Важни връзки

=> Министерството на образованието и науката (МОН)

=> РУО на МОН Разград

=> Община Разград

=> Областна администрация Разград

=> Президентство на РБ

=> Министерски съвет на РБ