Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - Биология

ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 г.
Биология и здравно образование
7 клас - максимален брой точки - 75
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ  
1 СЕЛИН МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА СУ "Хр.Ботев" 28  
2 МАРИЯ ДРАГОМИРОВА ПЕТРОВА СУ "Хр.Ботев" 24,5  
3 ДАЯНА КРАСИМИРОВА ГАНЧЕВА СУ "Хр.Ботев" 17  
8В клас - максимален брой точки - 60
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 АНДЖЕЛИНА ВАНЬО ТОДОРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 55,5 първо
2 КАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА СПАСОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 50 второ
3 СОНЯ НАЧЕВА НАЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 47,5 трето
4 ЕДЖЕ АДЕМ ХЮСЕИН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 45  
5 ДЖЕМАЛ КЕМАЛ АЛИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 45  
8/9 КЛАС - максимален брой точки -65
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 ЕБРУ ИЛХАНОВА АБДУЛГАФУРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 58 първо
2 МЕРИЛИН ГЮНЕР ХАЛИЛ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 48 второ
3 АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ДЕСКОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 41  
4 СМИЛЯН ПАВЛОВ ПАНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 40  
5 ИВАН МИЛЕНОВ БЕНЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 36  
6 ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 35,5  
7 ЕЛИС ШЕНОЛ ХИЛМИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 34  
8 СИЛВИЯНА СВИЛЕНОВА ДИМИТРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 31,5  
9 НИХАД НУРАЙЕВ НИХАДОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 21,5  
10 ВЛАДИСЛАВ ДОЙЧИНОВ ТЕРЗИЕВ НПТГ "Шандор Петьофи" 16  
11 ДОБРИЛ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ НПТГ "Шандор Петьофи" 13  
10 КЛАС - максимален брой точки - 66
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 ТЕРЕЗА СВИЛЕНОВА ИЛИЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 56,6 първо
2 АЛЕКСАНДРА МИРОСЛАВОВА ФИЛИПОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 54,2 второ
3 СЕНЕМ СЕЙФЕДИН ОСМАН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 51,9 трето
4 ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА НЕДЕЛЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 49,1  
5 СЕБИЛЕ САИД АЛИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 51,4  
6 ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВА НАКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 44,8  
7 НИХАЛ СУНАЙ НЕДЖМИДИН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 44,6  
8 СТИЛИЯНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 43,4  
9 ХЕЛИН МЕХМЕД АХМЕД ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 42,5  
10 МЕЛЕК ЛЕВЕНТОВА АЛИЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 42  
11 ВАНЕСА ИВАЙЛОВА СТАНЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 41,3  
12 МАРИНА КРАСИМИРОВА КАРАЧАНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 39  
13 МАРИЕТА РОСЕНОВА ИВАНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 38,8  
14 НЕВЕНА НЕНКОВА СТАНЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 35,9  
15 НАРИН ЯКУБОВА ЯКУБОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 35,8  
16 БЕГИЕ АХМЕДОВА АХЕДОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 34,7  
17 РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 33,5  
18 БИРОЛ РАХМИ РАФИ НПТГ "Шандор Петьофи" 28,3  
19 АТИЛЛА ОСМАНОВ АХМЕДОВ НПТГ "Шандор Петьофи" 22,0  
20 БУРЧИН БЕЛГИН ОСМАН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков" 22,1  
11 КЛАС - максимален брой точки - 60
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 ТЕОДОРА ПЕТРОВА КОЛЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 54,5 първо
2 РАДОСТИНА ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 47 второ
3 АЛПАЙ НЕСИН ХАВЕНГЕЛИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 40,5  
4 СЕЗЕНАЙ АХМЕДОВА АХМЕДОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 35  
5 НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 34  
6 СИНАН АЙДЪН ДАХИЛ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 30  
7 РЕНЕЛ ИЛХАН ХАДЖИЮМЕР ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 27,5  
12 КЛАС - максимален брой точки - 100
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 НИКОЛ СВЕТОСЛАВОВА СТОЯНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 95,5 първо
2 СЛАВЕНА ПЛАМЕНОВА БОЖИДАРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 89,5 второ
3 АДРИАНА МИЛЕНОВА НИКОЛАЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 84,5 трето
4 ТЕОДОРА ПЕТРОВА ТОДОРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 77  
5 КИРИЛ НИКОЛАЕВ НАКОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 74  
6 БОРИСЛАВ ДЕЯНОВ КОЛАРОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 70,5  
7 АЛИША АЛЬОШЕВА ГОРЕЛЬОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 70  
8 ДАРИЯ РОСЕНОВА ВАНГЕЛОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 68  
9 ГЮНИЗ КЯМИЛ МЕХМЕДОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 67  
10 ПЕТЯ ВЕНКОВА ВЕЛИКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 62  
11 БЮШРА ЕРДИНЧ ИЛЯЗ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 59  
12 БЕРНА СУНАЙ БЕЙТИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 56  
13 ХЮСЕИН РЕДЖЕБОВ ФАИКОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 55,5  
14 ФАТМЕ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 54,5  
15 ТАНСУ ЮЗДЖАНОВА ДЖЕВАТОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 50,5  
16 ГИЗЕМ ЕРОЛОВА ХАСАНБАШЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 50  
17 МЕРДЖАН СЕВДЖАНОВА ШУКРИЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 50  
18 ЕСРА ГЮРДЖАН ЮСУФ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 42  
19 ГАЛИНА ЧАВДАРОВА ДИМИТРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 40  
20 МАРИЯ КРАСИМИРОВА МИХАЙЛОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 38  
21 ДИЛЕК ЮМЕР ИБРАХИМ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 37  
22 СИЛВЕНА МИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА НПТГ "Шандор Петьофи" 30  

