Списък на учебниците за учебната 2021-2022

ППМГ

  

Учебници за 5. Клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език Т.Ангелова и колектив „Просвета плюс“
2 Литература В.Михайлова и колектив „Просвета плюс“
3 Английски език Hello „Просвета 1945“
4 Математика Илия Костов и колектив „САНПРО“
5 Инф. технологии А.Ангелов и колектив „Просвета плюс“
6 История и цивилизации Т.Леков и колектив „Просвета 1945“
7 География и икономика Ст.Дерменджиева и колектив „Просвета 1945“
8 Човек и природа М.Гайдарова и колектив „Просвета 1945“
9 Музика В.Сотирова и колектив „Просвета 1945“
10 Изобр. изкуство П.Цанев и колектив „Просвета 1945“
11 Технологии и предприемачество Л.Витанов и колектив „Просвета 1945“

*Забележка: Учебниците се осигуряват от училището и ще бъдат раздадени в началото на учебната година.

Учебници за 6. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език М.Георгиева и колектив „Анубис“
2 Литература В.Михайлова и колектив „Просвета плюс“
3 Английски език Blaze 6 Express   Publishing
4 Математика Илия Костов и колектив „САНПРО“
5 Инф. технологии А.Ангелов и колектив „Просвета плюс“
6 История и цивилизации Пл.Павлов и колектив „Просвета 1945“
7 География и икономика Ст.Дерменджиева и колектив „Просвета 1945“
8 Човек и природа М.Гайдарова и колектив „Просвета 1945“
9 Музика В.Сотирова и колектив „Просвета 1945“
10 Изобр. изкуство П.Цанев и колектив „Просвета 1945“
11 Технологии и предприемачество Л.Витанов и колектив „Просвета 1945“

*Забележка: Учебниците се осигуряват от училището и ще бъдат раздадени в началото на учебната година.

Учебници за 7. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език Т.Ангелова и колектив „Просвета плюс“
2 Литература В.Михайлова и колектив „Просвета плюс“
3 Английски език Live Beat“ 7 Pearson
4 Математика Илия Костов и колектив „САНПРО“
5 Инф. технологии А.Ангелов и колектив „Просвета плюс“
6 История и цивилизации Р.Гаврилова и колектив „Просвета 1945“
7 География и икономика Ст.Дерменджиева и колектив „Просвета 1945“
8 Биология и здравно образование М.Кабасанова и колектив „Просвета 1945“
9 Физика и астрономия Д.Мърваков и колектив „Просвета 1945“
10 Химия и опазване на околната среда М. Костадинов и колектив „Клет“
11 Музика В.Сотирова и колектив „Просвета 1945“
12 Изобр. изкуство П.Цанев и колектив „Просвета 1945“
13 Технологии и предприемачество Л.Витанов и колектив „Просвета 1945“

*Забележка: Учебниците се осигуряват от училището и ще бъдат раздадени в началото на учебната година.

Учебници за 8. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 8 клас Петя Маркова и колектив „БГ Учебник“
2 Литература – 8 клас Илияна Кръстева   и колектив „Булвест 2000“
3 Английски език LegacyА1, А2, В1.1 Express   Publishing
4

Математика – 8 клас (, , )

Математика – 8 клас ()

Кирил Банков и колектив

Иван Томов и колектив

„Просвета 1945

„Регалия 6“

5 Информатика – 8 клас -електронен учебник Кр. Манев и колектив „Изкуства“
6 Философия – 8 клас Евелина Варджийска „Просвета 1945
7 Инф. технологии – 8 клас Елиза Стефанова и колектив „Просвета 1945
8 Музика – 8 клас Л. Пейчева и колектив „Просвета 1945“
9 Изобр. изкуство – 8 клас П. Цанев и колектив „Просвета 1945“
10 Предприемачество – 8 клас Кирил Тодоров и колектив „Мартилен“

Учебници за 9. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 9 клас Ангел Петров и колектив „Булвест 2000“
2 Литература – 9 клас Бойко Пенчев и колектив „Булвест 2000“
3 Английски език Legacy B1 – part 1 Express   Publishing
4 Руски език „Привет“ А.1 – Радкова, Деянова „Просвета 1945“
5 Немски език Magnet Smart   A1-Band 1 “Klett”
6

Математика – 9 клас (, 9б)

Математика – 9 клас (, )

Иван Томов и колектив

Кирил Банков и колектив

„Регалия 6“

„Просвета 1945“

7 Инф. технологии – 9клас Н. Николова и колектив „Просвета 1945
8 Философия – 9 клас Евелина Варджийска и колектив „Просвета 1945
9 История и цивилизации за 8. клас Б. Гаврилов и колектив „Просвета 1945
10 История и цивилизации за 9. клас Михаил Груев и колектив „Просвета 1945
11 География и икономика за 8. и 9. клас

Ст. Дерменджиева и колектив

„Просвета 1945
12 Биология и здравно образование – 8 клас – за , и клас Р. Бостанджиев и колектив „Просвета 1945
13 Биология и здравно образование – 9 клас за 9а, 9б и 9г клас М. Маркова и колектив „Просвета 1945
  Биология и здравно образование – 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – за   9в клас Вл. Овчаров и колектив „Булвест 2000“
14 Физика и астрономия – 9клас Максим Максимов и колектив „Булвест 2000“
15 Химия и опазване на околната среда – 8 клас Ст. Манев и колектив „Просвета 1945
16 Химия и опазване на околната среда – 9 клас Д. Ташева и колектив „Просвета 1945
17 Музика – 9 клас Л. Пейчева и колектив „Просвета 1945“
18 Изобр. изкуство – 9 клас П. Цанев и колектив „Просвета 1945“

