Договор за сътрудничество между ИУ - Варна и ПМГ - Разград

dogovor IY

Договор за сътрудничество

Икономически университет гр. Варна и ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ гр. Разград