Моля, учениците за награждаване да бъдат на 6 март 2019 г. в 13.55 ч. в читалище „Развитие“ – стария театър.

Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - Химия

ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 г.
Химия и опазване на околната среда
7 КЛАС максимален брой точки - 100
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ  
1 ДЖЕМАЛ КЕМАЛ АЛИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 55  
9 КЛАС - максимален брой точки - 100
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 ЕБРУ ИЛХАНОВА АБДУЛГАФУРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 90 второ
2 МЕРИЛИН ГЮНЕР ХАЛИЛ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 80 трето
3 АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ДЕСКОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 40  
10 КЛАС - максимален брой точки - 100
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 АХМЕД-КААН ЧЕТИН ЕМИН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 97 първо
2 ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА НЕДЕЛЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 93 второ
3 СЕБИЛЕ САИД АЛИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 89 трето
4 АЛЕКСАНДРА МИРОСЛАВОВА ФИЛИПОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 85  
5 ТЕРЕЗА СВИЛЕНОВА ИЛИЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 84  
6 МЕЛЕК ЛЕВЕНТОВА АЛИЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 80  
7 ВАНЕСА ИВАЙЛИВА СТАНЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 80  
8 МАРИНА КРАСИМИРОВА КАРАКАЧАНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 69  
9 СЕНЕМ СЕЙФЕДИН ОСМАН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 62  
10 НЕВЕНА НЕНКОВА СТАНЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 29  
11 ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВА НАКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 24  
12 СЕЛЧУК ФЕТХИ НЕШЕЛИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 23  
13 ХЕЛИН МЕХМЕД АХМЕД ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 18  
14 РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 6  
11 и 12 КЛАС - максимален брой точки - 100
  ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ТОЧКИ място
1 НИКОЛ СВЕТОСЛАВОВА СТОЯНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 80 трето
2 СЛАВЕНА ПЛАМЕНОВА БОЖИДАРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 75  
3 ЕЛЕНА ДИЯНОВА ДИМИТРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 55  
4 ВАСИЛЕНА ВАСИЛЕВА ВЛАДИМИРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 50  
5 ДАЯНА МИРОСЛАВОВА ВЪЛЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 30  
6 БОРИСЛАВ ДИЯНОВ КОЛАРОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 30  
7 ПЕТЯ  ВЕНКОВА ВЕЛИКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 25  

Моля, учениците за награждаване да бъдат на 6 март 2019 г. в 13.55 ч. в читалище „Развитие“ – стария театър.

