Учители в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Светла Възелова Преподавател по Български език и литература

Олга Събева Преподавател по Английски език

Емилия Станкова Преподавател по Математика

Мариана Николова Преподавател по Математика и информатика

Геновева Пенева Преподавател по Химия

Милена Стоянова Преподавател по Физическо възпитание и спорт

д-р инж. Христо Терзиев Преподавател по Информационни технологии и Информатика

Дияна Добрева Преподавател по Биология

Елена Ачева Преподавател по Български език и литература

Веселин Керемедчиев Преподавател по География

Румяна Григорова Преподавател по Математика

Христо Червенски Преподавател по Физика и астрономия

Теодор Тодоров Преподавател по Философски цикъл

Величка Маркова Преподавател по Информатика

Антоанета Костадинова Преподавател по Български език и литература

Георги Димитров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Светлана Занкова Пом.-директор по УД. Преподавател по Биология

Екатерина Колева Преподавател по География и история

Кремена Стоянова Преподавател по Английски език

Ваня Минчева Преподавател по Музика

Снежина Огнянова Преподавател по Математика

Незиха Арабаджиева Преподавател по Математика

инж. Надя Добрева Преподавател по Информационни технологии

Таня Кидакова Училищен психолог

инж. Ирина Минкова Преподавател по Информационни технологии

Калина Иванова Преподавател по Английски език

Нина Дойнова Преподавател по История

Стоян Петров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Турхан Сюлейманов Преподавател по Информатика

Ирена Димитрова Преподавател по Български език и литература

Даниела Куманова Преподавател по Руски език

Мартин Катев Преподавател по Математика и информатика

Красимир Стоянов Преподавател по Български език и литература

Денис Ниязиев Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Станислав Петров Преподавател по Английски език

Учители

Преподаватели по български език и литература

1. Светла Възелова

2. Антоанета Костадинова

3. Елена Ачева

4. Ирена Димитрова

5. Красимир Стоянов

Преподаватели по английски език

1. Лена Петкова

2. Доротея Райкова

3. Олга Събева

4. Кремена Стоянова

5. Калина Иванова

6. Станислав Петров

 7. Даниела Узунова

Преподаватели по математика

1. Емилия Станкова

2. Румяна Григорова

3. Мариана Николова

4. Незиха Арабаджиева

5. Снежина Огнянова

6. Мартин Катев

Преподаватели по информатика

1. Величка Маркова

2. Мариана Николова

3. д-р инж. Христо Терзиев

4. Турхан Сюлейманов

5. Мартин Катев 

Преподаватели по информационни технологии

1. д-р инж. Христо Терзиев

2. инж. Ирина Минкова

3. инж. Надя Добрева

Преподаватели по биология

1. Светлана Занкова

2. Диана Добрева

3. Милена Стоянова

Преподаватели по химия

1. Геновева Пенева

2. Недка Тицова

Преподаватели по физика

1. Христо Червенски

2. Стоянка Димитрова

Преподаватели по история

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Нина Дойнова

Преподаватели по география

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Веселин Керемедчиев

Преподаватели по немски език

1. Цветелина Александрова

Преподаватели по руски език

1. Даниела Куманова

Преподаватели по философски цикъл

1. Теодор Тодоров

Преподаватели по изобразително изкуство

1. Стоянка Димитрова

Преподаватели по технологии и предприемачество

1. Иваничка Миланова

Преподаватели по физическо възпитание и спорт

1. Георги Димитров

2. Милена Стоянова

3. Стоян Петров

4. Дениз Ниязиев

Музика

1. Ваня Минчева

Училищен психолог

1. Таня Кидакова

Покана за дарения

Актуално

Още новини