 трето награда
4 ЮЛИЯНА ЦАНКОВА ВАСИЛЕВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 39 четвърто грамота
5 ТОДОР ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 35 пето грамота
6 НЕДА МИЛЕНОВА МИТЕВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 30 шесто грамота
7 КАЛИНА МАРЧЕВА ЙОРДАНОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 25    
8 НИКОЛАЙ ИВАЙЛО ЦАЧЕВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 25    
9 МАРТИНА МИХАЙЛОВА ГИГОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 25    
10 ХРИСТАС ХРИСТОВ КРУМОВ ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 23    
11 ИВАНА АРМЕН ХОСРОВЯН ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 20    
12 ЛИЛИЯ СИМЕНОВА КАРЧЕВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 15    
13 ПРЕСЛАВА ПЛАМЕНОВА НЕДЕЛЧЕВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 11    
14 КАЛИНА ИВАНОВА МАРИНОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 5    

Резултати от Великденско математическо състезание 2019 – 4 клас

Великденско математическо състезание - 2019    
4 клас - МАХ 75 т.    
име, презиме, фамилия училище ТОЧКИ място  
1 РУМЕН КАЛОЯНОВ МОНЕВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 46 първо награда
2 РУМЕН АНТОНОВ МОНЕВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 42 второ награда
3 РАДОСТИНА  ИВАНОВА ДИМИТРОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 35 трето награда
4 СТАНИСЛАВ ЦВЕТОМИРОВ ПЕТКОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 28 четвърто грамота
5 КАЛОЯН ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 27 пето грамота
6 ГАМЗЕ ОРХАН ИСМАИЛ ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 27 пето грамота
7 ПРЕСИЯНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 25 шесто грамота
8 КРИСТИНА ИВАЙЛОВА СТЕФАНОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 25 шесто грамота
9 СЕВДЖАН МЕХМЕД АЛИ СУ-САМУИЛ 21    
# МАРИЯ ПЕНКОВА АТАНАСОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 19    
# БОРИСЛАВА БОРИСЛАВОВА ГЕНЧЕВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 19    
# СЕЛЕН АЛИЕВА СЕВГИНОВА СУ-САМУИЛ 15    
# КРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 15    
# РАДОСТИН БИСЕРОВ БОНЕВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 11    