Резултати от турнир „Обрешков“ 2019 г - Математика

ТУРНИР "ОБРЕШКОВ" 2019 Г.
МАТЕМАТИКА
4 КЛАС - максимален брой точки - 100
Име на ученика Училище Точки място
1 РУМЕН КАЛОЯНОВ МОНЕВ ОУ "В.Левски" 72 първо
2 РУМЕН АНТОНОВ МОНЕВ ОУ "В.Левски" 61 второ
3 НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ ИЛИЕВ СУ"Хр.Ботев" Разград 59 трето
4 ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА СУ"Хр.Ботев" Разград 46  
5 РАДОСТИН БИСЕРОВ БОНЕВ ОУ "В.Левски" 36  
6 МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА СУ"Хр.Ботев" Цар Калоян 36  
7 ПЛАМЕНА МАРИЯНОВА ТОМОВА СУ"Хр.Ботев" Разград 30  
8 ТОДОР КРАСИМИРОВ МАТЕВ СУ"Хр.Ботев" Разград 20  
9 ТОМА МАРИЯНОВ ТОМОВ СУ"Хр.Ботев" Разград 10  
10 МЕРТ ДЖУНЕЙТ КЪРСЪРТЛЪ СУ"Хр.Ботев" Разград 10  
5 КЛАС -  максимален брой точки - 21
Име на ученика Училище Точки място
1 НИЯ КАЛОЯНОВА КОЙЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 17 първо
2 ДАРЕНА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 14,5 второ
3 НЕДА МИЛЕНОВА МИТЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 14 трето
4 НУР МОХАМЕД ШАЕР ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 13,5  
5 НИКОЛАЙ ИВАЙЛО ЦАЧЕВ ОУ "В.Левски" 13  
6 ЛИЛИЯ СИМЕОНОВА КАРЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 11,5  
7 НАТАЛИ ИВАНОВА КОЛЕВА ОУ "В.Левски" 10,5  
8 ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ПЕНЧЕВА ОУ "Н.Й.Вапцаров" 9  
9 ДАНИЕЛ РАДОСЛАВОВ КИРАНСКИ ОУ "В.Левски" 7  
10 ФРАНЧЕСКА ТЕМЕНУШКОВА ТОДОРОВА СУ"Хр.Ботев" Разград 7  
11 КАЛИНА МАРЧЕВА ЙОРДАНОВА ОУ "В.Левски" 6,5  
12 ВЛАДИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 6  
13 НИКОЛ КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА ОУ "В.Левски" 5  
14 НЕВЕНА НЕЛКОВА КАСПАРОВА ОУ "В.Левски" 4  
15 ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОДОРОВ ОУ "В.Левски" 3  
16 НЕРСАН НЕРГИНОВ НАЗИФОВ ОУ "В.Левски" 3  
17 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ ОУ "В.Левски" 1  
18 АНГЕЛ БИСЕРОВ БОЖАНОВ ОУ "В.Левски" 1  
19 МАГДАЛЕНА ДЕЯНОВА ДРАГАНОВА ОУ "В.Левски" 1  
6 КЛАС - максимален брой точки - 21
Име на ученика Училище Точки място
1 ИВАН МОМЧИЛОВ ИВАНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 21 първо
2 ТЕОДОРА МАРИАНОВА ТОДОРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 20 второ
3 МАЯ СОТИРОВА ХРИСТОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 19 трето
4 ИВАН ДЕНИСЛАВОВ ГЕНЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 18  
5 ПЛАМЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 11  
6 КОРАЙ НЕРГИНОВ ХАМДИЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 11  
7 ЯВОР ЮЛИЯНОВ ДАНАИЛОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 10  
8 НАДЕЖДА ЕМИЛОВА МИХОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 8  
9 ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 8  
10 МИРА РАДОСТИНОВА РАЙЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 7  
11 ЕМРЕ ЕРСИН ХЮСЕИН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 6  
12 ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 5  
13 ПРЕСИЯНА СТАНИСЛАВОВА ТОДОРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 2  
7 КЛАС -  максимален брой точки - 100
Име на ученика Училище Точки място
1 МОМЧИЛ ЯНКОВ ЯНКОВ ОУ "В.Левски" 59 трето
2 ТЕОДОР РОСЕНОВ ТОДОРОВ ОУ "В.Левски" 27  
3 ИВАННА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА ОУ "В.Левски" 22  
4 ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВ ОУ "В.Левски" 21  
8 КЛАС - максимален брой точки - 21
Име на ученика Училище Точки място
1 РАДИНА КОСЕВА КОСЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 20 първо
2 СОНЯ НАЧЕВА НАЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 18 второ
3 ИРЕНА СВЕТЛИНОВА СТАНЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 16 трето
4 МАРТИНА ПЛАМЕНОВА ПЕЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 14  
5 ДАНАИЛА ДИАНОВА ВЛАДИМИРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9  
6 ЯВОР ЛАТИНОВ МЛАДЕНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 7  