Учебници за 10. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 10 клас Петя Маркова и колектив „БГ Учебник“
2 Литература – 10 клас Б. Пенчев и колектив „Булвест 2000“
3 Английски език Legacy B1 – part 2 Express   Publishing
4 Руски език „Привет А1,2“ – Радкова, Деянова „Просвета 1945“
5 Немски език Magnet Smart   A1-Band 2 Klett
6

Математика – 10 клас (10а)

Математика – 10 клас (10б)

Математика - 10 клас (10в, 10г)

Иван Томов и колектив

Мая Алашка и колектив

Кирил Банков и колектив

„Регалия 6“

„Архимед“

„Просвета 1945“

7 Инф. Технологии – 10 клас Н. Николова и колектив „Просвета 1945“
8 Философия – 10 клас Евелина Варджийска и колектив „Просвета 1945
9 История и цивилизации – 10 клас Пл. Павлов и колектив „Просвета 1945
10 География и икономика – 10 клас

Ст. Дерменджиева и колектив

„Просвета 1945
11 Биология и здравно образование – 10 клас Вл. Овчаров и колектив „Булвест 2000“
12 Физика и астрономия – 10 клас М. Максимов и колектив Klett
13 Химия и опазване на околната среда – 10 клас Л. Боянова и колектив „Просвета 1945“
14 Музика – 10 клас Л. Пейчева и колектив „Просвета 1945“
15 Изобр. изкуство – 10 клас П. Цанев и колектив „Просвета 1945“

Учебници за 11. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 11 клас Ангел Петров и колектив „Булвест 2000“
2 Литература – 11 клас Весела Михайлова и колектив „Просвета плюс“
3

Английски език – ЗУЧ

Английски език – ПП (Модул 1, 2, 3, 4)

Legacy“ В2.1

LegacyB2 – Part 1 (Oral communication, Written communication, Language through literature, Culture and intercultural communication)

Express   Publishing“ /“Юнивърс“ ЕООД

„Express   Publishing“ /“Юнивърс“ ЕООД

4 Руски език „Привет“ А.2 – Радкова, Деянова „Просвета 1945“
5 Немски език Magnet Smart A2 -Band 1 Klett
6

Математика - 11 клас – ЗУЧ и ПП - 1 и 2 част (11а, 11б)

Математика – ЗУЧ (11в, 11г)

Иван Томов и колектив

Кирил Банков и колектив

„Регалия 6“

„Просвета 1945“

7 Информатика – ПП (11а, 11б)

Модул 1 – Обектно ориентирано програмиране – Красимир Манев (помагало)

Модул 2 – Структури от данни – Красимир Манев (помагало)

„Изкуства“

„Изкуства“

8 Информационни технологии – ПП (11б) По указания на учителя  
9 География и икономика – ПП (11г)

Модул 1 (Природен потенциал. Устойчиво развитие) – Румен Пенин и колектив

Модул 2 (Геополитическа и обществена култура), 3 (Съвременно икономическо развитие), 4 (Европа, Азия, България) – Стели Дерменджиева и колектив

„Клет“

„Просвета 1945“

10 Биология и здравно образование – ПП (11в, 11г) Модул 1(Клетка – елементарна биологична система – 11 клас) – Наташа Цанова, Снежана Томова „Педагог“ 6
11 Химия и опазване на околната среда – ПП (11в)

Модул 1 – Теоретични основи на химията – Невена Върбанова и колектив

Модул 2 – Химия на неорганичните вещества – Лиляна Боянова и колектив

„Педагог 6“

„Просвета“

12 Гражданско образование Хр. Тодоров и колектив „Просвета 1945“

Учебници за 12. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 12клас - ЗП Петя Маркова и колектив „БГ Учебник“
2 Литература – 12 клас – ЗУЧ Весела Михайлова и колектив „Просвета плюс“
3 Английски език – ЗУЧ „Legacy“ В2.1 „Express   Publishing“ /“Юнивърс“ ЕООД
4 Руски език „Привет“ А.2 – Радкова, Деянова „Просвета 1945“
5 Немски език “Magnet Smart” A2 – Band 2 “Klett”
6

Математика – ЗУЧ (12а, 12б)

Математика – ЗУЧ (12в, 12г)

Иван Томов и колектив

Кирил Банков и колектив

„Регалия 6“

„Просвета 1945“

7 Гражданско образование – 12 клас Хр. Тодоров и колектив „Просвета 1945“

*Забележка: Учебниците за профилирана подготовка по английски език, математика, информатика, информационни технологии, физика, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда ще бъдат определени в началото на учебната година.

Покана за дарения

Актуално

        СПИСЪК НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ [ ... ]

Алумни ППМГОще...
Заповед №  РД09-2121

Заповед № РД09-2121/ 28.08.2020 г.

Вижте от тук =>>

 

Прием 8 класОще...
Още новини