Учители в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Румяна Григорова Преподавател по Математика

Антоанета Костадинова Преподавател по Български език и литература

Светла Възелова Преподавател по Български език и литература

Христо Червенски Преподавател по Физика и астрономия

Емилия Станкова Преподавател по Математика

Екатерина Колева Преподавател по География и история

Светлана Занкова Пом.-директор по УД. Преподавател по Биология

Олга Събева Преподавател по Английски език

Геновева Пенева Преподавател по Химия

д-р инж. Христо Терзиев Преподавател по Информационни технологии и Информатика

Теодор Тодоров Преподавател по Философски цикъл

Елена Ачева Преподавател по Български език и литература

Георги Димитров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Веселин Керемедчиев Преподавател по География

Милена Стоянова Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Кремена Стоянова Преподавател по Английски език

Радостина Рахчева Преподавател по Немски език

Величка Маркова Преподавател по Информатика

Мариана Николова Преподавател по Математика и информатика

Дияна Добрева Преподавател по Биология

Турхан Сюлейманов Преподавател по Информатика

Снежина Огнянова Преподавател по Математика

Красимир Стоянов Преподавател по Български език и литература

Стоян Петров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Нина Дойнова Преподавател по История

инж. Ирина Минкова Преподавател по Информационни технологии

Станислав Петров Преподавател по Английски език

Даниела Куманова Преподавател по Руски език

Лена Петкова Преподавател по Английски език

Калина Иванова Преподавател по Английски език

Доротея Райкова Преподавател по Английски език

Таня Кидакова Училищен психолог

инж. Надя Добрева Преподавател по Информационни технологии

Стоянка Димитрова Преподавател по Физика

Ирена Димитрова Преподавател по Български език и литература

Учители

Преподаватели по български език и литература

1. Светла Възелова

2. Антоанета Костадинова

3. Елена Ачева

4. Ирена Димитрова

5. Красимир Стоянов

Преподаватели по английски език

1. Лена Петкова

2. Доротея Райкова

3. Олга Събева

4. Кремена Стоянова

5. Калина Иванова

6. Станислав Петров

 7. Даниела Узунова

Преподаватели по математика

1. Емилия Станкова

2. Румяна Григорова

3. Мариана Николова

4. Незиха Арабаджиева

5. Снежина Огнянова

Преподаватели по информатика

1. Величка Маркова

2. Мариана Николова

3. Турхан Сюлейманов

4. д-р инж. Христо Терзиев

Преподаватели по информационни технологии

1. д-р инж. Христо Терзиев

2. инж. Ирина Минкова

3. инж. Надя Добрева

Преподаватели по биология

1. Светлана Занкова

2. Диана Добрева

3. Милена Стоянова

Преподаватели по химия

1. Геновева Пенева

2. Недка Тицова

Преподаватели по физика

1. Христо Червенски

2. Стоянка Димитрова

Преподаватели по история

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Нина Дойнова

Преподаватели по география

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Веселин Керемедчиев

Преподаватели по немски език

1. Радостина Рахчева

Преподаватели по руски език

1. Даниела Куманова

Преподаватели по философски цикъл

1. Теодор Тодоров

Преподаватели по изобразително изкуство

1. Стоянка Димитрова

Преподаватели по технологии и предприемачество

1. Иваничка Миланова

Преподаватели по физическо възпитание и спорт

1. Георги Димитров

2. Милена Стоянова

3. Стоян Петров

Музика

1. Теменужка Иванова

Училищен психолог

1. Таня Кидакова

Покана за дарения

Актуално

Пролетно математическо състезание

Пролетно математическо състезание

ППМГ „Академик Никола [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Съобщение

Отменя се Пролетното математическо състезание за 27 март. [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Резултати от Национално Математическо Състезание “Европейско Кенгуру“

Отговори 1-4 клас  =>> Изтегляне

Резултати от Национално [ ... ]

КласиранияОще...
Състезания за прием в ПЕТИ клас за учебната 2021/2022 година

СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ППМГ“АКАД.Н.ОБРЕШКОВ“ [ ... ]

Прием 5 класОще...

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за информираност и съгласие

Долуподписаният/ата [ ... ]

Прием 5 класОще...
Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета на ППМГ

 

О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

към отчет за касово [ ... ]

БюджетОще...
Още новини