7 НИКОЛЕТА ИВАЙЛОВА  ТОДОРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 7  
8 ДЖЕМАЛ КЕМАЛ АЛИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 7  
9 ДИЛЯРА СЕВГИН МУСТАФА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 6,5  
10 НИЯЗИ ТЮРКЕШ КЕРВАН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 5  
11 МЕЛИХ ЗАФЕР ХЮСЕИН ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 3,5  
12 ХРИСТИЯН СИМЕОНОВ КАРЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 2  
9 КЛАС - максимален брой точки - 21
Име на ученика Училище Точки място
1 ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 16,5 трето
2 ДЖЕМ СТЕФАНОВ ЕНЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9,5  
3 СИМОНА РОСЕНОВА АНДРЕЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9  
4 СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ СТОЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9  
5 МАРИЯ ПОПГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 8  
6 ПЕТЪР ЕМИЛОВ СТОЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 5  
7 АСЯ РОСЕНОВА АНДРЕЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 3  
10 КЛАС - максимален брой точки - 21
Име на ученика Училище Точки място
1 МОНИКА ВЛАДИМИРОВА ДАЦОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 13 трето
2 ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ ЦОНЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9,5  
3 ИНА ИВАЙЛОВА ВЪЗЕЛОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9  
4 ТЕОДОРА СВИЛЕНОВА СТАЙКОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9  
5 АЙЛИН КЕМАЛ АЛИ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9  
6 НАТАЛИЯ МАРТИНОВА НЕШЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 8  
7 РАДИНА ЖИВКОВА ЙОРДАНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 7  
8 МАРТИН КАМЕНОВ ДОНЧЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 7  
9 ДЖАН ЧЕТИН НЕДЖМИДИН НПТГ "Шандор Петьофи" 5  
10 ТЕОДОРА ЦВЕТОМИРОВА ЦОНЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 4  
11 НИКОЛАЙ МИЛЕНОВ НИКОЛАЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 4  
11 КЛАС - максимален брой точки - 21
Име на ученика Училище Точки място
1 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОСЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 15 трето
2 ДИМАНА ЙОРДАНОВА МИРЧЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 13  
3 МУСТАФА АЙДЪНОВ МУСТАФОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 10  
4 ДЕНИС ДИНЧЕРОВ КЪРОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 9  
5 АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИСЛАВОВ ЖЕКОВ НПТГ "Шандор Петьофи" 8  
6 РЕНЕЛ ИЛХАН ХАДЖИЮМЕР ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 2  
12 КЛАС - максимален брой точки - 65
Име на ученика Училище Точки място
1 МАРТИН ЙОРДАНОВ ПЕНЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 60 първо
2 СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ДЕЯНОВА ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" 55 второ
3 НИКОЛАЙ ДАНАИЛОВ ЙОРДАНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 50 трето
4 ЙОНЕТА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 45  
5 СИМЕОН ДАНАИЛОВ КАСТАДИНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 44  
6 ДЕЯН ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 43  
7 АКСЕЛ НУРАЙ АХМЕД ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 43  
8 АДРИАНА МИЛЕНОВА НИКОЛАЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 32  
9 ТЕОДОСИ МАРИНОВ ТАШЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 31  
10 ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ СТОЯНОВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 30  
11 ОКАН  СЕЗГИН СЕИД  ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 29  
12 МАРИЯ РУМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 28  
13 ДЖАН АЙДЪНОВ ЯЗАДЖИЕВ ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 27  
14 МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕНЕВА ППМГ '' Акад. Н. Обрешков'' 16  