Резултати от Великденско математическо състезание 2019 – 3 клас

Великденско математическо състезание - 2019    
3 клас - МАХ 75 т.    
име, презиме, фамилия училище точки място  
1 НИКОЛА СИМЕОНОВ ГАНЕВ СУ"ХРИСТО БОТЕВ" 50 първо награда
2 АЙТУНЧ АЙДЪНОВ АЛИЕВ ОУ"И.С.ТУРГЕНЕВ" 43 второ награда
3 МАТЕЙ ЛЮБОМИРОВ ДАСКАЛОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 40 трето награда
4 САМИР НАИМ РАМАДАН ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 38 четвърто грамота
5 СТЕФАНИ ХРИСТОВА ХРИСТОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 38 четвърто грамота
6 АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 37 пето грамота
7 ХРИСТО ХРИСТОВ ХРИСТОВ СУ"ХРИСТО БОТЕВ" 37 пето грамота
8 ЙОАНА РОСЕНОВА ЙОРДАНОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 35 шесто грамота
9 НИКОЛА ЕВГЕНИЕВ ЕНЧЕВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 35 шесто грамота
10 АРМАН АЛПЕР АХМЕД ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 35 шесто грамота
11 ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 34    
12 ХРИСТОФОР ДИАНОВ ВЛАДИМИРОВ СУ"ХРИСТО БОТЕВ" 31    
13 БЕРК СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 31    
14 АТАНАС НИКОЛОВ ДИМИТРОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 29    
15 ПЕТЯ ЕМИЛОВА ТОНЕВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 29    
16 МОНИКА НИКОЛОВА МИКОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 28    
17 СИМОНА АДРИАНОВА ДАЙНОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 28    
18 КРИСТИЯН НАЙДЕНОВ НАЧЕВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 27    
19 МАЯ  МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 27    
20 АЛЕКСА НИКОЛАЕВА НИКОЛАЕВА ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 27    
21 АРМАН ОРХАН АЛИ СУ"ХРИСТО БОТЕВ" 25    
22 АЛЕКСАНДРА МИРОСЛАВОВА МИНКОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 25    
23 ГЕОРГИ СТАНИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 25    
24 ИЛКАЙ СЕРХАТОВ ИСЛЯМОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 24    
25 ВАСИЛ АНТОНОВ ТОНЕВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 22    
26 КААН СЕВГИН МЕХМЕД ОУ"И.С.ТУРГЕНЕВ" 21    
27 САША БОРИСЛАВ КОВАЧКА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 20    
28 ВЕЛИЗАРА ВИКТОРОВА ВЛАДИМИРОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 20    
29 РАЯН ЛЮДМИЛОВ КУЦАРОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 19    
30 ЕМИРКАН ЕРГИН МУСТАФА ОУ"И.С.ТУРГЕНЕВ" 18    
31 ДЕЯН ЯНКОВ ЯНКОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 17    
32 ДЕСИСЛАВА ДЕЯНОВА ИВАНОВА ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 17    
33 СЕВИНЧ АХМЕДОВА АЛТАЕВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 16    
34 БИРСЕН АЙДЪН ХЮСЕИН СУ"ХРИСТО БОТЕВ" 14    
35 ХАСРЕД ЙОЗДЖАН АКСОЙ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 14    
36 КААН ТАХИР МЕХМЕД ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 11    
37 СТАНИСЛАВ СВИЛЕНОВ ДАЧЕВ СУ"ХРИСТО БОТЕВ" 11    
38 МИХАЕЛА ТИХОМИРОВА ЦОНЕВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 11    
39 РОСТИСЛАВ РОСТИСЛАВОВ КАСАБОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 11    
40 МИХАЕЛА ХРИСТОФОРОВА ХРИСТОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 10    
41 КРИСТИЯНА ВИКТОРОВА ШАМОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 10    
42 ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА МИХНЕВА ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 10    
43 АЛЕЙНА ФЕРХАТОВА ХЮСЕИНОВА ОУ"И.С.ТУРГЕНЕВ" 9    
44 НИКОЛ САШЕВА СТОЯНОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 9    
45 МЕЛИХ АЛПЕРОВ ДУРАЛИЕВ СУ"ХРИСТО БОТЕВ" 8    
46 ВИКТОР ПАВЛИНОВ ГАНЕВ ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 7    
47 НИЯ МЕТОДИ БОТРОВЛИЕВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 3    
48 КРИСТИЯН ДИЯНОВ НИКОЛОВ ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 3    
49 ХРИСТО РОСЕНОВ РАЙКОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2    
50 ЯСМИН ОСМАН ХАТИБ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2    
51 СТИЛИЯН ЕНЧЕВ СТОЯНОВ ОУ"И.С.ТУРГЕНЕВ" 1    
52 ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДЕНЕВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1    
53 РОСЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1    

