Учители в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Веселин Керемедчиев Преподавател по География

Георги Димитров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Антоанета Костадинова Преподавател по Български език и литература

Кремена Стоянова Преподавател по Английски език

Светла Възелова Преподавател по Български език и литература

Радостина Рахчева Преподавател по Немски език

д-р инж. Христо Терзиев Преподавател по Информационни технологии и Информатика

Емилия Станкова Преподавател по Математика

Елена Ачева Преподавател по Български език и литература

Христо Червенски Преподавател по Физика и астрономия

Теодор Тодоров Преподавател по Философски цикъл

Румяна Григорова Преподавател по Математика

Мариана Николова Преподавател по Математика и информатика

Геновева Пенева Преподавател по Химия

Олга Събева Преподавател по Английски език

Милена Стоянова Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Екатерина Колева Преподавател по География и история

Светлана Занкова Пом.-директор по УД. Преподавател по Биология

Величка Маркова Преподавател по Информатика

Дияна Добрева Преподавател по Биология

Доротея Райкова Преподавател по Английски език

инж. Ирина Минкова Преподавател по Информационни технологии

Станислав Петров Преподавател по Английски език

Таня Кидакова Училищен психолог

Незиха Арабаджиева Преподавател по Математика

инж. Надя Добрева Преподавател по Информационни технологии

Нина Дойнова Преподавател по История

Стоян Петров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Ирена Димитрова Преподавател по Български език и литература

Лена Петкова Преподавател по Английски език

Стоянка Димитрова Преподавател по Физика

Снежина Огнянова Преподавател по Математика

Даниела Куманова Преподавател по Руски език

Красимир Стоянов Преподавател по Български език и литература

Калина Иванова Преподавател по Английски език

Учители

Преподаватели по български език и литература

1. Светла Възелова

2. Антоанета Костадинова

3. Елена Ачева

4. Ирена Димитрова

5. Красимир Стоянов

Преподаватели по английски език

1. Лена Петкова

2. Доротея Райкова

3. Олга Събева

4. Кремена Стоянова

5. Калина Иванова

6. Станислав Петров

 7. Даниела Узунова

Преподаватели по математика

1. Емилия Станкова

2. Румяна Григорова

3. Мариана Николова

4. Незиха Арабаджиева

5. Снежина Огнянова

Преподаватели по информатика

1. Величка Маркова

2. Мариана Николова

3. Турхан Сюлейманов

4. д-р инж. Христо Терзиев

Преподаватели по информационни технологии

1. д-р инж. Христо Терзиев

2. инж. Ирина Минкова

3. инж. Надя Добрева

Преподаватели по биология

1. Светлана Занкова

2. Диана Добрева

3. Милена Стоянова

Преподаватели по химия

1. Геновева Пенева

2. Недка Тицова

Преподаватели по физика

1. Христо Червенски

2. Стоянка Димитрова

Преподаватели по история

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Нина Дойнова

Преподаватели по география

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Веселин Керемедчиев

Преподаватели по немски език

1. Радостина Рахчева

Преподаватели по руски език

1. Даниела Куманова

Преподаватели по философски цикъл

1. Теодор Тодоров

Преподаватели по изобразително изкуство

1. Стоянка Димитрова

Преподаватели по технологии и предприемачество

1. Иваничка Миланова

Преподаватели по физическо възпитание и спорт

1. Георги Димитров

2. Милена Стоянова

3. Стоян Петров

Музика

1. Теменужка Иванова

Училищен психолог

1. Таня Кидакова

Покана за дарения

Актуално

        СПИСЪК НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ [ ... ]

Алумни ППМГОще...
Заповед №  РД09-2121

Заповед № РД09-2121/ 28.08.2020 г.

Вижте от тук =>>

 

Прием 8 класОще...
Още новини