Моля, учениците за награждаване да бъдат на 6 март 2019 г. в 13.55 ч. в читалище „Развитие“ – стария театър.

Класиране – Коледно математическо състезание 2018

КМС

Резултати от Коледното математическо състезание, което се проведе в ППМГ „Академик Никола Обрешков“ на 8 декември.

1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11-12 клас

 

Наградите и грамотите

ще бъдат връчени

на 20.12.2018 г.

от 17.00 часа

в Народно читалище „Напредък“.

Резултати от КМС 2018 – 11-12 клас

Коледно математическо състезание - 2018  
11 клас - 12 клас  - МАКС 50 ТОЧКИ  
име, презиме, фамилия училище точки МЯСТО
1 МАРТИН ЙОРДАНОВ ПЕНЕВ ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 37 III място
2 ИВАН ЙОРДАНОВ ДОСЕВ ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 31  
3 СИМЕОН ДАНАИЛОВ КОСТАДИНОВ ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 25  
4 МАРИЯ РУМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 25  
5 ТЕОДОСИ МАРИНОВ ТАШЕВ ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 23  
6 НИКОЛАЙ ДАНАИЛОВ ЙОРДАНОВ ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 19  
7 ИЛИЯН МИЛЧЕВ МАРИНОВ  ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 19  
8 АЛЕКСАНДРА ЦЕНКОВА ЦОНЕВА ПГПЧЕ "Е.ЙОСИФ" 19  
9 МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕНЕВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 16  
10 ЙОНЕТА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 11  

Резултати от КМС 2018 - 10 клас

Коледно математическо състезание - 2018  
10 клас - МАКС 60 Т  
име, презиме, фамилия училище точки МЯСТО
1 АЙЛИН КЕМАЛ АЛИ  ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 60 I място
2 МАРТИН КАМЕНОВ ДОНЧЕВ ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 50 II място
3 ДЖАН ЧЕТИН НЕДЖМИДИН НПТГ "Ш.ПЕТЬОФИ" 50 II място
4 МОНИКА ВЛАДИМИРОВА ДАЦОВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 50 II място
5 ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ ЦОНЕВ ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 48 III място
6 ИНА ИВАЙЛОВА ВЪЗЕЛОВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 44 IV място
7 РАДИНА ЖИВКОВА ЙОРДАНОВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 42 V място
8 МИГЛЕНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА ПГПЧЕ "Е.ЙОСИФ" 40 VI място
9 ТЕОДОРА ЦВЕТОМИРОВА ЦОНЕВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 38  
10 КЕНАН КАДРИ ОСМАН СУ - САМУИЛ 14  

Резултати от КМС 2018 - 9 клас

Коледно математическо състезание - 2018  
9 клас - МАКС 60 Т  
име, презиме, фамилия училище точки МЯСТО
1 ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 60 I място
2 ЕСРА СЕВГИНОВА МЕХМЕДОВА ПГПЧЕ "Е.ЙОСИФ" 40 VI място
3 ПАВЕЛ АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 38  
4 ЕСИН СЕВГИНОВА МЕХМЕДОВА ПГПЧЕ "Е.ЙОСИФ" 38  
5 КРИСТИНА КРАСИМИРОВА КИРИЛОВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 26  
6 ДЖАН СТЕФАНОВ ЕНЧЕВ ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 16  
7 ТЕОДОРА ГАЛИНОВА ГОСПОДИНОВА ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" 6  

Покана за дарения

Актуално

Пролетно математическо състезание

Пролетно математическо състезание

ППМГ „Академик Никола [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Съобщение

Отменя се Пролетното математическо състезание за 27 март. [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Резултати от Национално Математическо Състезание “Европейско Кенгуру“

Отговори 1-4 клас  =>> Изтегляне

Резултати от Национално [ ... ]

КласиранияОще...
Състезания за прием в ПЕТИ клас за учебната 2021/2022 година

СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ППМГ“АКАД.Н.ОБРЕШКОВ“ [ ... ]

Прием 5 класОще...

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

Долуподписаният/ата [ ... ]

Прием 5 класОще...
Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета на ППМГ

 

О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

към отчет за касово [ ... ]

БюджетОще...
Още новини