Резултати от Великденско математическо състезание 2019 – 2 клас

Великденско математическо състезание - 2019    
2 клас - МАХ 75 т.    
име, презиме, фамилия училище ТОЧКИ място  
1 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА СУ"Й.ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ"-ШУМЕН 57 първо награда
2 СИЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА СУ"Й.ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ"-ШУМЕН 56 второ награда
3 ПАВЕЛ РУМЕНОВ ГЕНЧЕВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 52 трето награда
4 МАРИЯ АНДОНОВА ДОНЕВА ОУ"П.БЕРОН"-ШУМЕН 48 четвърто грамота
5 АЛЕК ЕРОЛ ИБРЯМ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 46 пето грамота
6 АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 42 шесто грамота
7 ДАРИНА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА СУ"Й.ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ"-ШУМЕН 42 шесто грамота
8 БЕЛОСЛАВА МАРИЯНОВА МАРИНОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 42 шесто грамота
9 ВИКТОР ИВЕЛИНОВ ИМПЕРОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 40    
10 НЕВЕНА ДРАГОМИРОВА ДРАГАНОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 38    
11 ЕВДОКИЯ ПЕТКОВА БЕЛЧЕВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 35    
12 ДЕНИЦА СТАНИМИРОВА МОСКОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 35    
13 ИВАЙЛА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 35    
14 АЛЕКСАНДРА МИЛЧЕВА ПЕТРОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 35    
15 АЛЕКС ЦВЕТЕЛИНОВА ИВАНОВА ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 33    
16 ТЕОДОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 33    
17 РУСЛАНА ДРАГОМИРОВА ПАВЛОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 30    
18 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 28    
19 АНИСА СЮЛЕЙМАН ХАСАН ОУ"И.С.ТУРГЕНЕВ" 27    
20 АНДЖЕЛА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 27    
21 ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 27    
22 БЕРК БЕЙЗАТОВ МУСТАФА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 27    
23 ПАВЕЛ ПЛАМЕНОВ МАРЧЕВ ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 26    
24 ВАНЕСА АНТОНОВА АНГЕЛОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 26    
25 АЙЗАР ШЕФКЕТОВА ОСМАНОВА ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" 25    
26 МЕЛЕК ГЮРДЖАН АХМЕД ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" 24    
27 СВЕТЛОМИРА ДИМИТРОВА ИВАНЧЕВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 24    
28 БЕРК БИЛГИН ЛЕВЗИНОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 23    
29 РАЛИЦА ИЛКОВА ИЛИЕВА ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 23    
30 ЕЛИСАВЕТА ЕВГЕНИЕВА ДРАГАНОВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 23    
31 АТИЛА НЕХРУНОВ ХАШИМОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 23    
32 МИРОСЛАВ РОСЕНОВ АНДРЕЕВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 22    
33 МЕРТ АХМЕД НУХРЕДИН СУ"ХРИСТО БОТЕВ" 22    
34 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛАЕВ ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" 21    
35 АЗРА АХМЕДОВА ИБРЯМОВА ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" 21    
36 ЕДА СЕЛИМ СЕЛИМ ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 21    
37 МАРИЯ БРАНИСЛАВОВА ДАНАИЛОВА ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 20    
38 ДИДЕМ РАИМ САЛИ ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 20    
39 КОНСТАНТИН КАЛОЯНОВ КИРИЛОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 18    
40 АШЛИ АЛИ ЙЕНИ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 18    
41 ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ СИМЕОНОВ ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 18    
42 ЮСУФДЖАН ХАСАНОВ ЮСУФОВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 16    
43 МАРТИН АНАТОЛИЕВ ТОДОРОВ ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 15    
44 ПАВЕЛ ЮЛИЙЕВ ИВАНОВ ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 14    
45 МОМЧИЛ НАЧЕВ НАЧЕВ ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 13    
46 ДЕРИН СЕВГИН НАЗЪН ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" 12    
47 АЛЕКС ТОДИ МЕРТИРИ ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 12    
48 РОНАЙ МЕТИН НЕВЗАТ ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 11    
49 БЕРК БАХРИ АХМЕД ОУ"И.С.ТУРГЕНЕВ" 10    
50 НИКОЛ ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА ОУ"И.С.ТУРГЕНЕВ" 10    
51 МОМЧИЛ ДАРИНОВ НЕДКОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 10    
52 РУМЕН ЯНКОВ ЙОРГАКИЕВ ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 10    
53 ДЕНИС ХЮСЕИНОВ ИСАКОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 8    
54 АТАНАС ХРИСТОВ РУМЕНОВ ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 7    
55 ВИКТОРИЯ ИСКРЕНОВА ИЛИЕВА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 7    
56 МАКСИМ КАЛИНОВ КОСТАДИНОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 6    
57 КАЛОЯН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ ОУ"НИКОЛА ИКОНОМОВ" 5    
58 ТЕОДОР КРАСИМИРОВ РОСЕНОВ ОУ"И.С.ТУРГЕНЕВ" 4    
59 ГЬОКАЙ БЕЙХАНОВ БЕКИРОВ ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" 4    
60 СЕМИХ ИЛХАНОВ АЛИЕВ ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" 1    

Покана за дарения

Актуално

Пролетно математическо състезание

Пролетно математическо състезание

ППМГ „Академик Никола [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Съобщение

Отменя се Пролетното математическо състезание за 27 март. [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Резултати от Национално Математическо Състезание “Европейско Кенгуру“

Отговори 1-4 клас  =>> Изтегляне

Резултати от Национално [ ... ]

КласиранияОще...
Състезания за прием в ПЕТИ клас за учебната 2021/2022 година

СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ППМГ“АКАД.Н.ОБРЕШКОВ“ [ ... ]

Прием 5 класОще...

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

Долуподписаният/ата [ ... ]

Прием 5 класОще...
Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета на ППМГ

 

О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

към отчет за касово [ ... ]

БюджетОще...
Още новини